FAQ

Bereikbaarheid

Hoe is de school bereikbaar met de wagen of openbaar vervoer?

Ons CVO ligt op het Eilandje in Antwerpen.

Kom je met de wagen? We liggen dicht bij verschillende autostrades. Plan hier je route. Momenteel zijn er heel wat wegenwerken in de omgeving van de school. Plan de slimste route om je naar school te begeven.

Kom je met het openbaar vervoer? We liggen op wandelafstand van Antwerpen centraal station. Op de website van NMBS kan je de treinregeling terugvinden.

Bus 1 en 13 (Rooseveltplaats) stoppen voor de deur. Op de Noorderplaats (op 200m wandelen) stoppen een tiental bussen. Plan hier je route.

Momenteel is men bezig met de aanleg van de  nieuwe tramverbinding in de Londenstraat. De ‘Noorderlijn’ zou voor een vlotte tramverbinding zorgen tussen het centrum van de stad, het Eilandje en het noorden van de stad.

Je kan je ook verplaatsen in Antwerpen met een stadsfiets van Velo Antwerpen. Er zijn verschillende stations in de buurt van de school.

 

Kan je in de buurt parkeren?

In de buurt van onze school is het betalend parkeren. Voor de hoofdingang in de Londenstraat en de straten tussen het MAS en de school geldt een rode parkeerzone. Je moet hier van maandag tot zaterdag van 9.00u tot 22.00u betalen en je kan maximum voor 3 uur parkeren. Het tarief bedraagt € 1,60 voor het eerste uur en € 3,80 voor 3 uur. In de straten achter de school in de Cadixwijk is een groene parkeerzone van toepassing. Hier betaal je van maandag tot zaterdag van 9.00u tot 19.00u € 0,70 voor het eerste uur en € 3,80 voor een dagticket dat 10 uur geldig is.

Parkeer nooit voor de garages van ons centrum, van appartementsgebouwen en woningen in de buurt. Een goede verstandhouding met de buren is belangrijk.

Voorlopig kan je nog gratis parkeren ter hoogte van de Mexicobrug (tussen Houtdok en Straatsburgdok) en in de omgeving van het Asiadok en Kempischdok.  Je dient dan nog een vijf minuutjes te wandelen.

 

 

Is er een fietsenstalling aanwezig in de school?

Wij beschikken over een fietsenstalling aan de hoofdingang van de Londenstraat. Dit is een openbare ruimte en wordt niet bewaakt. Bovendien kan je ook je fiets parkeren op de binnenkoer. Ze bevindt zich bij het binnenkomen langs de hoofdingang links op het einde van de gang. ’s Avonds kan je je fiets in de grote zaal parkeren tussen de voorziene markering op de grond.

We verzoeken om steeds je fiets op slot te doen met een degelijk slot.

Financiële en niet-financiële tegemoetkomingen

Behouden mijn ouders hun recht op kinderbijslag?

Je ouders behouden het recht op kinderbijslag wanneer je

 • jonger bent dan 25 en ten laste bent van één van je ouders;
 • je 17 lesuren per week les volgt (theorie/praktijk) voor een opleiding in het secundair onderwijs, 13 lesuren per week in het hoger beroepsonderwijs en minimum 27 studiepunten volgt in de lerarenopleiding.

Je kan de papieren aanvragen bij je kinderbijslagfonds en vervolgens laten invullen door een medewerker van het secretariaat. In het volwassenenonderwijs worden de inschrijvingsgegevens niet automatisch doorgegeven aan het kinderbijslagfonds.

 

Ik ontvang een uitkering van RVA, kan ik deze behouden tijdens mijn opleiding?

Je kan van VDAB een vrijstelling van beschikbaarheid voor een opleiding, studie of stage krijgen als:

 • je een uitkering van RVA (werkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering, inkomensgarantie-uitkering…) ontvangt;
 • je gedomicilieerd bent in Vlaanderen;
 • je opleiding, studie of stage beantwoordt aan bepaalde voorwaarden.

