Terug naar de opleiding

BMBE-Lasser

Je leert:

 • de vereiste basis van elektriciteit en metaalbewerking;
 • beheerst en veilig met de lastoestellen werken in een gemeenschappelijke basismodule;
 • daarna een specifiek lasproces naar keuze: TIG- óf MIG/MAG- óf BMBE-lassen;
 • praktijkgericht, de theorie wordt onmiddellijk toegepast op de werkvloer;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • met het certificaat van lasser inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt;
 • een aantal specifieke technieken van het vlambooglassen beheersen;
 • een job bij een mechanisch constructiebedrijf, in piping, in de scheepvaart, in de autosector, of bij de onderhoudsdienst van een groot bedrijf;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • vanaf de eerste les veiligheidskledij dragen;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

Indien je reeds een duikbrevet bezit, kan je specialiseren tot onderwaterlasser (zie www.divewise-tec.com).

 

De opleiding BMBE-lasser omvat in totaal 720 lestijden. De modules worden georganiseerd in een tweejarig avondtraject.

Semester 1

op maandag en dinsdag of op woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Basis lassen 

Basis lassen

In deze module leer je de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Je leert vooral de techniek van het gassmeltlassen, BMBE-lassen en MIG-MAG-lassen. Het is de bedoeling dat je ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het grootste belang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 32
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 32
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 32
40u € 92 € 44 € 32
BMBE-Hoeklassen A 

BMBE-Hoeklassen A

In deze module leer je de noodzakelijke handvaardigheid om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Bovendien willen we benadrukken dat de veiligheid in dit domein van de techniek een bijzonder belangrijke rol speelt.

We leiden in deze module een hoeklasser op. Je kan een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeninglezen. Je kan instellingen uitvoeren en maatregelen nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen. Dit alles met een permanente aandacht voor veiligheid. Deze module geeft de vaardigheid in het booglassen met beklede elektrode (BMBE) en is vooral aanbevolen voor beginnende lassers in de metaalindustrie en ambachtelijke beroepen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 96
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 96
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 96
120u € 276 € 132 € 96

Semester 2

op maandag en dinsdag of op woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
BMBE-Hoeklassen B 

BMBE-Hoeklassen B

In deze module wordt je verder getraind voor het maken van hoeklassen tussen plaat en buis, in alle lasposities. Je leert ook je lasprestaties kritisch te beoordelen en onvolkomenheden in de lasuitvoering bij te sturen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48
60u € 138 € 66 € 48
BMBE-Plaatlassen A 

BMBE-Plaatlassen A

Het doel van deze module beoogt een verder doorgedreven vaardigheid in het lassen met beklede elektroden. We leiden je met deze module op tot een lasser van plaatverbindingen die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren en daarbij beslissingen kan nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen. Deze module is toegespitst op de handvaardigheid voor stompe lassen zonder de lasser op te leiden voor een correcte doorlassing.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Basis lassen
 • Basis elektriciteit (proef)
 • Basis metaal (proef)
 • BMBE-Hoeklassen A
 • BMBE-Hoeklassen B
60u € 138 € 66 € 48
BMBE-Plaatlassen B 

BMBE-Plaatlassen B

In deze module wordt de handvaardigheid van de lasser uitgebreid tot stompe lassen in alle posities met uitzondering van horizontaal/verticaal. Een correcte doorlassing wordt ook geoefend.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Basis lassen
 • Basis elektriciteit (proef)
 • Basis metaal (proef)
 • BMBE-Hoeklassen A
 • BMBE-Hoeklassen B
60u € 138 € 66 € 48

Semester 3

niet ingericht in schooljaar 2017-2018
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
BMBE-Plaatlassen C 

BMBE-Plaatlassen C

In deze module wordt vooral de handvaardigheid geoefend in het horizontaal/verticaal en boven het hoofd lassen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Basis lassen
 • Basis elektriciteit (proef)
 • Basis metaal (proef)
 • BMBE-Hoeklassen A
 • BMBE-Hoeklassen B
60u € 138 € 66 € 48
BMBE-Buislassen A 

BMBE-Buislassen A

Deze module leidt op tot specialist in het lassen met beklede elektroden. Wie met vrucht deze module afrondt, moet in staat zijn elke lasopdracht met het proces BMBE tot een goed einde te brengen. Deze module breidt de handvaardigheid van de lasser uit tot het lassen van buizen met de as horizontaal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • BMBE-Plaatlassen A
 • BMBE-Plaatlassen B
 • BMBE-Plaatlassen C
60u € 138 € 66 € 48

Semester 4

niet ingericht in schooljaar 2017-2018
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
BMBE-Buislassen B 

BMBE-Buislassen B

Je kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd. In deze module wordt de handvaardigheid getraind voor het lassen van buizen met verticale as.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • BMBE-Plaatlassen A
 • BMBE-Plaatlassen B
 • BMBE-Plaatlassen C
60u € 138 € 66 € 48
BMBE-Buislassen C 

BMBE-Buislassen C

Deze module leidt op tot specialist in het lassen met beklede elektroden. Wie met vrucht deze module afrondt, moet in staat zijn elke lasopdracht met het proces BMBE tot een goed einde te brengen. Je kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd. In deze module wordt de handvaardigheid getraind voor het lassen van buizen onder een hoek van 45°.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 96
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 96
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 96

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • BMBE-Plaatlassen A
 • BMBE-Plaatlassen B
 • BMBE-Plaatlassen C
120u € 276 € 132 € 96

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020

Vakgebonden materiaallijst