Terug naar de opleiding

Interculturele medewerker

Je leert:

 • over interculturele diversiteit en interculturele communicatie;
 • hoe België zich ontwikkeld heeft tot een multiculturele samenleving en hoe de interculturele diversiteit tot uiting komt in de samenleving en in de eigen leef- en werkomgeving;
 • modellen en methodieken voor interculturele gespreksvoering;
 • hoe stereotypen en vooroordelen invloed hebben op communicatie.

Je wilt:

 • interculturele vaardigheden aanleren om mee aan de slag te gaan in de welzijnszorg en het sociaal cultureel werk;
 • bij jezelf en bij anderen een open houding ten aanzien van interculturele diversiteit ontwikkelen;
 • een kortdurende bijscholing volgen;
 • deelcertificaten behalen binnen de opleiding Interculturele Medewerker;
 • meer informatie over de bijscholingen, maak per e-mail een afspraak met de coördinator.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De modules Interculturele communicatie en Interculturele diversiteit uit de opleiding Interculturele medewerker omvatten ieder 40 lestijden. De modules worden georganiseerd in een dagtraject gedurende 8 weken op vrijdag.

Semester 1 - dagtraject

op vrijdagnamiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Interculturele diversiteit 

Interculturele diversiteit

Je verwerft inzicht in de ontwikkeling van België tot een multiculturele samenleving en hoe deze tot uiting komt in de eigen leef- en werkomgeving. Je  leert inzichten aanwenden om bij jezelf en bij anderen een open houding ten aanzien van interculturele diversiteit te ontwikkelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4

Semester 2 - dagtraject

op vrijdagvoormiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Interculturele communicatie 

Interculturele communicatie

Je leert modellen en methodieken hanteren voor het voeren van een intercultureel gesprek. We bekijken het eigen referentiekader en hoe stereotypen en vooroordelen ons denken beïnvloeden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Uurroosters 2018-2019