Terug naar de opleiding

Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang

Je leert:

 • hoe je kleuters en lagereschoolkinderen professioneel kan begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling;
 • naast zorgende ook pedagogische en sociale vaardigheden;
 • zowel naar jezelf als naar anderen kijken en hierover nadenken (observeren en reflecteren);
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject (1 of 2 jaar).

Je wilt:

 • aan de slag in de buitenschoolse kinderopvang of in een kleuterschool;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voeling met kinderen hebben;
 • voldoende tijd rekenen voor een intensieve stage (minimum 160, maximum 320 uur per semester);
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang vormt een onderdeel van de opleiding Begeleider in de kinderopvang en omvat in totaal 920 lestijden. De modules worden georganiseerd in een éénjarig of anderhalfjarig dagtraject.

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

De lessen vinden plaats in de campus Londenstraat met uitzondering van een aantal lessen voor de module Zorg in de kinderopvang 3. Deze gaan door in de keuken van campus Te Boelarlei.