Terug naar de opleiding

EHBO bij kinderen

Je leert:

  • een kind in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen en de hulpdiensten alarmeren;
  • EHBO te verlenen bij hartstilstand, bewusteloosheid, verstikking, verdrinking, een brandwond, een huidwond, bloedingen, neusbloedingen, een hoofdletsel, een nek- en wervelletsel, vergiftiging, ernstige allergie, koorts en koortsstuipen, kortademigheid, een tand door de lip, een verloren/afgebroken tand, letsels aan botten en gewrichten, een vreemd voorwerp in neus en oor en een vuiltje in het oog.

Je wilt:

  • in een noodsituatie efficiënt en snel handelen;
  • het hoofd koel kunnen houden in crisissituaties;
  • de ernst van de situatie leren inschatten, voorkomen dat een banaal incident verergert of de gevolgen tot een minimum beperken, voorkomen is beter dan genezen;
  • levens redden, eigenlijk zou iedereen een cursus EHBO moeten volgen;
  • een attest “levensreddend handelen” behalen.

Je moet:

  • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
  • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
  • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

 

De module EHBO uit de opleiding Zorgkundige omvat in totaal 20 lestijden en wordt georganiseerd in een weekendtraject van 5 weken.

Semester 1

op zaterdagvoormiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
EHBO 

EHBO

Het accuraat optreden als zorgverlener in noodsituaties wordt stap voor stap bekeken en ingeoefend. Je leert noodsituaties herkennen en er aangepast op te reageren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
20u € 40 € 16 € 10

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Uurrooster 2019-2020