Terug naar de opleiding

Interculturele medewerker

Je leert:

 • over interculturele diversiteit en interculturele communicatie;
 • hoe België zich ontwikkeld heeft tot een multiculturele samenleving en hoe de interculturele diversiteit tot uiting komt in de samenleving en in de eigen leef- en werkomgeving;
 • modellen en methodieken voor interculturele gespreksvoering;
 • hoe stereotypen en vooroordelen invloed hebben op communicatie.

Je wilt:

 • interculturele vaardigheden aanleren om mee aan de slag te gaan in de welzijnszorg en het sociaal cultureel werk;
 • bij jezelf en bij anderen een open houding ten aanzien van interculturele diversiteit ontwikkelen;
 • een kortdurende bijscholing volgen;
 • deelcertificaten behalen binnen de opleiding Interculturele Medewerker;
 • meer informatie over de bijscholingen, maak per e-mail een afspraak met de coördinator.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De modules Interculturele communicatie en Interculturele diversiteit uit de opleiding Interculturele medewerker omvatten ieder 40 lestijden. De modules worden georganiseerd in een dagtraject gedurende 8 weken op vrijdag.

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.