Terug naar de opleiding

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Je leert:

 • mensen met een beperking of een specifieke problematiek professioneel ondersteunen;
 • de nodige vaardigheden vanuit de humane wetenschappen in combinatie met heel wat praktijkgerichte vaardigheden;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • opvoeder of begeleider worden;
 • aan de slag met kinderen, jongeren of volwassenen;
 • een diploma waar je enorm veel richtingen mee uitkan, van opvoedingsvoorzieningen tot gespecialiseerde ambulante, semi-residentiële of residentiële instellingen;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldoende tijd rekenen voor een intensieve stage in een orthopedagogische setting (van 160 tot 240 uur per semester);
 • deelnemen aan de introductiedagen bij de start van de opleiding;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*.).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg omvat in totaal 1560 lestijden.  De modules worden georganiseerd in een tweeënhalfjarig dagtraject.

Semester 1 - dagtraject

op dinsdag en vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Professionaliteit en kwaliteitszorg 

Professionaliteit en kwaliteitszorg

Je leert professioneel handelen, gericht op een kwaliteitsvolle zorg- en hulpverlening.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Observeren en rapporteren 

Observeren en rapporteren

In deze module leer je gerichte en functionele observaties uit te voeren én deze mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Communicatief gedrag 

Communicatief gedrag

Je krijgt inzicht in (eigen) communicatie en de verschillende stijlen en technieken. De focus ligt vooral op het aanleren, trainen en oefenen van basisvaardigheden met betrekking tot communicatie.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Verzorgen, veiligheid en gezondheid 

Verzorgen, veiligheid en gezondheid

Je leert een persoon met een ziekte, letsel of handicap op een gepaste wijze verzorgen, ondersteunen en begeleiden. Ook krijg je inzicht in een aantal preventieve maatregelen die belangrijk en/of noodzakelijk zijn in de omgang met personen met een ziekt, letsel of handicap.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Levenslooppsychologie 

Levenslooppsychologie

In deze module leer je het menselijk gedrag verklaren en kaderen vanuit de levensloop vanuit de mens. Je leert verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten van de ontwikkeling en leert het handelen hierop af te stemmen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
ICT 

ICT

In deze module leer je om via ICT de sociale kaart te raadplegen, informatie op te zoeken en te geven, rekenprogramma’s te gebruiken en met elektronische programma’s te werken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 1 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 2 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk 1 

Gesuperviseerde beroepspraktijk 1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Semester 2 - dagtraject

op dinsdag en vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Woon- en leefklimaat 

Woon- en leefklimaat

Je leert vaardigheden in functie van het kunnen uitbouwen van een aangepast woon- en leefklimaat dat optimaal de autonomie, ontwikkeling, ontplooiing en/of welzijn van de cliënt waarborgt.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodisch handelen in een organisatie 

Methodisch handelen in een organisatie

Je leert methodisch handelen vanuit de context van het werken in een organisatie. De focus richt zich specifiek op begeleidings- en handelingsplanning.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Expressieve vaardigheden 

Expressieve vaardigheden

Je leert de expressieve vaardigheden/ mogelijkheden van jezelf en de cliënt optimaal te ontwikkelen en te hanteren, rekening houdend met specifieke behoeften van de cliënt.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Omgaan met diversiteit 

Omgaan met diversiteit

In deze module leer je omgaan met diversiteit in al zijn aspecten. Je leert verschillende visies op mens en samenleving en intercultureel communiceren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Communicatieve vaardigheden 

Communicatieve vaardigheden

Je krijgt inzicht in (eigen) communicatie en de verschillende stijlen en technieken. De focus ligt vooral op het aanleren, trainen en oefenen van specifieke vaardigheden zoals actief luisteren, feedback geven …

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 11
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 16 € 5
Samenwerkingsvaardigheden 

Samenwerkingsvaardigheden

Je leert vaardigheden die noodzakelijk zijn in het professioneel en constructief samen werken, samen overleggen en efficiënt vergaderen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 3 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk 2 

Gesuperviseerde beroepspraktijk 2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Semester 3 - dagtraject

op donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Orthopedagogische vraagstellingen 

