Terug naar de opleiding

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

Je leert:

 • inzicht verwerven in de rol en beleving van diverse in het werkveld betrokken partijen: mensen in kansarmoede, hulpverleners, leerkrachten en beleidsmakers;
 • hoe je vanuit dat inzicht en jouw levenservaring als tolk tussen hen kan bemiddelen;
 • armoede begrijpbaar maken op alle niveaus;
 • zowel individueel als collectief mensen ondersteunen, begeleiden, adviseren, superviseren en vormen;
 • sterk ervaringsgericht, waarbij over een periode van 4 jaar zowel theorie als praktijk (stage) aan bod komen.

Je wilt:

 • als tussenpersoon je persoonlijke ervaring met armoede inzetten om ze te bestrijden;
 • een job in de brede sociale sector waar de kern de raakvlakken met armoede en uitsluiting zijn;
 • een kosteloze, erkende VDAB-opleiding volgen;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • om deel te nemen aan de selectie rechtstreeks VZW De Link contacteren (niet CVO TNA);
 • een infomoment bijwonen en een intakegesprek voeren;
 • je levenservaring als je belangrijkste werkinstrument binnen de armoedebestrijding zien en willen inzetten;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs.

Deze opleiding start opnieuw in september 2020.

Je kan VZW De Link contacteren via mail info@delinkarmoede.be of op het nummer 02/204 06 90.

De opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting bestaat uit een éénjarig voortraject en een driejarige beroepsopleiding van 1920 lestijden. De modules worden georganiseerd in een dagtraject.

In schooljaar 2020 start er een nieuw voortraject van deze opleiding.

Semester 1 - dagtraject

niet ingericht in schooljaar 2018-2019
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Communicatie 

Communicatie

Je krijgt inzicht in verschillende communicatietheorieën, het communicatieproces en leert verschillende communicatievaardigheden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0
Omgaan met stress 

Omgaan met stress

In deze module worden handvatten aangereikt om met stresserende aspecten van de beroepsuitoefening om te gaan.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Psychologische processen en vaardigheden 1 

Psychologische processen en vaardigheden 1

Door de koppeling van leerinhouden uit de ontwikkelingspsychologie met de persoonlijke levenservaringen van de cursisten wordt een basis gelegd voor bewustwording- en ontschuldigingsprocessen bij de cursisten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
60u € 0 € 0 € 0
Methodische training 1 

Methodische training 1

In de modules “Methodische training” worden inzichten, houdingsaspecten en vaardigheden van het beroepscompetentieprofiel gekoppeld aan de groeiende stagepraktijk. In de eerste module wordt nog veel tijd besteed aan de levensgeschiedenissen van de cursisten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
100u € 0 € 0 € 0
Beroepspraktijk ED 1 

Beroepspraktijk ED 1

In de eerste module ligt de klemtoon op de concrete voorbereiding van de eerste stageperiode en de kennismaking met de stage-instelling.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0

Semester 2 - dagtraject

niet ingericht in schooljaar 2018-2019
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Maatschappelijke structuren 

Maatschappelijke structuren

Je maakt kennis met organisaties die invloed uitoefenen op het armoedebeleid. Je leert voor de rechten van personen die in kansarmoede leven aandacht vragen. Je krijgt inzicht in uitsluitingsmechanismes.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Expressie 1 

Expressie 1

In deze eerste expressiemodule ligt de nadruk op het individuele ontdekkingsproces. Je ontdekt meer mogelijkheden van jezelf. Je leert ruimte geven aan de eigenheid en gevoelswereld van de kansarme cliënt.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Psychologische processen en vaardigheden 2 

Psychologische processen en vaardigheden 2

In deze module worden leerinhouden uit het systeemdenken met de persoonlijke levenservaringen van de cursisten gekoppeld, als basis voor inzicht in de individualiteit van kansarmen, inzicht in relatiepatronen, en voor groei- en ontschuldigingsprocessen bij de cursisten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Methodische training 2 

Methodische training 2

In deze module ligt de nadruk op een eerste kennismaking met het werkveld. Ook het stageplaatskeuzeproces krijgt in deze module een plaats.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
100u € 0 € 0 € 0

Semester 3 - dagtraject

op maandag, dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Armoede in de maatschappij 

Armoede in de maatschappij

Je krijgt inzicht in je eigen armoedegeschiedenis en –belevenis en in de maatschappelijke en structurele aspecten van armoede.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
60u € 0 € 0 € 0
Psychologische processen en vaardigheden 3 

