Terug naar de opleiding

Begeleider in de kinderopvang

Je leert:

 • hoe je kinderen professioneel kan begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling;
 • naast zorgende ook pedagogische en sociale vaardigheden;
 • zowel naar jezelf als naar anderen kijken en hierover nadenken (observeren en reflecteren);
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject (1 of 2 jaar).

Je wilt:

 • een diploma met een breed toekomstperspectief;
 • een job in een kinderdagverblijf, een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning, in de gezinsopvang als onthaalouder, in een kleuterschool, een centrum voor kinderopvang of in de buitenschoolse kinderopvang;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voeling met kinderen hebben;
 • voldoende tijd rekenen voor een intensieve stage (minimum 160, maximum 320 uur per semester);
 • álle modules volgen om je toekomstperspectief zo breed mogelijk te houden;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Begeleider in de kinderopvang omvat in totaal 1280 lestijden. De modules worden georganiseerd in een één- of tweejarig dagtraject.

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

De lessen vinden plaats in de campus Londenstraat met uitzondering van een aantal lessen voor de module Zorg in de kinderopvang 3. Deze gaan door in de keuken van campus Te Boelarlei.