Terug naar de opleiding

Begeleider-animator voor bejaarden

Je leert:

 • hoe je een aangenaam woon- en leefklimaat voor ouderen kan creëren;
 • hoe je hen menswaardig kan begeleiden;
 • de nodige vaardigheden vanuit de humane wetenschappen in combinatie met heel wat praktijkgerichte vaardigheden;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • je graag inzetten voor ouderen en van zorg je beroep maken;
 • een diploma waarmee je in heel wat sectoren terechtkan: residentiële ouderenzorg, psychogeriatrie, dienstencentra, dagcentra, G-diensten van ziekenhuizen, thuiszorg;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voeling hebben met ouderen;
 • voldoende tijd rekenen voor een intensieve stage (minimum 160 uur per semester);
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Begeleider-animator voor bejaarden omvat in totaal 1560 lestijden. De modules worden georganiseerd in een tweeënhalfjarig dagtraject.

Semester 1 - dagtraject

op dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Communicatief gedrag 

Communicatief gedrag

Je krijgt inzicht in (eigen) communicatie en de verschillende stijlen en technieken. De focus ligt vooral op het aanleren, trainen en oefenen van basisvaardigheden met betrekking tot communicatie.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Observeren en rapporteren 

Observeren en rapporteren

Je leert gerichte en functionele observaties uit te voeren én deze mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
ICT 

ICT

Je leert een aantal PC-vaardigheden die je nodig hebt om professioneel te functioneren in de beroepspraktijk. Je leert de sociale kaart raadplegen. Je leert ICT hanteren bij het zoeken van informatie en het bij het opvolgen van een begeleidingsplan en bij de rapportering.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Verzorgen, veiligheid en gezondheid 

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

Je leert verzorgende en levensreddende technieken die je nodig hebt waanneer je in een verzorgingsinstelling werkt. Je leert de noden van een oudere zorgvrager zo goed mogelijk te ontdekken en er een passend antwoord op te geven.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodisch handelen in een organisatie 

Methodisch handelen in een organisatie

Je leert competenties die gericht zijn op het methodisch handelen én vanuit de context van het werken in een organisatie. De focus richt zich ook specifiek op begeleidings-en handelingsplanning.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Psychologie van het ouder worden 

Psychologie van het ouder worden

Je leert het gedrag van ouderen verklaren en kaderen vanuit de levensloop van de mens. Je leert verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten van de ontwikkeling en leert het handelen hierop af te stemmen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 1 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

Er zijn in totaal zes supervisiemodules. Elke module bestaat uit 20 lestijden waarin je samen met medecursisten leert nadenken over jezelf als begeleider-animator. Je leert kritisch reflecteren op je eigen handelen, het bij te sturen en je eigen deskundigheid en professioneel handelen te optimaliseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1 

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 1

De opleiding omvat zes praktijkmodules. Elke module bestaat uit 160 uren beroepspraktijk als begeleider-animator. De praktijkuren moeten minstens over 10 weken van het semester gespreid worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Semester 2 - dagtraject

op dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Communicatieve vaardigheden 

Communicatieve vaardigheden

Je leert het basisschema van communicatie en de verschillende aspecten van communicatie te hanteren. Je leert je eigen communicatief gedrag bij te sturen. Je oefent het gebruik van communicatieve vaardigheden en technieken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Expressieve vaardigheden 

Expressieve vaardigheden

Je leert je eigen expressieve vaardigheden en die van de cliënt optimaal te ontwikkelen. Je leert verschillende expressievormen hanteren en wordt uitgedaagd om je expressieve mogelijkheden verder te ontwikkelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Samenwerkingsvaardigheden 

Samenwerkingsvaardigheden

Je leert vaardigheden aan die essentieel zijn bij het professioneel en constructief samenwerken, samen overleggen en efficiënt vergaderen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Omgaan met diversiteit 

Omgaan met diversiteit

In deze module wordt gefocust op het ontwikkelen van interculturele competenties. Je krijgt inzicht in de manier waarop interculturele diversiteit tot uiting komt in de samenleving en in je eigen leef-en werkomgeving. Je leert bij jezelf en bij anderen een open houding ten aanzien van die interculturele diversiteit te ontwikkelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Woon- en leefklimaat 

Woon- en leefklimaat

Je leert vaardigheden om een een aangepast woon-en leefklimaat uit te bouwen dat de autonomie, ontwikkeling, ontplooiing en/of welzijn van de cliënt waarborgt.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Professioneel en kwaliteitsvol handelen 

Professioneel en kwaliteitsvol handelen

Je leert emancipatorisch handelen, je eigen draagkracht bewaken en leert handelen vanuit een visie op kwaliteitsvol handelen. Je leert meewerken aan kwaliteitszorg en de verbetering van de eigen dienstverlening.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 2 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

Er zijn in totaal zes supervisiemodules. Elke module bestaat uit 20 lestijden waarin je samen met medecursisten leert nadenken over jezelf als begeleider-animator. Je leert kritisch reflecteren op je eigen handelen, het bij te sturen en je eigen deskundigheid en professioneel handelen te optimaliseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2 

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 2

De opleiding omvat zes praktijkmodules. Elke module bestaat uit 160 uren beroepspraktijk als begeleider-animator. De praktijkuren moeten minstens over 10 weken van het semester gespreid worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Semester 3 - dagtraject

op donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Geronto-agogische vaardigheden 

