Terug naar de opleiding

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Je leert:

 • mensen met een beperking of een specifieke problematiek professioneel ondersteunen;
 • de nodige vaardigheden vanuit de humane wetenschappen in combinatie met heel wat praktijkgerichte vaardigheden;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • opvoeder of begeleider worden;
 • aan de slag met kinderen, jongeren of volwassenen;
 • een diploma waar je enorm veel richtingen mee uitkan, van opvoedingsvoorzieningen tot gespecialiseerde ambulante, semi-residentiële of residentiële instellingen;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldoende tijd rekenen voor een intensieve stage in een orthopedagogische setting (van 160 tot 240 uur per semester);
 • deelnemen aan de introductiedagen bij de start van de opleiding;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*.).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg omvat in totaal 1560 lestijden.  De modules worden georganiseerd in een tweeënhalfjarig dagtraject.

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Deze lessen vinden plaats in campus Londenstraat met uitzondering van een aantal lessen voor de module Welzijn- en gezondheidszorg. Deze gaan door in de keuken van campus Te Boelaerlei.