Psychologische processen en vaardigheden 3

Hier worden leerinhouden uit het systeemdenken en het contextueel denken toegepast op situaties uit het eigen leven, en op stage en andere cases.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Methodische training 3 

Methodische training 3

De focus van deze module is de inschakeling in de stageorganisatie en de samenwerking met andere beroepskrachten in deze organisatie. Er wordt ingegaan op de eigen rol in de organisatie, en een aantal basisvaardigheden worden geoefend: een intakegesprek, vragen stellen, een telefoongesprek voeren,…

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
100u € 0 € 0 € 0
Beroepspraktijk ED 2 

Beroepspraktijk ED 2

In de tweede en derde module ligt de klemtoon op de kennismaking met de stage-instelling; de eigen werkorganisatie als stagiair en de start van de samenwerking met tandempartner of team.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0
Beroepspraktijk ED 3 

Beroepspraktijk ED 3

In de tweede en derde module ligt de klemtoon op de kennismaking met de stage-instelling; de eigen werkorganisatie als stagiair en de start van de samenwerking met tandempartner of team.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0

Semester 4 - dagtraject

op maandag, dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Expressie 2 

Expressie 2

Je leert mekaar uitdagen om nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden te verkennen, en mekaars inzet, krachten en capaciteiten hierin te erkennen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Psychologische processen en vaardigheden 4 

Psychologische processen en vaardigheden 4

Hier worden leerinhouden uit het contextueel denken met de persoonlijke levenservaringen van de cursisten gekoppeld, als basis voor inzicht in de individualiteit van kansarmen, inzicht in relatiepatronen, en voor groei- en ontschuldigingsprocessen bij de cursisten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Beroepspraktijk ED 4 

Beroepspraktijk ED 4

In de vierde en vijfde module ligt de klemtoon op de verdere uitbouw van de samenwerking met team en tandempartner.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0
Beroepspraktijk ED 5 

Beroepspraktijk ED 5

In de vierde en vijfde module ligt de klemtoon op de verdere uitbouw van de samenwerking met team en tandempartner.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0

Semester 5 - dagtraject

niet ingericht in schooljaar 2018-2019
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Gezondheid en welzijn 

Gezondheid en welzijn

Je leert over de gezondheid- en veiligheidsaspecten van werknemerschap. We gaan ook in op preventieaspecten rond psychische integriteit aangezien het om een mentaal en emotioneel belastende job gaat.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Projectwerk 

Projectwerk

In het projectwerk worden verschillende basiscompetenties geïntegreerd: een evaluatie van de eigen groei tot ervaringsdeskundige, het duiden van de missing link naar de buitenwereld, organisatie- en samenwerkingsvaardigheden, zelfreflectie en zelfevaluatie.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0
Psychologische processen en vaardigheden 5 

Psychologische processen en vaardigheden 5

De invalshoek van deze module is: hoe kunnen systeemtheoretische en contextuele elementen worden aangewend in de functie en taken van een opgeleide ervaringsdeskundige?

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Methodische training 4 

Methodische training 4

In deze laatste module “methodische training” worden twee belangrijke inhouden behandeld:

– hoe kan de ervaringsdeskundige processen stimuleren bij cliënten?

– voorbereiding op de beleidsgerichte functies van de ervaringsdeskundige.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
100u € 0 € 0 € 0
Beroepspraktijk ED 6 

Beroepspraktijk ED 6

In de zesde en zevende module ligt de klemtoon op de relatie-ontwikkeling met de cliënt of doelgroep.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0
Beroepspraktijk ED 7 

Beroepspraktijk ED 7

In de zesde en zevende module ligt de klemtoon op de relatie-ontwikkeling met de cliënt of doelgroep

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0

Semester 6 - dagtraject

niet ingericht in schooljaar 2018-2019
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Ethiek en deontologie 

Ethiek en deontologie

Ervaringsdeskundigen worden in hun beroepsuitoefening vaak met morele dilemma’s geconfronteerd. Deze module bereid je voor om met ethische keuzes en de deontologische aspecten daarvan om te gaan.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Beroepspraktijk ED 8 

Beroepspraktijk ED 8

In de achtste en negende module ligt de klemtoon op de signaalfunctie en op het beleidsbeïnvloedend werk.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0
Beroepspraktijk ED 9 

Beroepspraktijk ED 9

In de achtste en negende module ligt de klemtoon op de signaalfunctie en op het beleidsbeïnvloedend werk.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurrooster 2019-2020