Terug naar de opleiding

Aanvullende algemene vorming

Je leert:

 • algemene vakken in een modulair systeem, van basis tot verdieping;
 • op basis van permanente evaluatie, zonder examens;
 • door actieve participatie, zowel tijdens contact- als afstandslessen;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • een diploma secundair onderwijs behalen (*);
 • je kansen verhogen op de arbeidsmarkt;
 • verder studeren in het hoger onderwijs (**);
 • een flexibele opleiding op maat;
 • een brede algemene vorming als basis voor de toekomst;
 • meer informatie over de opleiding, volg dan een informatiesessie.

Je moet:

 • minstens 18 jaar zijn of worden in het semester dat je begint met de opleiding;
 • het cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs.

(*) door AAV te combineren met een diplomagerichte opleiding

(**) HBO5, hogeschool of universiteit

 

De opleiding Aanvullende opleiding omvat in totaal 780 lestijden (of 820 lestijden wanneer je  een verlengd traject voor Nederlands basis volgt).  De modules worden georganiseerd in een dagtraject op de campussen Londenstraat en Potvlietlaan en een avondtraject op de campus Londenstraat. De duur (maximum 2 jaar) varieert naargelang de voorkennis en bekomen vrijstellingen. Voor elke cursist wordt door onze trajectbegeleider een individueel traject op maat gemaakt.

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

De opleiding wordt in beide campussen georganiseerd.