Terug naar de opleiding

Elektromecanicien

Je leert:

 • de theorie op school: basisvaardigheden elektromechanica, aangevuld met specifieke modules wiskunde en fysica (ongeveer 60% tijdsbesteding);
 • praktijkgericht tijdens een betaalde stage in een (petro)chemisch bedrijf (ongeveer 40% tijdsbesteding).

Je wilt:

 • deeltijds werken en leren combineren;
 • onderhoudstechnicus van industriële installaties in de (petro)chemie worden;
 • een polyvalent inzetbaar diploma;
 • snel kunnen doorstromen op de arbeidsmarkt;
 • een aantal relevante attesten behalen: ACTA, VCA, vorklift, flensmontage, hoogtewerker, manipulatie van (niet-) kritieke lasten;
 • een gefinancierde VDAB-opleiding volgen (met behoud van werkloosheidsuitkering, kilometervergoeding en eventueel financiële tussenkomst voor kinderopvang);
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • rechtstreeks contact opnemen met ACTA voor alles wat betreft de aanwervingsprocedure (niet met TNA dus) (*);
 • gepassioneerd zijn door techniek;
 • minstens 18 jaar en werkzoekend zijn;
 • hoger secundair onderwijs gevolgd hebben, maar een diploma is niet verplicht;
 • vlot Nederlands kunnen (zowel schrijven als spreken);
 • zelfstandig en exact kunnen werken;
 • een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
 • zowel bij ACTA als je stagebedrijf op interview (screening + test).

(*) Je kan ACTA contacteren via mail naar meta@acta-vzw.be of op het nummer 03/620 23 54.

 

De opleiding Elektromecanicien in samenwerking met de Vzw ACTA omvat in totaal 540 lestijden. De modules worden georganiseerd in een éénjarig dagtraject.

Semester 1 - dagtraject

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Elektrische onderdelen en componenten industriële installaties 

Elektrische onderdelen en componenten industriële installaties

In deze module leer je de werking, de aansluiting, de afregeling, de instelling en het plaatsen van elektrische onderdelen en componenten, die we in industriële installaties terugvinden. Je leert de elektrische onderdelen en componenten herkennen in een elektrisch schema en in een installatie. Er wordt hierbij steeds
aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 120 € 24 € 0
Hydraulische en pneumatische onderdelen en componenten industriële installaties 

Hydraulische en pneumatische onderdelen en componenten industriële installaties

In deze module leer je de werking, de aansluiting, de afregeling en de instelling en het plaatsen van hydraulische en pneumatische onderdelen en componenten, die we in industriële installaties terugvinden. Je leert de hydraulische en pneumatische onderdelen en componenten herkennen in een elektrisch-, pneumatisch- en een hydraulisch schema en in een installatie. Er wordt hierbij steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 120 € 24 € 0
Mechanische onderdelen industriële installaties 

Mechanische onderdelen industriële installaties

In deze module leer je de montage- en demontagetechnieken en borgingstechnieken van mechanische onderdelen, die we in industriële installaties terugvinden. Ook leer je een slijtage en/of afwijkingen van die mechanische
onderdelen beoordelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van constructietekeningen. Er wordt steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 120 € 24 € 0
Preventief onderhoud industriële installaties 

Preventief onderhoud industriële installaties

In deze module leer je de werking van het materiaal controleren, een juiste interpretatie van instrumentengegevens, de plaats van kritische slijtagepunten en smeringspunten. Je leert de machine of installatie preventief onderhouden volgens het onderhoudsplan en de -richtlijnen. Er wordt hierbij steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen. Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Elektrische onderdelen en componenten industriële installaties
 • Hydraulische en pneumatische onderdelen in componenten industriële installaties
 • Mechanische onderdelen industriële installaties
80u € 120 € 24 € 0

Semester 2 - dagtraject

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Diagnose en organisatie onderhoud 

Diagnose en organisatie onderhoud

In deze module leer je de diagnosetechnieken en het organiseren van de werkzaamheden bij correctief onderhoud. Het plannen van correctieve acties staat hierbij centraal teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid,
beschikbaarheid, veiligheid, …) van industriële machines, installaties of systemen tebehouden en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Preventief onderhoud industriële installaties
60u € 90 € 18 € 0
Correctieve onderhoudstechnieken 

Correctieve onderhoudstechnieken

In deze module leer je in functie van de gestelde diagnose, correctieve acties en de daarbij horende preventieve acties uit te voeren teneinde industriële machines, installaties of systemen terug op te starten en optimaal te laten functioneren. Tijdens deze werkzaamheden stel je een werkvolgorde op en houd je rekening met veiligheidsvoorschriften, onderhoudsplannen en specifieke installatierichtlijnen.
Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 240
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 48
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Preventief onderhoud industriële installaties
160u € 240 € 48 € 0

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Ruiterijschool

Campus Londenstraat

Deze lessen vinden plaats in campus Ruiterijschool met uitzondering op woensdagen in campus Londenstraat.

Modeltraject