Terug naar de opleiding

Farmaceutisch technisch assistent

Je leert:

 • geneeskundige voorschriften lezen en interpreteren;
 • klanten inlichten over het juiste gebruik van geneesmiddelen;
 • grondstoffen identificeren en registreren;
 • bereidingen maken en met specifieke apparatuur omgaan;
 • de nodige administratieve skills;
 • zeer nauwkeurig werken: kleine foutjes kunnen grote gevolgen hebben;
 • van professionals binnen een hedendaags kader;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • aan de slag als apotheekassistent of in de bredere paramedische context (farmaceutische of cosmetische bedrijven, groothandels of ziekenhuisapotheken, vertegenwoordiger);
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*);
 • vlot kunnen rekenen (**);
 • je aanmelden bij onze trajectbegeleider indien je geen diploma secundair onderwijs hebt bij de start van de opleiding (in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming kan je dan alsnog de opleiding volgen).

(*) (**) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Farmaceutisch technisch assistent omvat in totaal 1040 lestijden. De modules worden georganiseerd in een éénjarig dagtraject, een anderhalfjarig dagtraject en een tweejarig avondtraject.

 

Semester 1 - éénjarig dagtraject

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Toegepaste anatomie en fysiologie 

Toegepaste anatomie en fysiologie

Je kan de anatomische bouw en fysiologie van het menselijke lichaam beschrijven. 
Je verwerft een globaal inzicht  in de complexe verweven structuur en samenwerking van onze lichaamsstelsels. 
Je kan de werkingsinvloeden van geneesmiddelen op de complexe structuur van het menselijke lichaam beschrijven. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 13
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 13
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 13
80u € 133 € 37 € 13
Toegepaste biologie 

Toegepaste biologie

Je leert inzicht verwerven in de menselijke celleer en in de leer van micro-organismen. Je leert de werkingsinvloeden van medicijnen in het lichaam. De oorzaken van infecties en voedselvergiftigingen behoort tot je algemene kennis.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Toegepaste fysica en chemie 

Toegepaste fysica en chemie

Je krijgt een algemene basis en een globaal inzicht in anorganische chemie met name de opbouw van de stoffen en hun elementaire reacties. 
Je leert relevante begrippen en processen uit de fysica die hun toepassing hebben in de farmacie beschrijven. 
Je krijgt inzicht in de werking van een medicijn. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
60u € 94 € 22 € 4
Farmaceutische plantkunde en homeopathie 

Farmaceutische plantkunde en homeopathie

Je leert de verschillende delen en gebruiksvormen van planten als grondstof voor geneesmiddelen beschrijven.
Je kan van de voornaamste geneeskrachtige planten de farmacologische eigenschappen aangeven.

 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
20u € 40 € 16 € 10
Farmaceutische zorg 

Farmaceutische zorg

Je leert goed communiceren met het cliënteel. Je kan een algemeen gezondheidsadvies geven. Je weet welke aandoeningen een behandeling met OTC-medicatie (zonder voorschrift) toelaten. Je weet wanneer advies moet gevraagd worden aan de apotheker en/of wanneer naar een arts moet worden doorverwezen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8
80u € 128 € 32 € 8
Farmacologie 

Farmacologie

Je verwerft inzicht in de werkingsprincipes en de indicaties van courante actieve stoffen. Je verwerft kennis van posologie, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van medicijnen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 9
80u € 129 € 33 € 9
Cosmetologie 

Cosmetologie

Je kan cosmetica kaderen in de apotheek. Je leert de structuur en de verschillende functies van de huid beschrijven. Je kan de verschillende huidtypes en hun verzorging omschrijven. Je kan advies kunnen geven over haar- en nagelverzorging en zonnebescherming. Je kan dermatologische preparaten kunnen bereiden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3
Toegepaste analytische chemie 

Toegepaste analytische chemie

Je leert inzicht verwerven in relevante analytische begrippen en het analytisch rekenen in het apotheekwerk. Je moet ook naslagwerken kunnen raadplegen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 7
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 7
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 7
40u € 67 € 19 € 7
Toegepaste biochemie 

Toegepaste biochemie

Je leert inzicht verwerven in de structuur van organische en biochemische verbindingen en hun regulatiemechanisme. Het metabolisme van suikers, vetten, eiwitten, vitaminen, enzymen en voedingsvezels wordt uitvoerig behandeld. Je krijgt inzicht in farmacokinetische en farmacodynamische processen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Galenica 