 

Dit zijn de voorwaarden waaraan je opleiding, studie of stage moet beantwoorden:

 • je studie leidt tot een diploma secundair onderwijs;
 • je studie past in je traject naar werk en verhoogt je kansen op werk;
 • je studie duurt minstens vier weken, omvat minstens gemiddeld 20 uur per week, en vindt overwegend overdag plaats (niet op zaterdag of na 17 uur);
 • je beschikt niet over een diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig of hoger is dan een diploma van het secundair onderwijs;
 • je beëindigde je studies of leertijd minstens één jaar op de dag dat je de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt;
 • je vraagt de vrijstelling van beschikbaarheid aan bij VDAB vóór je studie van start gaat.

 

Kan in mijn opleiding betalen met opleidingscheques?

Ons CVO is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Je kan geen opleidingscheques aanvragen voor de opleidingen: Uurwerkmaker, Goudsmid, Manueel boekbinder en Fotograaf.

Als cursist/werknemer heb je recht op opleidingscheques als je laag- of middengeschoold bent. Dit betekent dat je géén diploma hogere studies mag hebben (een diploma van bachelor of master, een diploma HBO ingericht door het volwassenenonderwijs, een diploma van een lerarenopleiding). Bovendien volg je de opleiding op eigen initiatief (buiten de werkuren of tijdens je opleidingsverlof) én je betaalt de opleiding zelf. Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen die deel uitmaakt van je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Als cursist/werknemer kan je jouw opleiding geheel of gedeeltelijk betalen met deze opleidingscheques. Je kan deze opleidingscheques, voor een bedrag van € 250 per kalenderjaar, bestellen via www.vdab.be/ opleidingscheques of telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 en hiermee betalen. Wanneer je nog geen diploma hoger onderwijs hebt en je volgt een opleiding HBO5 of lerarenopleiding, dan kan je zelfs opleidingscheques ter waarde van maximaal € 500 per kalenderjaar krijgen.

In sommige gevallen komt de overheid tussen voor de persoonlijke bijdrage die je hebt betaald (max.€ 125) voor de opleidingscheques. Bijvoorbeeld wanneer je nog geen diploma secundair hebt en je volgt een diplomagerichte opleiding, dan is het mogelijk dat de overheid het volledig bedrag van € 250 voor haar rekening neemt.

Kan ik beroep doen op de KMO-portefeuille?

Zelfstandigen en bedrijven (kleine en middelgrote ondernemingen) kunnen een beroep doen op de KMO-portefeuille voor een tussenkomst in de opleidingskosten. Bij goedkeuring van de aanvraag, past de Vlaamse overheid de helft van het inschrijvingsgeld, inclusief het cursusgeld bij. Het bedrag wordt beperkt tot € 2500. Het erkenningsnummer van ons centrum is DV.O101767 (het eerste teken na het punt is de letter O gevolgd door cijfers). Je registreert je op de website www.kmo-portefeuille.be

Heb ik recht op studietoelagen?

Er wordt door de overheid geen studietoelagen voor cursisten voorzien voor opleidingen in het volwassenenonderwijs.

Kan ik educatief verlof aanvragen bij mijn werkgever?

Het betaald educatief verlof is een recht dat wordt toegekend aan voltijdse werknemers en aan bepaalde deeltijdse werknemers in de privésector. Dit recht stelt je in staat bepaalde opleidingen te volgen met behoud van je normale loon. De werkgever is verplicht gevolg te geven aan je aanvraag om toekenning van betaald educatief verlof, wanneer jij zelf én de opleiding die je wil volgen, voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

De informatie is een complexe materie en wijzigt voortdurend. Daarom is het belangrijk dat je zelf nog eens alle informatie raadpleegt op de website www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof. Je kan ook een brochure ‘wegwijs in het betaald educatief verlof’ downloaden. Deze brochure wordt regelmatig aangepast aan de nieuwe reglementeringen. Je vindt deze terug onder de rubriek “Publicaties en wetgeving”.

Je kan geen educatief verlof aanvragen voor de opleidingen: Uurwerkmaker, Goudsmid (basistechnieken goudsmeden, graveren, juweeltekenen, computerdesign), Manueel boekbinder en Fotograaf. Je krijgt geen educatief verlof voor de uren gecombineerd onderwijs of voor stagemodules. Voldoet de stage aan bepaalde voorwaarden, dan kan de termijn voor het opnemen van betaald educatief verlof uitzonderlijk verlengd worden tijdens de stageperiode.

