Terug naar de opleiding

Aanvullende algemene vorming

Je leert:

 • algemene vakken in een modulair systeem, van basis tot verdieping;
 • op basis van permanente evaluatie, zonder examens;
 • door actieve participatie, zowel tijdens contact- als afstandslessen;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • een diploma secundair onderwijs behalen (*);
 • je kansen verhogen op de arbeidsmarkt;
 • verder studeren in het hoger onderwijs (**);
 • een flexibele opleiding op maat;
 • een brede algemene vorming als basis voor de toekomst;
 • meer informatie over de opleiding, volg dan een informatiesessie.

Je moet:

 • minstens 18 jaar zijn of worden in het semester dat je begint met de opleiding;
 • het cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs.

(*) door AAV te combineren met een diplomagerichte opleiding

(**) HBO5, hogeschool of universiteit

 

De opleiding Aanvullende opleiding omvat in totaal 780 lestijden (of 820 lestijden wanneer je  een verlengd traject voor Nederlands basis volgt).  De modules worden georganiseerd in een dagtraject op de campussen Londenstraat en Louis Paul Boonstraat en een avondtraject op de campus Londenstraat. De duur (maximum 2 jaar) varieert naargelang de voorkennis en bekomen vrijstellingen. Voor elke cursist wordt door onze trajectbegeleider een individueel traject op maat gemaakt.

Semester 1 - dagtraject (lesplaats Londenstraat)

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdagvoormiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Informatie- en communicatietechnologie M1 

Informatie- en communicatietechnologie M1

Je leert zelfstandig verantwoorde keuzes maken bij de aankoop van ICT-materiaal en de hieraan gerelateerde diensten. Daarnaast leer je veilig communiceren en handelen in een ICT-omgeving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
20u € 6 € 6 € 6
Informatie- en communicatietechnologie M2 

Informatie- en communicatietechnologie M2

Je leert gegevens opzoeken, beoordelen en uitwisselen met behulp van ICT-toepassingen. Daarnaast leer je de mogelijkheden en grenzen kennen van commerciële ICT-toepassingen en leer je beveiligingssoftware hanteren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
20u € 6 € 6 € 6
Informatie- en communicatietechnologie M3 

Informatie- en communicatietechnologie M3

Je maakt kennis met een aantal ICT-toepassingen die ook binnen andere modules nog van pas zullen komen. Zo krijg je smartschool beter onder de knie en leer je werken met rekenbladen, een tekstverwerker en presentatiesoftware.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
20u € 6 € 6 € 6
Maatschappij M 

Maatschappij M

In deze module geraak je wegwijs in de organisatie van onze samenleving. Je leert over de democratische welvaartsstaat en je vergelijkt onze samenleving met andere samenlevingen en de ruimere (internationale) context.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Maatschappij, cultuur en samenwerking M 

Maatschappij, cultuur en samenwerking M

In deze module leer je essentiële vaardigheden die je nodig hebt om jezelf te ontplooien om actief te kunnen participeren aan een multiculturele en democratische samenleving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Organisatie en samenwerking M 

Organisatie en samenwerking M

Je leert in deze module planmatig werken, zowel alleen als in teamverband. Je leert de eigen sterke en zwakke punten evalueren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Cultuur M 

Cultuur M

Je leert aan de hand van culturen, hier en elders, essentiële vaardigheden (bv. omgaan met vooroordelen) die je nodig hebt om jezelf te ontplooien en actief te kunnen deelnemen aan een multiculturele samenleving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wiskunde basis 

Wiskunde basis

Tijdens deze module oefen je je rekenvaardigheden en leer je planmatig werken. Er wordt aandacht besteed aan de eigen wiskundetaal en wiskundige conventies. Daarnaast leer je je oplossingswijzen verantwoorden en maak je kennis met het functioneel gebruik van ICT.

Deze module is een belangrijke voorbereiding op Wiskunde M1 en M2.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wiskunde M1 

Wiskunde M1

Je onderzoekt in deze module het verband tussen verschillende variabelen op een wiskundige manier. Vanuit concrete situaties leer je werken met grafieken, tabellen en formules.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 6 € 6 € 6
Wiskunde M2 

Wiskunde M2

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen van de statistiek en leer je gegevens te interpreteren met de nodige kritische ingesteldheid.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wetenschappen M 

Wetenschappen M

Je bouwt je kennis over natuur en wetenschappen verder op door de ‘natuurwetenschappelijke methode’ toe te passen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van wetenschappen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Nederlands basis 