Galenica

Je kan voorschriften correct lezen en interpreteren en je kan de nodige berekeningen maken om courante medicinale recepten te bereiden. Je leert preparaten verpakken, etiketteren en bewaren volgens de geldende wetgeving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 240
Cursusmateriaal € 110
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 48
Cursusmateriaal € 110
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 110
160u € 350 € 158 € 110
Medische zorgverlening 

Medische zorgverlening

Je kan begrippen en veilige standaardprocedures uit de eerste hulp bij ongevallen beschrijven. Je leert het gamma bandagisterie in de apotheek beschrijven en gebruiken. Je kan het gebruik van ontsmettingsmiddelen en wondzalven aangeven. Je kan adequaat optreden in medische noodsituaties.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3
Toxicologie, tarificatie en regelgeving 

Toxicologie, tarificatie en regelgeving

Je kan basisbegrippen uit de toxicologie omschrijven. Je kan het toxisch agens linken aan de plaats van inwerking en effect op ons organisme. Je kan de regelgeving betreffende registratie van geneesmiddelen en het in de handel brengen van farmaceutische specialiteiten en grondstoffen voor magistrale bereidingen raadplegen en toepassen. Je leert de wettelijke bepalingen in verband met voorschriften, aflevering, etikettering, bewaring van specialiteiten en grondstoffen raadplegen en correct toepassen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 27
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 9
60u € 99 € 36 € 9

Semester 2 - éénjarig dagtraject

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Stage galenica 

Stage galenica

Je moet magistrale bereidingen kunnen uitvoeren. Je wordt vertrouwd met grondstoffen en producten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Galenica
60u € 91 € 19 € 1
Stage FTA 

Stage FTA

Je wordt vertrouwd met alle aspecten die in de apotheek aan bod komen. Je kan vlotjes kunnen meedraaien in het ganse apotheekgebeuren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 360
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 72
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Toegepaste fysica en chemie
 • Toegepaste analytische chemie
 • Toegepaste biochemie
 • Toegepaste biologie
 • Stage galenica
 • Toegepaste anatomie en fysiologie
 • Galenica
 • Cosmetologie
 • Farmacologie
 • Farmaceutische zorg
 • Medische Zorgverlening
 • Toxicologie, tarificatie en regelgeving
 • Farmaceutische plantkunde en homeopathie
240u € 361 € 73 € 1

Semester 1 - anderhalfjarig dagtraject

op maandag,dinsdag, woensdag en vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Toegepaste fysica en chemie 

Toegepaste fysica en chemie

Je krijgt een algemene basis en een globaal inzicht in anorganische chemie met name de opbouw van de stoffen en hun elementaire reacties. 
Je leert relevante begrippen en processen uit de fysica die hun toepassing hebben in de farmacie beschrijven. 
Je krijgt inzicht in de werking van een medicijn. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
60u € 94 € 22 € 4
Toegepaste biochemie 

Toegepaste biochemie

Je leert inzicht verwerven in de structuur van organische en biochemische verbindingen en hun regulatiemechanisme. Het metabolisme van suikers, vetten, eiwitten, vitaminen, enzymen en voedingsvezels wordt uitvoerig behandeld. Je krijgt inzicht in farmacokinetische en farmacodynamische processen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Toegepaste anatomie en fysiologie 

Toegepaste anatomie en fysiologie

Je kan de anatomische bouw en fysiologie van het menselijke lichaam beschrijven. 
Je verwerft een globaal inzicht  in de complexe verweven structuur en samenwerking van onze lichaamsstelsels. 
Je kan de werkingsinvloeden van geneesmiddelen op de complexe structuur van het menselijke lichaam beschrijven. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 13
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 13
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 13
80u € 133 € 37 € 13
Toegepaste biologie 

Toegepaste biologie

Je leert inzicht verwerven in de menselijke celleer en in de leer van micro-organismen. Je leert de werkingsinvloeden van medicijnen in het lichaam. De oorzaken van infecties en voedselvergiftigingen behoort tot je algemene kennis.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Farmaceutische plantkunde en homeopathie 

Farmaceutische plantkunde en homeopathie

Je leert de verschillende delen en gebruiksvormen van planten als grondstof voor geneesmiddelen beschrijven.
Je kan van de voornaamste geneeskrachtige planten de farmacologische eigenschappen aangeven.