Inschrijving

Wanneer kan ik mij ten vroegste inschrijven?

Je kunt inschrijven voor al onze opleidingen vanaf het informatiemoment in mei wanneer de opleiding start in september en vanaf het informatiemoment in december wanneer de opleiding start in januari, telkens tot aan het registratiemoment van de module(s) waarvoor je wenst in te schrijven. Je kunt echter alleen maar inschrijven als er nog plaatsen vrij zijn. Bij laattijdige inschrijving voor een module en/of opleiding, als de lessen al gestart zijn, kan dit alleen na akkoord van de adjunct-directeur ook al zijn er nog plaatsen vrij. Pedagogisch-didactische redenen liggen dan aan de basis van het negatief advies.

Wat breng ik mee om me in te schrijven?
 • je identiteitskaart;
 • wanneer je geen rijksregisternummer hebt, een bewijs van wettig verblijf;
 • cash geld of je bancontactkaart,
 • de juiste formulieren die je recht geven op verminderd of vrijgesteld tarief;
 • opleidingscheques indien je deze bezit;
 • je diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs wanneer je dit hebt behaald en wilt inschrijven voor een hoger beroepsopleiding of de Specifieke lerarenopleiding of een opleiding van het secundair onderwijs die recht geeft op een diploma.
Kan ik mij uitschrijven?

Kan je door privé– of werkomstandigheden de lessen niet volgen, dan kan je je altijd uitschrijven. Doe je dit voor de start van de lessen, dan betalen we het studiegeld terug. Doe je dit voor de start van de derde lesweek, dan wordt enkel een administratieve kost van €25 aangerekend. Doe je dit na de tweede lesweek, dan wordt niets meer terugbetaald.

Leerondersteuning en organisatie van de lessen

Kan ik met een beperking een opleiding volgen?

CVO TNA staat voor een inclusief cursistenbeleid met respect voor de mogelijkheden van cursisten, leerkrachten, organisatie en infrastructuur. Voor zover het beroepsprofiel het toelaat is iedereen, ongeacht welke leerproblematiek, functiebeperking of chronische ziekte welkom. Maak een afspraak met de coördinator van de opleiding die je wilt volgen en onderzoek samen je mogelijkheden.

Krijg ik ondersteuning voor persoonlijke of leer- en ontwikkelingsproblemen?

Om een bepaald certificaat of diploma te behalen, worden de gevraagde competenties geëvalueerd. Leer- of ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, perfectionisme, faalangst, ADHD, ASS,…) mogen daarbij geen hinder vormen, voor zover deze niet in conflict komen met de gevraagde competenties uit de opleiding.  Binnen CVO TNA kan je steeds terecht bij de ‘Dienst Zorg en Leerondersteuning’.  De collega’s luisteren naar je verhaal, los van attesten. Zij zullen in samenspraak met jou en je leerkracht(en) onderzoeken welke ondersteuningsmaatregelen jou kunnen helpen bij het volgen van de lessen en tijdens evaluatiemomenten. Zo word je op je competenties beoordeeld zonder hinder van problemen waar je zelf niet voor gekozen hebt.

Het plannen van je lessen en opdrachten, het structureren van lesmateriaal, het voorbereiden op een sollicitatiegesprek, … het zijn allemaal vaardigheden die verwacht worden, maar niet evident zijn. Ook hier biedt onze ‘Dienst Zorg en Leerondersteuning’ op regelmatige basis workshops aan.

Gaat het persoonlijk allemaal wat minder? Je kan voor een ondersteunend gesprek terecht bij de ‘Dienst Zorg en Leerondersteuning’. Zij zullen je na een eerste gesprek gericht doorverwijzen.

Kan ik de opleiding op mijn eigen tempo afwerken?