Nederlands basis

Je gaat in deze module actief aan de slag, samen met je medecursisten, om je schriftelijke communicatie te verbeteren. Je leert werkwijzen die je ook kan toepassen op de andere vaardigheden (bv. spreken) en in communicatieve situaties binnen en buiten deze module.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
(of) Nederlands basis verlengd 

(of) Nederlands basis verlengd

Je gaat in deze module actief aan de slag, samen met je medecursisten, om je schriftelijke communicatie te verbeteren. Je leert werkwijzen die je ook kan toepassen op de andere vaardigheden (bv. spreken) en in communicatieve situaties binnen en buiten deze module.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 6 € 6 € 6
Nederlands M1 

Nederlands M1

Je leert in deze module op een structurerend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende doelen en in diverse communicatieve situaties. Denk bijvoorbeeld aan samenvatten, verslag brengen of instructies geven. Je geraakt vertrouwd met verschillende tekstsoorten en je oefent strategieën die ook van pas komen in andere modules.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 6 € 6 € 6
Nederlands M2 

Nederlands M2

Je leert om op beoordelend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende doelen en in diverse communicatieve situaties. Denk bijvoorbeeld aan leren argumenteren of het voeren van een sollicitatiegesprek.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 6 € 6 € 6
Moderne Vreemde Talen M1 

Moderne Vreemde Talen M1

Je leert je in de loop van de vier modules Moderne Vreemde Talen op een redzaamheidsniveau (niveau A2) uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans. Je oefent voor de taal die jij kiest op luisteren, lezen, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Je kan deelnemen aan een module als je geslaagd bent voor de vorige module van dezelfde taal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Moderne Vreemde Talen M2 

Moderne Vreemde Talen M2

Je leert je in de loop van de vier modules Moderne Vreemde Talen op een redzaamheidsniveau (niveau A2) uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans. Je oefent voor de taal die jij kiest op luisteren, lezen, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Je kan deelnemen aan een module als je geslaagd bent voor de vorige module van dezelfde taal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Moderne Vreemde Talen M1
40u € 6 € 6 € 6
Moderne Vreemde Talen M3 

Moderne Vreemde Talen M3

Je leert je in de loop van de vier modules Moderne Vreemde Talen op een redzaamheidsniveau (niveau A2) uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans. Je oefent voor de taal die jij kiest op luisteren, lezen, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Je kan deelnemen aan een module als je geslaagd bent voor de vorige module van dezelfde taal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Moderne Vreemde Talen M2
40u € 6 € 6 € 6
Moderne Vreemde Talen M4 

Moderne Vreemde Talen M4

Je leert je in de loop van de vier modules Moderne Vreemde Talen op een redzaamheidsniveau (niveau A2) uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans. Je oefent voor de taal die jij kiest op luisteren, lezen, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Je kan deelnemen aan een module als je geslaagd bent voor de vorige module van dezelfde taal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Moderne Vreemde Talen M3
40u € 6 € 6 € 6

Semester 1 - avondtraject (lesplaats Londenstraat)

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Informatie- en communicatietechnologie M1 

Informatie- en communicatietechnologie M1

Je leert zelfstandig verantwoorde keuzes maken bij de aankoop van ICT-materiaal en de hieraan gerelateerde diensten. Daarnaast leer je veilig communiceren en handelen in een ICT-omgeving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
20u € 6 € 6 € 6
Informatie- en communicatietechnologie M2 

Informatie- en communicatietechnologie M2

Je leert gegevens opzoeken, beoordelen en uitwisselen met behulp van ICT-toepassingen. Daarnaast leer je de mogelijkheden en grenzen kennen van commerciële ICT-toepassingen en leer je beveiligingssoftware hanteren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
20u € 6 € 6 € 6
Maatschappij, cultuur en samenwerking M 

Maatschappij, cultuur en samenwerking M

In deze module leer je essentiële vaardigheden die je nodig hebt om jezelf te ontplooien om actief te kunnen participeren aan een multiculturele en democratische samenleving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Cultuur M 

Cultuur M

Je leert aan de hand van culturen, hier en elders, essentiële vaardigheden (bv. omgaan met vooroordelen) die je nodig hebt om jezelf te ontplooien en actief te kunnen deelnemen aan een multiculturele samenleving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Organisatie en samenwerking M 

Organisatie en samenwerking M

Je leert in deze module planmatig werken, zowel alleen als in teamverband. Je leert de eigen sterke en zwakke punten evalueren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wiskunde basis 

Wiskunde basis

Tijdens deze module oefen je je rekenvaardigheden en leer je planmatig werken. Er wordt aandacht besteed aan de eigen wiskundetaal en wiskundige conventies. Daarnaast leer je je oplossingswijzen verantwoorden en maak je kennis met het functioneel gebruik van ICT.

