Terug naar de opleiding

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

Je leert:

 • inzicht verwerven in de rol en beleving van diverse in het werkveld betrokken partijen: mensen in kansarmoede, hulpverleners, leerkrachten en beleidsmakers;
 • hoe je vanuit dat inzicht en jouw levenservaring als tolk tussen hen kan bemiddelen;
 • armoede begrijpbaar maken op alle niveaus;
 • zowel individueel als collectief mensen ondersteunen, begeleiden, adviseren, superviseren en vormen;
 • sterk ervaringsgericht, waarbij over een periode van 4 jaar zowel theorie als praktijk (stage) aan bod komen.

Je wilt:

 • als tussenpersoon je persoonlijke ervaring met armoede inzetten om ze te bestrijden;
 • een job in de brede sociale sector waar de kern de raakvlakken met armoede en uitsluiting zijn;
 • een kosteloze, erkende VDAB-opleiding volgen;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • om deel te nemen aan de selectie rechtstreeks VZW De Link contacteren (niet CVO TNA);
 • een introductiedag volgen en een intakegesprek voeren;
 • je levenservaring als je belangrijkste werkinstrument binnen de armoedebestrijding zien en willen inzetten;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs.

Deze opleiding start opnieuw in september 2020.

Je kan VZW De Link contacteren via mail info@delinkarmoede.be of op het nummer 02/204 06 90.

De opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting bestaat uit een éénjarig voortraject en een driejarige beroepsopleiding van 1920 lestijden. De modules worden georganiseerd in een dagtraject.

In schooljaar 2020 start er een nieuw voortraject van deze opleiding.