Alle opleiding worden modulair aangeboden. Dit betekent dat elk vak als een afzonderlijke module kan worden beschouwd. Voor de meeste opleidingen bieden we modeltrajecten aan. We zien dit als een ideaal traject waarbij rekening wordt gehouden met de opbouw van het opleidingsprogramma en tijdsduur om een diploma of certificaat te behalen. De keuze van de modules is echter vrij, zolang de volgtijdelijkheid wordt gerespecteerd. Op vraag kunnen we een individueel traject uittekenen. Bij een individueel traject neem je minder of meer modules op of modules op andere lesdagen, aangepast aan je vooropleiding, eventuele toegekende vrijstellingen, je werk- en/of leefsituatie of je persoonlijke voorkeur. Contacteer hiervoor de opleidingscoördinator.

Kan ik vrijstelling van modules bekomen?

Ben je reeds in het bezit van bepaalde kennis en vaardigheden? Dan zijn er twee mogelijkheden.

Je hebt al een module in een ander CVO gevolgd en krijgt op basis van dit deelcertificaat rechtsreeks een vrijstelling. Ook indien je slaagde voor vakken in het voltijds secundair onderwijs of in een bachelor of masteropleiding kan je een vrijstelling bekomen (EVK = Eerder Verworven Kwalificaties).

Je hebt al ervaring in het werkveld en bewijst dit aan de hand van jobomschrijvingen, getuigenissen, cursussen,… of je bewijsstukken volstaan en je krijgt een vrijstelling (EVC = Elders Verworven Competenties), of je legt een bijkomende proef af om je vrijstelling te bekomen.

Hoe word ik geëvalueerd?

De wijze van evalueren wordt per opleiding bepaald. Er kan permanent geëvalueerd worden tijdens elke les. Soms wordt gespreid geëvalueerd, op vaste tijdstippen doorheen de module. Voor sommige opleidingen wordt ook nog een examen afgenomen. Bij de start van een module wordt dit meegedeeld en je kan dit terugvinden de modulefiche op Smartschool.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de lessen?

De verificateur bepaalt op basis van de aanwezigheden of je financierbaar of niet-financierbaar bent.  Het is dus belangrijk om tijdens alle lessen aanwezig te zijn en afwezigheden te wettigen. Dit kan met een doktersattest, werkgeversattest … Een zelfgeschreven briefje geldt niet. Ook het telefonisch verwittigen of het melden via de knop op Smartschool geldt niet als wettiging maar het is altijd beter dan helemaal niet te verwittigen. Je afwezigheid wettigen is o.a. om financiële redenen ook zeer belangrijk voor cursisten die betaald educatief verlof hebben aangevraagd of cursisten verbonden aan een VDAB-contract. Indien je langdurig of veelvuldig niet gewettigd afwezig bent, kan je worden geschrapt door de verificateur als ‘regelmatige cursist’ en ben je niet meer financierbaar als cursist. Dat betekent dat de school geen subsidies meer krijgt voor jou. Hierdoor kan je het recht verliezen om deel te nemen aan de evaluaties of examens en dus ook het recht op enig, (deel)certificaat, certificaat of diploma. Daarnaast is het ook voor jou financieel nadelig. De module(s) waarvoor je wordt geschrapt telt niet mee voor de berekening van het plafond van het inschrijvingsgeld, anders gezegd voor het bedrag dat de school maximaal mag aanrekenen aan jou (€ 300 per semester). Daardoor wordt de opleiding duurder.

Kan ik de lessen in afstandsonderwijs volgen?

Afhankelijk van de inhoud van de module bieden we deze aan in contactonderwijs of in afstandsonderwijs of een combinatie van beide onderwijsvormen. Bij contactonderwijs kom je naar het CVO om les te volgen. Bij afstandsonderwijs verwerk je de inhoud van de les thuis, met begeleiding van de leerkracht op afstand. Kwaliteit van onderwijs staat altijd voorop bij de keuze tussen contact- of afstandsonderwijs. Wil je meer informatie, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.

Ik bezit geen PC of het juiste softwareprogramma, kan ik gebruik maken van een computerlokaal?

Ons CVO beschikt over een Open Leercentrum met een aantal computers in lokaal A117. Hier kan je rustig werken en gebruik maken van onze ICT-faciliteiten. Het is permanent toegankelijk voor cursisten en medewerkers tijdens de schooluren. Op vaste momenten per week wordt er ook ICT-begeleiding of hulp bij het leerplatform voorzien en doorheen het schooljaar worden er ICT-workshops georganiseerd.