Deze module is een belangrijke voorbereiding op Wiskunde M1 en M2.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wiskunde M2 

Wiskunde M2

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen van de statistiek en leer je gegevens te interpreteren met de nodige kritische ingesteldheid.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wetenschappen M 

Wetenschappen M

Je bouwt je kennis over natuur en wetenschappen verder op door de ‘natuurwetenschappelijke methode’ toe te passen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van wetenschappen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Nederlands basis 

Nederlands basis

Je gaat in deze module actief aan de slag, samen met je medecursisten, om je schriftelijke communicatie te verbeteren. Je leert werkwijzen die je ook kan toepassen op de andere vaardigheden (bv. spreken) en in communicatieve situaties binnen en buiten deze module.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Nederlands M2 

Nederlands M2

Je leert om op beoordelend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende doelen en in diverse communicatieve situaties. Denk bijvoorbeeld aan leren argumenteren of het voeren van een sollicitatiegesprek.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 6 € 6 € 6
Moderne Vreemde Talen M1 

Moderne Vreemde Talen M1

Je leert je in de loop van de vier modules Moderne Vreemde Talen op een redzaamheidsniveau (niveau A2) uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans. Je oefent voor de taal die jij kiest op luisteren, lezen, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Je kan deelnemen aan een module als je geslaagd bent voor de vorige module van dezelfde taal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Moderne Vreemde Talen M3 

Moderne Vreemde Talen M3

Je leert je in de loop van de vier modules Moderne Vreemde Talen op een redzaamheidsniveau (niveau A2) uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans. Je oefent voor de taal die jij kiest op luisteren, lezen, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Je kan deelnemen aan een module als je geslaagd bent voor de vorige module van dezelfde taal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Moderne Vreemde Talen M2
40u € 6 € 6 € 6
Moderne Vreemde Talen M4 

Moderne Vreemde Talen M4

Je leert je in de loop van de vier modules Moderne Vreemde Talen op een redzaamheidsniveau (niveau A2) uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans. Je oefent voor de taal die jij kiest op luisteren, lezen, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Je kan deelnemen aan een module als je geslaagd bent voor de vorige module van dezelfde taal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Moderne Vreemde Talen M3
40u € 6 € 6 € 6

Semester 1 - dagtraject (lesplaats Louis Paul Boonstraat)

op dinsdag- en vrijdagnamiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief

Semester 2 - dagtraject (lesplaats Londenstraat)

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Informatie- en communicatietechnologie M1 

Informatie- en communicatietechnologie M1

Je leert zelfstandig verantwoorde keuzes maken bij de aankoop van ICT-materiaal en de hieraan gerelateerde diensten. Daarnaast leer je veilig communiceren en handelen in een ICT-omgeving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
20u € 6 € 6 € 6
Informatie- en communicatietechnologie M2 

Informatie- en communicatietechnologie M2

Je leert gegevens opzoeken, beoordelen en uitwisselen met behulp van ICT-toepassingen. Daarnaast leer je de mogelijkheden en grenzen kennen van commerciële ICT-toepassingen en leer je beveiligingssoftware hanteren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
20u € 6 € 6 € 6
Informatie- en communicatietechnologie M3 

Informatie- en communicatietechnologie M3

Je maakt kennis met een aantal ICT-toepassingen die ook binnen andere modules nog van pas zullen komen. Zo krijg je smartschool beter onder de knie en leer je werken met rekenbladen, een tekstverwerker en presentatiesoftware.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
20u € 6 € 6 € 6
Maatschappij M 

Maatschappij M

In deze module geraak je wegwijs in de organisatie van onze samenleving. Je leert over de democratische welvaartsstaat en je vergelijkt onze samenleving met andere samenlevingen en de ruimere (internationale) context.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Maatschappij, cultuur en samenwerking M 

Maatschappij, cultuur en samenwerking M

In deze module leer je essentiële vaardigheden die je nodig hebt om jezelf te ontplooien om actief te kunnen participeren aan een multiculturele en democratische samenleving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Organisatie en samenwerking M 

Organisatie en samenwerking M

Je leert in deze module planmatig werken, zowel alleen als in teamverband. Je leert de eigen sterke en zwakke punten evalueren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Cultuur M 

Cultuur M

Je leert aan de hand van culturen, hier en elders, essentiële vaardigheden (bv. omgaan met vooroordelen) die je nodig hebt om jezelf te ontplooien en actief te kunnen deelnemen aan een multiculturele samenleving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wiskunde basis 

Wiskunde basis

Tijdens deze module oefen je je rekenvaardigheden en leer je planmatig werken. Er wordt aandacht besteed aan de eigen wiskundetaal en wiskundige conventies. Daarnaast leer je je oplossingswijzen verantwoorden en maak je kennis met het functioneel gebruik van ICT.

