Terug naar de opleiding

Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang

Je leert:

 • hoe je kleuters en lagereschoolkinderen professioneel kan begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling;
 • naast zorgende ook pedagogische en sociale vaardigheden;
 • zowel naar jezelf als naar anderen kijken en hierover nadenken (observeren en reflecteren);
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject (1 of 2 jaar).

Je wilt:

 • aan de slag in de buitenschoolse kinderopvang of in een kleuterschool;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voeling met kinderen hebben;
 • voldoende tijd rekenen voor een intensieve stage (minimum 160, maximum 320 uur per semester);
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang vormt een onderdeel van de opleiding Begeleider in de kinderopvang en omvat in totaal 920 lestijden. De modules worden georganiseerd in een éénjarig of anderhalfjarig dagtraject.

Semester 1 - anderhalfjarig dagtraject

op vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Zorg in de kinderopvang 1 

Zorg in de kinderopvang 1

Je leert het werkveld kennen en krijgt zicht op de taken van een begeleider in de kinderopvang. Daarnaast leert je naar gedrag kijken vanuit een ontwikkelingspsychologische invalshoek.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Zorg in de kinderopvang 2 

Zorg in de kinderopvang 2

Je verwerft de basisinzichten, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om de dagelijkse verzorging van kinderen juist uit te voeren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 6 

Begeleiding van het schoolgaande kind 6

Je leert de vaardigheden aan die nodig zijn om goede observaties uit te voeren en deze, zowel schriftelijk als mondeling, te rapporteren, werken met stimuleringsprogramma’s, informatiebronnen te raadplegen en het eigen functioneren te bespreken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Zorg in de kinderopvang 4 

Zorg in de kinderopvang 4

De eerste stagemodule ‘zorg in de kinderopvang 4/5’ is een verkennende stagemodule. Je kan dit doen in een kleuterschool, een groepsopvang (kinderdagverblijf), een gezinsopvang (onthaalouder), of een initiatief buitenschoolse opvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Zorg in de kinderopvang 5 

Zorg in de kinderopvang 5

De eerste stagemodule ‘zorg in de kinderopvang 4/5’ is een verkennende stagemodule. Je kan dit doen in een kleuterschool, een groepsopvang (kinderdagverblijf), een gezinsopvang (onthaalouder), of een initiatief buitenschoolse opvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4

Semester 2 - anderhalfjarig dagtraject

op dinsdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Begeleiding van het schoolgaande kind 2 

Begeleiding van het schoolgaande kind 2

Je leert zorg dragen voor het leef- en woonklimaat, met extra aandacht voor de verschillende vormen van kinderparticipatie binnen de setting van de buitenschoolse kinderopvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 4 

Begeleiding van het schoolgaande kind 4

Je leert hoe je goede contacten met ouders kan opbouwen en onderhouden, hoe je ouders kan betrekken bij het opvanggebeuren en op welke wijze je de ouders kan ondersteunen bij opvoedingsvragen binnen de context van de buitenschoolse kinderopvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 7 

Begeleiding van het schoolgaande kind 7

Je leert omgaan met diversiteit en omgaan met kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Zorg in de kinderopvang 3 

Zorg in de kinderopvang 3

Je leert gezonde voeding bereiden en eet- en rustmomenten begeleiden. Daarnaast leer je hoe je structuur in de dag- en tijdsindeling kan aanhouden. Verder leer je hoe je huishoudelijke taken efficiënt uitvoert.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 9 

Begeleiding van het schoolgaande kind 9

De vierde stagemodule ‘begeleiding van het schoolgaande kind 9/10’ is de verplichte stagemodule in een initiatief buitenschoolse opvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 10 

Begeleiding van het schoolgaande kind 10

De vierde stagemodule ‘begeleiding van het schoolgaande kind 9/10’ is de verplichte stagemodule in een initiatief buitenschoolse opvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4

Semester 3 - anderhalfjarig dagtraject

op donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Begeleiding van het schoolgaande kind 1 

Begeleiding van het schoolgaande kind 1

Je leert omgaan met schoolgaande kinderen (2,5-12 jaar) in dagelijkse situaties in de buitenschoolse kinderopvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 3 

Begeleiding van het schoolgaande kind 3

Je leert adequaat te reageren in gevaarlijke en onverwachte situaties die zich kunnen voordoen binnen de context van de buitenschoolse kinderopvang en je verwerft elementaire EHBO-vaardigheden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 5 

Begeleiding van het schoolgaande kind 5

Je leert methodisch handelen bij het activiteiten plannen, organiseren, begeleiden en evalueren binnen de context van de buitenschoolse kinderopvang. Je wordt gestimuleerd om je eigen creatieve en expressieve mogelijkheden verder te ontwikkelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 8 

Begeleiding van het schoolgaande kind 8

Je leert je eigen visie op de buitenschoolse kinderopvang bij te sturen op basis van een vergelijking met de pedagogische visie en het pedagogisch beleid van een organisatie voor buitenschoolse kinderopvang. Je leert constructief samen te werken in een team.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Zorg in de kinderopvang 6 

Zorg in de kinderopvang 6

De derde stagemodule ‘zorg in de kinderopvang 6/7’ is een verdiepende stagemodule, deze kan je doen in een kleuterschool, een groepsopvang, een gezinsopvang, een initiatief buitenschoolse opvang of een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG).