 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
20u € 40 € 16 € 10
Toegepaste analytische chemie 

Toegepaste analytische chemie

Je leert inzicht verwerven in relevante analytische begrippen en het analytisch rekenen in het apotheekwerk. Je moet ook naslagwerken kunnen raadplegen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 7
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 7
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 7
40u € 67 € 19 € 7
Cosmetologie 

Cosmetologie

Je kan cosmetica kaderen in de apotheek. Je leert de structuur en de verschillende functies van de huid beschrijven. Je kan de verschillende huidtypes en hun verzorging omschrijven. Je kan advies kunnen geven over haar- en nagelverzorging en zonnebescherming. Je kan dermatologische preparaten kunnen bereiden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3
Medische zorgverlening 

Medische zorgverlening

Je kan begrippen en veilige standaardprocedures uit de eerste hulp bij ongevallen beschrijven. Je leert het gamma bandagisterie in de apotheek beschrijven en gebruiken. Je kan het gebruik van ontsmettingsmiddelen en wondzalven aangeven. Je kan adequaat optreden in medische noodsituaties.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3

Semester 2 - anderhalfjarig dagtraject

op maandag, dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Galenica 

Galenica

Je kan voorschriften correct lezen en interpreteren en je kan de nodige berekeningen maken om courante medicinale recepten te bereiden. Je leert preparaten verpakken, etiketteren en bewaren volgens de geldende wetgeving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 240
Cursusmateriaal € 110
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 48
Cursusmateriaal € 110
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 110
160u € 350 € 158 € 110
Farmaceutische zorg 

Farmaceutische zorg

Je leert goed communiceren met het cliënteel. Je kan een algemeen gezondheidsadvies geven. Je weet welke aandoeningen een behandeling met OTC-medicatie (zonder voorschrift) toelaten. Je weet wanneer advies moet gevraagd worden aan de apotheker en/of wanneer naar een arts moet worden doorverwezen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8
80u € 128 € 32 € 8
Farmacologie 

Farmacologie

Je verwerft inzicht in de werkingsprincipes en de indicaties van courante actieve stoffen. Je verwerft kennis van posologie, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van medicijnen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 9
80u € 129 € 33 € 9

Semester 3 - anderhalfjarig dagtraject

op maandag, dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Toxicologie, tarificatie en regelgeving 

Toxicologie, tarificatie en regelgeving

Je kan basisbegrippen uit de toxicologie omschrijven. Je kan het toxisch agens linken aan de plaats van inwerking en effect op ons organisme. Je kan de regelgeving betreffende registratie van geneesmiddelen en het in de handel brengen van farmaceutische specialiteiten en grondstoffen voor magistrale bereidingen raadplegen en toepassen. Je leert de wettelijke bepalingen in verband met voorschriften, aflevering, etikettering, bewaring van specialiteiten en grondstoffen raadplegen en correct toepassen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 27
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 9
60u € 99 € 36 € 9
Stage galenica 

Stage galenica

Je moet magistrale bereidingen kunnen uitvoeren. Je wordt vertrouwd met grondstoffen en producten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Galenica
60u € 91 € 19 € 1
Stage FTA 

Stage FTA

Je wordt vertrouwd met alle aspecten die in de apotheek aan bod komen. Je kan vlotjes kunnen meedraaien in het ganse apotheekgebeuren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 360
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 72
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Toegepaste fysica en chemie
 • Toegepaste analytische chemie
 • Toegepaste biochemie
 • Toegepaste biologie
 • Stage galenica
 • Toegepaste anatomie en fysiologie
 • Galenica
 • Cosmetologie
 • Farmacologie
 • Farmaceutische zorg
 • Medische Zorgverlening
 • Toxicologie, tarificatie en regelgeving
 • Farmaceutische plantkunde en homeopathie
240u € 361 € 73 € 1

Semester 1 - tweejarig avondtraject

op dinsdag, woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Toegepaste anatomie en fysiologie 

Toegepaste anatomie en fysiologie

Je kan de anatomische bouw en fysiologie van het menselijke lichaam beschrijven. 
Je verwerft een globaal inzicht  in de complexe verweven structuur en samenwerking van onze lichaamsstelsels. 
Je kan de werkingsinvloeden van geneesmiddelen op de complexe structuur van het menselijke lichaam beschrijven. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 13
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 13
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 13
80u € 133 € 37 € 13
Farmaceutische plantkunde en homeopathie 

Farmaceutische plantkunde en homeopathie

Je leert de verschillende delen en gebruiksvormen van planten als grondstof voor geneesmiddelen beschrijven.
Je kan van de voornaamste geneeskrachtige planten de farmacologische eigenschappen aangeven.