Deze module is een belangrijke voorbereiding op Wiskunde M1 en M2.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wiskunde M1 

Wiskunde M1

Je onderzoekt in deze module het verband tussen verschillende variabelen op een wiskundige manier. Vanuit concrete situaties leer je werken met grafieken, tabellen en formules.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 6 € 6 € 6
Wiskunde M2 

Wiskunde M2

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen van de statistiek en leer je gegevens te interpreteren met de nodige kritische ingesteldheid.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wetenschappen M 

Wetenschappen M

Je bouwt je kennis over natuur en wetenschappen verder op door de ‘natuurwetenschappelijke methode’ toe te passen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van wetenschappen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Nederlands basis 

Nederlands basis

Je gaat in deze module actief aan de slag, samen met je medecursisten, om je schriftelijke communicatie te verbeteren. Je leert werkwijzen die je ook kan toepassen op de andere vaardigheden (bv. spreken) en in communicatieve situaties binnen en buiten deze module.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Nederlands M2 

Nederlands M2

Je leert om op beoordelend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende doelen en in diverse communicatieve situaties. Denk bijvoorbeeld aan leren argumenteren of het voeren van een sollicitatiegesprek.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 6 € 6 € 6
Moderne Vreemde Talen M2 

Moderne Vreemde Talen M2

Je leert je in de loop van de vier modules Moderne Vreemde Talen op een redzaamheidsniveau (niveau A2) uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans. Je oefent voor de taal die jij kiest op luisteren, lezen, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Je kan deelnemen aan een module als je geslaagd bent voor de vorige module van dezelfde taal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Moderne Vreemde Talen M1
40u € 6 € 6 € 6

Semester 2 - avondtraject (lesplaats Londenstraat)

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Informatie- en communicatietechnologie M3 

Informatie- en communicatietechnologie M3

Je maakt kennis met een aantal ICT-toepassingen die ook binnen andere modules nog van pas zullen komen. Zo krijg je smartschool beter onder de knie en leer je werken met rekenbladen, een tekstverwerker en presentatiesoftware.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
20u € 6 € 6 € 6
Maatschappij M 

Maatschappij M

In deze module geraak je wegwijs in de organisatie van onze samenleving. Je leert over de democratische welvaartsstaat en je vergelijkt onze samenleving met andere samenlevingen en de ruimere (internationale) context.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
40u € 6 € 6 € 6
Wiskunde M1 

Wiskunde M1

Je onderzoekt in deze module het verband tussen verschillende variabelen op een wiskundige manier. Vanuit concrete situaties leer je werken met grafieken, tabellen en formules.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 6 € 6 € 6
Nederlands M1 

Nederlands M1

Je leert in deze module op een structurerend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende doelen en in diverse communicatieve situaties. Denk bijvoorbeeld aan samenvatten, verslag brengen of instructies geven. Je geraakt vertrouwd met verschillende tekstsoorten en je oefent strategieën die ook van pas komen in andere modules.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 6 € 6 € 6
Moderne Vreemde Talen M2 

Moderne Vreemde Talen M2

Je leert je in de loop van de vier modules Moderne Vreemde Talen op een redzaamheidsniveau (niveau A2) uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans. Je oefent voor de taal die jij kiest op luisteren, lezen, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Je kan deelnemen aan een module als je geslaagd bent voor de vorige module van dezelfde taal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Moderne Vreemde Talen M1
40u € 6 € 6 € 6

Semester 2 - dagtraject (lesplaats Louis Paul Boonstraat)

op dinsdag- en vrijdagnamiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Campus Louis Paul Boonstraat

 • Louis Paul Boonstraat 21, 2050 Antwerpen
 • info@cvo.tna.be
 • +32 (0)3 226 33 95

De opleiding wordt in beide campussen georganiseerd.

Structuurschema

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020

Overzicht van diplomagerichte opleidingen

Extra informatie