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Zorg in de kinderopvang 7 

Zorg in de kinderopvang 7

De derde stagemodule ‘zorg in de kinderopvang 6/7’ is een verdiepende stagemodule, deze kan je doen in een kleuterschool, een groepsopvang, een gezinsopvang, een initiatief buitenschoolse opvang of een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG).

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4

Semester 1 - éénjarig dagtraject

op vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Zorg in de kinderopvang 1 

Zorg in de kinderopvang 1

Je leert het werkveld kennen en krijgt zicht op de taken van een begeleider in de kinderopvang. Daarnaast leert je naar gedrag kijken vanuit een ontwikkelingspsychologische invalshoek.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Zorg in de kinderopvang 2 

Zorg in de kinderopvang 2

Je verwerft de basisinzichten, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om de dagelijkse verzorging van kinderen juist uit te voeren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Zorg in de kinderopvang 4 

Zorg in de kinderopvang 4

De eerste stagemodule ‘zorg in de kinderopvang 4/5’ is een verkennende stagemodule. Je kan dit doen in een kleuterschool, een groepsopvang (kinderdagverblijf), een gezinsopvang (onthaalouder), of een initiatief buitenschoolse opvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Zorg in de kinderopvang 5 

Zorg in de kinderopvang 5

De eerste stagemodule ‘zorg in de kinderopvang 4/5’ is een verkennende stagemodule. Je kan dit doen in een kleuterschool, een groepsopvang (kinderdagverblijf), een gezinsopvang (onthaalouder), of een initiatief buitenschoolse opvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 6 

Begeleiding van het schoolgaande kind 6

Je leert de vaardigheden aan die nodig zijn om goede observaties uit te voeren en deze, zowel schriftelijk als mondeling, te rapporteren, werken met stimuleringsprogramma’s, informatiebronnen te raadplegen en het eigen functioneren te bespreken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4

Semester 2 - éénjarig dagtraject

op dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Begeleiding van het schoolgaande kind 1 

Begeleiding van het schoolgaande kind 1

Je leert omgaan met schoolgaande kinderen (2,5-12 jaar) in dagelijkse situaties in de buitenschoolse kinderopvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 2 

Begeleiding van het schoolgaande kind 2

Je leert zorg dragen voor het leef- en woonklimaat, met extra aandacht voor de verschillende vormen van kinderparticipatie binnen de setting van de buitenschoolse kinderopvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 3 

Begeleiding van het schoolgaande kind 3

Je leert adequaat te reageren in gevaarlijke en onverwachte situaties die zich kunnen voordoen binnen de context van de buitenschoolse kinderopvang en je verwerft elementaire EHBO-vaardigheden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 4 

Begeleiding van het schoolgaande kind 4

Je leert hoe je goede contacten met ouders kan opbouwen en onderhouden, hoe je ouders kan betrekken bij het opvanggebeuren en op welke wijze je de ouders kan ondersteunen bij opvoedingsvragen binnen de context van de buitenschoolse kinderopvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 5 

Begeleiding van het schoolgaande kind 5

Je leert methodisch handelen bij het activiteiten plannen, organiseren, begeleiden en evalueren binnen de context van de buitenschoolse kinderopvang. Je wordt gestimuleerd om je eigen creatieve en expressieve mogelijkheden verder te ontwikkelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 7 

Begeleiding van het schoolgaande kind 7

Je leert omgaan met diversiteit en omgaan met kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 8 

Begeleiding van het schoolgaande kind 8

Je leert je eigen visie op de buitenschoolse kinderopvang bij te sturen op basis van een vergelijking met de pedagogische visie en het pedagogisch beleid van een organisatie voor buitenschoolse kinderopvang. Je leert constructief samen te werken in een team.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 9 

Begeleiding van het schoolgaande kind 9

De vierde stagemodule ‘begeleiding van het schoolgaande kind 9/10’ is de verplichte stagemodule in een initiatief buitenschoolse opvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Begeleiding van het schoolgaande kind 10 

Begeleiding van het schoolgaande kind 10

De vierde stagemodule ‘begeleiding van het schoolgaande kind 9/10’ is de verplichte stagemodule in een initiatief buitenschoolse opvang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Zorg in de kinderopvang 3 

Zorg in de kinderopvang 3

Je leert gezonde voeding bereiden en eet- en rustmomenten begeleiden. Daarnaast leer je hoe je structuur in de dag- en tijdsindeling kan aanhouden. Verder leer je hoe je huishoudelijke taken efficiënt uitvoert.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Zorg in de kinderopvang 6 

Zorg in de kinderopvang 6

De derde stagemodule ‘zorg in de kinderopvang 6/7’ is een verdiepende stagemodule, deze kan je doen in een kleuterschool, een groepsopvang, een gezinsopvang, een initiatief buitenschoolse opvang of een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG).

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Zorg in de kinderopvang 7 

Zorg in de kinderopvang 7

De derde stagemodule ‘zorg in de kinderopvang 6/7’ is een verdiepende stagemodule, deze kan je doen in een kleuterschool, een groepsopvang, een gezinsopvang, een initiatief buitenschoolse opvang of een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG).

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Campus Te Boelaerlei

De lessen vinden plaats in de campus Londenstraat met uitzondering van een aantal lessen voor de module Zorg in de kinderopvang 3. Deze gaan door in de keuken van campus Te Boelarlei.

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020