Geronto-agogische vaardigheden

Je leert vaardigheden die gericht zijn op het invullen van een zinvolle dagbesteding van de oudere, zowel op individueel als op groepsniveau.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Werken met groepen 

Werken met groepen

Je leert de dynamiek in een groep herkennen en hanteren. Je leert vaardigheden aan in functie van het bewust en doordacht hanteren/sturen van een groep en alle factoren en processen hieraan verbonden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Begeleiden van personen met dementie 

Begeleiden van personen met dementie

Je verwerft inzicht in de verschillende fasen van dementie en de invloed daarvan op het gedrag van mensen. Je verwerft vaardigheden om op een adequate manier met personen met dementie en hun sociale omgeving te kunnen omgaan.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Sociaal-emotioneel begeleiden 

Sociaal-emotioneel begeleiden

Je leert een vertrouwensrelatie met de cliënt op te bouwen, de cliënt te ondersteunen in het opbouwen van een positief zelfbeeld en het zelfsturend vermogen van de cliënt te vergroten. Je leert de cliënt begeleiden bij het leren omgaan met gevoelens.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Biologische aspecten van het ouder worden 

Biologische aspecten van het ouder worden

Je krijgt zicht op biologische en pathologische verouderingsaspecten en hoe hiermee professioneel om te gaan.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 3 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

Er zijn in totaal zes supervisiemodules. Elke module bestaat uit 20 lestijden waarin je samen met medecursisten leert nadenken over jezelf als begeleider-animator. Je leert kritisch reflecteren op je eigen handelen, het bij te sturen en je eigen deskundigheid en professioneel handelen te optimaliseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3 

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 3

De opleiding omvat zes praktijkmodules. Elke module bestaat uit 160 uren beroepspraktijk als begeleider-animator. De praktijkuren moeten minstens over 10 weken van het semester gespreid worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Semester 4 - dagtraject

op donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Psychopathologie 

Psychopathologie

Je verwerft inzichten in symptomen, syndromen en ontstaansmodellen van psychiatrische ziektebeelden, de invloed op het gedrag en de vaardigheden om hier op een gepaste manier mee om te gaan.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Deontologisch en ethisch handelen 

Deontologisch en ethisch handelen

Je krijgt inzicht in de deontologische en ethische dimensies van het beroep en hoe ernaar te handelen. Er worden een aantal belangrijke thema’s uit het ruime sociaal-agogisch werkveld besproken. Je leert een doordacht standpunt innemen over ethische vragen en dilemma’s rekening houdend met maatschappelijke, culturele en juridische contextfactoren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Zorg voor het levenseinde 

Zorg voor het levenseinde

Je leert omgaan met personen in een palliatieve of stervensfase.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Bijzondere geronto- agogische vaardigheden 

Bijzondere geronto- agogische vaardigheden

In deze module wordt gefocust op de vaardigheden die je nodig hebt om op een professionele manier om te gaan met zwaar zorgbehoevende ouderen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Zorg voor de cliënt en zijn context 

Zorg voor de cliënt en zijn context

Je ontwikkelt competenties die gericht zijn op ondersteuning en/of begeleiding van het cliëntsysteem. Het contextueel handelen vormt hierin een belangrijke invalshoek.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 4 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

Er zijn in totaal zes supervisiemodules. Elke module bestaat uit 20 lestijden waarin je samen met medecursisten leert nadenken over jezelf als begeleider-animator. Je leert kritisch reflecteren op je eigen handelen, het bij te sturen en je eigen deskundigheid en professioneel handelen te optimaliseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4 

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 4

De opleiding omvat zes praktijkmodules. Elke module bestaat uit 160 uren beroepspraktijk als begeleider-animator. De praktijkuren moeten minstens over 10 weken van het semester gespreid worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Semester 5 - dagtraject

op vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Actuele tendensen in de ouderenzorg deel 1 

Actuele tendensen in de ouderenzorg deel 1

Je leert je eigen handelen aanpassen aan nieuwe inzichten in de ouderenzorg.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 11
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 16 € 5
Actuele tendensen in de ouderenzorg deel 2 

Actuele tendensen in de ouderenzorg deel 2

Je werkt een project uit binnen een gegeven setting in de ouderenzorg rekening houdend met actuele tendensen en vernieuwingen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 5 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 5

Er zijn in totaal zes supervisiemodules. Elke module bestaat uit 20 lestijden waarin je samen met medecursisten leert nadenken over jezelf als begeleider-animator. Je leert kritisch reflecteren op je eigen handelen, het bij te sturen en je eigen deskundigheid en professioneel handelen te optimaliseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 6 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

Er zijn in totaal zes supervisiemodules. Elke module bestaat uit 20 lestijden waarin je samen met medecursisten leert nadenken over jezelf als begeleider-animator. Je leert kritisch reflecteren op je eigen handelen, het bij te sturen en je eigen deskundigheid en professioneel handelen te optimaliseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5 

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 5

De opleiding omvat zes praktijkmodules. Elke module bestaat uit 160 uren beroepspraktijk als begeleider-animator. De praktijkuren moeten minstens over 10 weken van het semester gespreid worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6 

Gesuperviseerde beroepspraktijk in de ouderenzorg 6

De opleiding omvat zes praktijkmodules. Elke module bestaat uit 160 uren beroepspraktijk als begeleider-animator. De praktijkuren moeten minstens over 10 weken van het semester gespreid worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020