Hoe verloopt de interne communicatie

We gebruiken het elektronisch leerplatform Smartschool. Alle communicatie, algemeen en opleidingsspecifiek,  gebeurt via dit leerplatform. Bij inschrijving krijg je de nodige inloggegevens. We verwachten dat elke cursist minstens tweemaal per week en verspreid over meerdere dagen van de week Smartschool raadpleegt en/of controleert op nieuwe berichten, vakinformatie, bestanden…

Daaraan is Office 365 gekoppeld, een pakket programma’s die je via het CVO ook thuis gratis kan installeren.

Waar kan ik terecht met klachten?

Wanneer je niet tevreden bent over de lessen, een bedenking hebt bij de organisatie of een klacht hebt naar aanleiding van een evaluatie, dan kan je steeds terecht bij onze onafhankelijke ombudsvrouw die je klacht binnen redelijke termijn en volgens een vastgelegde procedure behandelt.

Schoolorganisatie

Hoe wordt een schooljaar gepland?

De lessen en de vakanties lopen gelijk met het leerplichtonderwijs. Er is slechts 1 verschil: de eerste periode loopt van september tot en met januari, de tweede periode van eind januari tot en met juni.

Een gedetailleerde planning wordt per opleiding weergeven in een uurrooster. Hierop staan de lesdagen vermeld, de vrije lesdagen, de ingerichte modules (start en einde), de planning van de evaluaties, het feedbackmoment, …

Je kan deze terugvinden op de website bij documenten op de opleidingspagina.

Wanneer en waarvoor kan ik op het secretariaat terecht?

Op deze momenten kan je terecht op het secretariaat:

 • Tijdens het schooljaar: elke werkdag van 8.30u tot 21u, behalve op vrijdag tot 17u en op zaterdag van 8.30u tot 12.30u
 • Tijdens de vakanties: tijdens de zomervakantie (juli en augustus): van 21 tot 31 augustus van 14u tot 20u (uitgezonderd op vrijdag 25 augustus), tijdens de andere schoolvakanties zijn we gesloten

Je kan op het secretariaat terecht voor:

 • allerlei praktische informatie over de opleidingen;
 • informatie in verband met je inschrijving;
 • informatie over de bereikbaarheid van docenten;
 • het in orde brengen van je inschrijvingsdossier en je inschrijvingsgeld;
 • het invullen van formulieren van werkgevers en overheidsinstanties;
 • administratieve gegevens;
 • het melden van afwezigheden;
Bij wie kan ik terecht met inhoudelijke informatie in verband met modules of een opleiding of voor het bespreken van een afwijkend modeltraject?

Voor al deze informatie kan je terecht bij de opleidingscoördinator.

Wat is het verschil tussen het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs (HBO5)?

Binnen het secundair volwassenenonderwijs behaal je een certificaat/diploma op secundair niveau, gelijkwaardig aan de diploma’s binnen het secundair leerplichtonderwijs.

Het HBO5 situeert zich tussen het secundair niveau (niveau 4) en een bacheloropleiding (niveau 6). De opleiding heeft een bijzondere aandacht voor de praktijk en bereidt voor op de arbeidsmarkt of op doorstromen naar de Hogeschool.

Studiebewijzen

Kan ik mijn diploma secundair onderwijs halen?

Binnen ons CVO kan je een diploma secundair onderwijs halen. Je volgt een beroepsspecifieke opleiding in combinatie met de opleiding ‘Aanvullende Algemene Vorming’. Opleidingen waarbinnen je kan diplomeren worden door de overheid vastgelegd. Binnen ons centrum leiden alle opleidingen in combinatie met AAV tot een diploma, uitgezonderd Edelsteenzetter, Goudsmid, Juweelhersteller, Uurwerkmaker en Vlaamse gebarentaal R1.

Welke studiebewijzen kan ik behalen in het volwassenenonderwijs?

Als je voor een module slaagt, krijg je een deelcertificaat.

Als je slaagt voor alle modules van een opleiding, dan krijg je een certificaat.

Als je slaagt voor de opleiding ‘Bedrijfsbeheer’, dan krijg je het getuigschrift ‘basiskennis bedrijfsbeheer’.