 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
20u € 40 € 16 € 10
Toegepaste biochemie 

Toegepaste biochemie

Je leert inzicht verwerven in de structuur van organische en biochemische verbindingen en hun regulatiemechanisme. Het metabolisme van suikers, vetten, eiwitten, vitaminen, enzymen en voedingsvezels wordt uitvoerig behandeld. Je krijgt inzicht in farmacokinetische en farmacodynamische processen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Toegepaste biologie 

Toegepaste biologie

Je leert inzicht verwerven in de menselijke celleer en in de leer van micro-organismen. Je leert de werkingsinvloeden van medicijnen in het lichaam. De oorzaken van infecties en voedselvergiftigingen behoort tot je algemene kennis.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Cosmetologie 

Cosmetologie

Je kan cosmetica kaderen in de apotheek. Je leert de structuur en de verschillende functies van de huid beschrijven. Je kan de verschillende huidtypes en hun verzorging omschrijven. Je kan advies kunnen geven over haar- en nagelverzorging en zonnebescherming. Je kan dermatologische preparaten kunnen bereiden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3

Semester 2 - tweejarig avondtraject

op maandag, dinsdag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Farmaceutische zorg 

Farmaceutische zorg

Je leert goed communiceren met het cliënteel. Je kan een algemeen gezondheidsadvies geven. Je weet welke aandoeningen een behandeling met OTC-medicatie (zonder voorschrift) toelaten. Je weet wanneer advies moet gevraagd worden aan de apotheker en/of wanneer naar een arts moet worden doorverwezen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8
80u € 128 € 32 € 8
Toegepaste fysica en chemie 

Toegepaste fysica en chemie

Je krijgt een algemene basis en een globaal inzicht in anorganische chemie met name de opbouw van de stoffen en hun elementaire reacties. 
Je leert relevante begrippen en processen uit de fysica die hun toepassing hebben in de farmacie beschrijven. 
Je krijgt inzicht in de werking van een medicijn. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
60u € 94 € 22 € 4
Toegepaste analytische chemie 

Toegepaste analytische chemie

Je leert inzicht verwerven in relevante analytische begrippen en het analytisch rekenen in het apotheekwerk. Je moet ook naslagwerken kunnen raadplegen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 7
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 7
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 7
40u € 67 € 19 € 7
Medische zorgverlening 

Medische zorgverlening

Je kan begrippen en veilige standaardprocedures uit de eerste hulp bij ongevallen beschrijven. Je leert het gamma bandagisterie in de apotheek beschrijven en gebruiken. Je kan het gebruik van ontsmettingsmiddelen en wondzalven aangeven. Je kan adequaat optreden in medische noodsituaties.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3

Semester 3 - tweejarig avondtraject

op dinsdag, woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Galenica 

Galenica

Je kan voorschriften correct lezen en interpreteren en je kan de nodige berekeningen maken om courante medicinale recepten te bereiden. Je leert preparaten verpakken, etiketteren en bewaren volgens de geldende wetgeving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 240
Cursusmateriaal € 110
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 48
Cursusmateriaal € 110
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 110
160u € 350 € 158 € 110
Farmacologie 

Farmacologie

Je verwerft inzicht in de werkingsprincipes en de indicaties van courante actieve stoffen. Je verwerft kennis van posologie, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van medicijnen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 9
80u € 129 € 33 € 9

Semester 4 - tweejarig avondtraject

op dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Toxicologie, tarificatie en regelgeving 

Toxicologie, tarificatie en regelgeving

Je kan basisbegrippen uit de toxicologie omschrijven. Je kan het toxisch agens linken aan de plaats van inwerking en effect op ons organisme. Je kan de regelgeving betreffende registratie van geneesmiddelen en het in de handel brengen van farmaceutische specialiteiten en grondstoffen voor magistrale bereidingen raadplegen en toepassen. Je leert de wettelijke bepalingen in verband met voorschriften, aflevering, etikettering, bewaring van specialiteiten en grondstoffen raadplegen en correct toepassen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 27
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 9
60u € 99 € 36 € 9
Stage galenica 

Stage galenica

Je moet magistrale bereidingen kunnen uitvoeren. Je wordt vertrouwd met grondstoffen en producten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Galenica
60u € 91 € 19 € 1
Stage FTA 

Stage FTA

Je wordt vertrouwd met alle aspecten die in de apotheek aan bod komen. Je kan vlotjes kunnen meedraaien in het ganse apotheekgebeuren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 360
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 72
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Toegepaste fysica en chemie
 • Toegepaste analytische chemie
 • Toegepaste biochemie
 • Toegepaste biologie
 • Stage galenica
 • Toegepaste anatomie en fysiologie
 • Galenica
 • Cosmetologie
 • Farmacologie
 • Farmaceutische zorg
 • Medische Zorgverlening
 • Toxicologie, tarificatie en regelgeving
 • Farmaceutische plantkunde en homeopathie
240u € 361 € 73 € 1

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltrajecten

Uurroosters 2019-2020