Orthopedagogische vraagstellingen

Je leert relevante informatie over de cliënt en zijn hulpvraag inwinnen. Je leert over de doelgroep van personen met een verstandelijke, zintuigelijke en lichamelijke beperking en over niet aangeboren hersenletsels. Je eigen handelen en de hulpvraag van de cliënt kan je kaderen en duiden vanuit een (orthoped)agogisch, psychologisch of sociaal-culturele benadering.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Psycho-sociale vraagstellingen 

Psycho-sociale vraagstellingen

Je leert over de doelgroep van personen met psychosociale problemen (bijvoorbeeld verwaarlozing en kansarmoede). Je leert de hulpvraag van de cliënt duiden vanuit een(orthoped)agogisch, psychologisch of sociaal-culturele benadering. Je kan je documenteren over de rechtspositie van de cliënt.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Emancipatorisch handelen 

Emancipatorisch handelen

Je leert de basisvaardigheden en–houdingen ontwikkelen, gebaseerd op het emancipatorisch gedachtegoed.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Werken met groepen 

Werken met groepen

In deze module verwerf je inzicht in de dynamische aspecten van een groep. Je leert vaardigheden in functie van het bewust en doordacht hanteren of sturen van een groep.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 4 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 4

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk 3 

Gesuperviseerde beroepspraktijk 3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Semester 4 - dagtraject

op donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Ortho-agogische vraagstellingen 

Ortho-agogische vraagstellingen

In deze module krijg je inzicht in diverse ontwikkelingsstoringen, psychiatrische ziektebeelden) en psychogeriatrische stoornissen. Je leert de hulpvraag van de cliënt duiden vanuit een(orthoped)agogisch, psychologisch of sociaal-culturele benadering. Je kan je documenteren over de rechtspositie van de cliënt.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 9
40u € 69 € 21 € 9
Activiteitenbegeleiding 

Activiteitenbegeleiding

In deze module leer je vaardigheden die gericht zijn op ondersteuning en/of begeleiding van activiteiten op persoonlijk en maatschappelijk niveau: sociale vaardigheden, vrije tijd, leren, werk en sociale integratie.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Sociaal-emotioneel begeleiden 

Sociaal-emotioneel begeleiden

In deze module worden vaardigheden aangeleerd voor de sociaal-emotionele begeleiding van de cliënt.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Welzijn en gezondheidszorg 

Welzijn en gezondheidszorg

Deze module richt de focus op vernieuwing en verdieping van een aantal competenties met betrekking tot de zorg- en orthopedagogische hulpverlening. Hierin wordt ook de focus gericht op de actuele maatschappelijke opvattingen over welzijn en gezondheidszorg.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 5 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 5

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk 4 

Gesuperviseerde beroepspraktijk 4

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Semester 5 - dagtraject

op vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Omgaan met het cliëntsysteem 

Omgaan met het cliëntsysteem

Je leert competenties die gericht zijn op ondersteuning en/of begeleiding van het cliëntsysteem. Het contextueel handelen vormt hierin een belangrijke invalshoek.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Omgaan met moeilijk gedrag 

Omgaan met moeilijk gedrag

In deze module leer je op een doordachte manier met moeilijk gedrag om te gaan en moeilijk gedrag te beïnvloeden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Deontologisch en ethisch handelen 

Deontologisch en ethisch handelen

In deze module leer je deontologisch en ethisch handelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Actuele tendensen in het welzijnswerk 

Actuele tendensen in het welzijnswerk

Deze module richt de focus op vernieuwing en verdieping van een aantal inzichten, vaardigheden en competenties met betrekking tot zorg en/of ortho-agogische hulpverlening.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodische werkbegeleiding en supervisie 6 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 6

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk 5 

Gesuperviseerde beroepspraktijk 5

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk 6 

Gesuperviseerde beroepspraktijk 6

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Campus Te Boelaerlei

Deze lessen vinden plaats in campus Londenstraat met uitzondering van een aantal lessen voor de module Welzijn- en gezondheidszorg. Deze gaan door in de keuken van campus Te Boelaerlei.

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020