Als je de ‘Aanvullende Algemene Vorming’ met een beroepsspecifieke opleiding succesvol beëindigt, dan behaal je het diploma van die opleiding.

Als je de Specifieke lerarenopleiding succesvol beëindigt, behaal je het diploma van leraar.

Als je geslaagd bent voor een opleiding van meer dan 900 lestijden in het HBO5, dan behaal je het diploma van gegradueerde.

Studiegeld

Wat kost een opleiding in het CVO?

Het studiegeld bestaat uit het inschrijvingsgeld en onkosten voor cursusmateriaal en vakgebonden materiaal.

Het bedrag van je inschrijvingsgeld dat je moet betalen, is afhankelijk van je statuut en wordt ingedeeld in 3 categorieën: het standaard tarief, het verminderd tarief en het vrijgesteld tarief.

Wanneer betaal ik het standaard tarief?

Het standaard tarief wordt berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met 1,50 euro met een begrenzing van € 300 per semester. Het cursusmateriaal van een module wordt hierbij opgeteld.

Je betaalt het standaard tarief als je niet in aanmerking komt voor de voorwaarden tot verminderd of vrijgesteld tarief.

Wanneer betaal ik het verminderd tarief?

Het verminderd tarief wordt berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met € 0,30. Het cursusmateriaal van een module wordt hierbij opgeteld.

Je geniet van het verminderd tarief wanneer je op het moment van inschrijving volgend attest kan voorleggen of staven:

 • een attest van de VDAB hebt (wachtuitkering of werkloosheidsuitkering niet in het kader van een traject naar werk);
 • een mindervalideattest (66% of meer) hebt;
 • ten laste bent van één van bovenstaande categorieën;
 • de voorbije twee jaar een opleiding van minstens 120 lestijden in het Centrum voor Basiseducatie volgde en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in het CVO;
 • ambtenaar bent en ambtshalve vervroegd op pensioen werd gesteld wegens gezondheidsredenen en jonger bent dan 65 jaar.
Wanneer betaal ik het vrijgesteld tarief?

Bij het vrijgesteld tarief betaal je geen inschrijvingsgeld, enkel het cursusmateriaal. Je geniet van het vrijgesteld tarief wanneer je op het moment van inschrijving volgend attest kan voorleggen of staven:

 • ingeschreven bent voor een opleiding Aanvullende algemene vorming of Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting;
 • een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgt en een opleiding volgt in het kader van een traject naar werk;
 • niet-werkend verplicht ingeschreven werkzoekend bent, maar nog geen recht hebt op een wachtuitkering;
 • een leefloon krijgt (of ten laste bent van iemand die dit ontvangt);
 • een inkomen hebt via maatschappelijke dienstverlening via het OCMW (of ten laste bent van iemand die dit ontvangt);
 • een inkomensgarantie voor ouderen (of ten laste bent van iemand die dit ontvangt);
 • een asielzoeker bent die materiële hulp ontvangt;
 • minderjarig bent en in beschermd wonen leeft;
 • verblijft in een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW);
 • nog niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht op het moment van inschrijving (nog geen 16 jaar bent en nog geen twee leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd hebt)
 • deeltijds secundair beroepsonderwijs volgt in combinatie met een bijkomende opleiding in het volwassenenonderwijs.
Wat wordt verstaan onder cursusmateriaal?

Onder cursusmateriaal wordt verstaan: fotokopies, gastdocenten, gebruik van software, gebruik van hardware, gebruik van audiovisuele leermiddelen, studiebezoeken, verbruikte materialen en grondstoffen, verblijfs- en verbruikskosten voor modules op verplaatsing. Om de kostprijs van het cursusmateriaal voor een module te berekenen wordt de reële kost berekend of de totale kostprijs van het cursusmateriaal van een opleiding gedeeld door het aantal modules. Op die manier worden de cursuskosten gelijkmatig verdeeld over een opleiding.

Bij inschrijving betaal je meteen het cursusmateriaal voor elke module.

Ben ik verplicht handboeken aan te kopen?

In sommige opleidingen wordt voor bepaalde modules verwacht dat je een handboek aankoopt. Bij inschrijving krijg je een boekenlijst mee met de nodige informatie. Je dient het handboek zelf aan te kopen via een boekhandel of via de tweedehandsmarkt.

Wat wordt verstaan onder vakgebonden materiaal?

Onder vakgebonden materiaal wordt verstaan: vakgebonden kledij en vakgebonden materiaal. Dit materiaal koop je doorheen je opleiding zelf aan of via de vakleerkracht. Je betaalt het materiaal wanneer je het aankoopt en wordt bij inschrijving niet mee afgerekend. Richtprijzen voor de aankoop van materialen, gereedschappen en verbruiksgoederen, vind je terug op de website bij documenten op de opleidingspagina.

Waarvoor betaal ik € 6 aan elektronische communicatie?

Elke cursist betaalt bij inschrijving één keer per schooljaar € 6 aan elektronische communicatie. Dit zijn de kosten voor het aanmaken van een account waardoor je gebruik kan maken van het leerplatform.

Toelatingsvoorwaarden

Wie bepaalt de toelatingsvoorwaarden in het volwassenenonderwijs?

De toelatingsvoorwaarden worden bepaald door het decreet op het volwassenenonderwijs van 15/06/2007. Een beknopte toelichting kan je hieronder terugvinden.

Wat is de minimumleeftijd om in te schrijven?

Voor een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs kan je inschrijven wanneer je 16 jaar of ouder bent. Heb je al minstens twee jaar secundair onderwijs gevolgd, dan kan je ook inschrijven als je 15 jaar bent.

Voor de opleidingen Aanvullende algemene vorming en bedrijfsbeheer gelden andere leeftijdsvoorwaarden.

Wil je de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) volgen om je diploma secundair onderwijs te behalen?

 • Start je opleiding in september? Dan moet je voor 31 december van dat zelfde jaar 18 worden
 • Start je opleiding in januari? Dan kan je inschrijven op de dag dat je 18 wordt (zie ook bij FAQ Wanneer kan ik mij ten vroegste inschrijven?)

 

Wil je je getuigschrift van Bedrijfsbeheer halen in het volwassenenonderwijs?

 • dan moet je 18 jaar zijn bij inschrijving of worden ten laatste op 31 december
 • of ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs

 

Voor alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en de Specifieke lerarenopleiding kan je inschrijven wanneer je 18 jaar bent of wordt ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar of wanneer je het voltijds secundair onderwijs met vrucht beëindigd hebt.

Ik heb geen Belgische nationaliteit, kan ik mij inschrijven?

Als je 18 jaar of ouder bent moet je de Belgische nationaliteit bezitten of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België.

Als je geen rijksregisternummer hebt moet je een document van wettig verblijf voorleggen. Dit kan gaan om een identiteitsbewijs EU-landen, een geldig nationaal paspoort met geldig visum, een geldig nationaal paspoort van nationaliteit die vrijgesteld is van visumplicht, een elektronische vreemdelingenkaart, attest van immatriculatie…  Informeer op het secretariaat of jouw document om wettig verblijf aan te tonen geldig is om les te volgen in het volwassenenonderwijs.

 

Wat zijn de vereiste studiebewijzen om in te schrijven voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs of de Specifieke lerarenopleiding?

Je kan inschrijven voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs of de Specifieke lerarenopleiding als je over een van de volgende certificaten beschikt:

 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een studiebewijs dat krachtens de wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma’s.

 

Ook volgende studiebewijzen geven toegang tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, maar niet tot de Specifieke lerarenopleiding:

 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs of van het hoger beroepsonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs.

 

Als je geen van deze certificaten behaald hebt, moet je slagen voor een toelatingsproef om te kunnen inschrijven. Via de website schrijf je in voor deelname aan deze toelatingsproef.

Welk niveau van Nederlands heb ik nodig om te kunnen starten met een opleiding?

We verwachten dat je het niveau 2.4 beheerst voor een opleiding secundair volwassenenonderwijs en 3.1 voor een opleiding hoger beroepsonderwijs. Bij twijfel kan een taalproef afgenomen worden. Voldoende beheersing  van het Nederlands is namelijk noodzakelijk om je opleiding en stage kwaliteitsvol te kunnen aanvatten.