Terug naar de opleiding

Kennismakingstraject gezinsopvang

Je leert:

 • de vaardigheden en competenties om goed geïnformeerd en voorbereid als onthaalouder te kunnen starten;
 • welke taken en rollen je als onthaalouder moet opnemen: verzorger, opvoeder, organisator, netwerker, partner van de ouders, …;
 • wat je rechten en plichten zijn als onthaalouder;
 • hoe je de opvang en je opvangruimte best organiseert;
 • hoe je de job van onthaalouder met een eigen gezin kan combineren.

Je wilt:

 • voldoen aan de wettelijke startvoorwaarden om aan de slag te gaan als onthaalouder;
 • een attest ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ behalen (verplicht voor alle startende kinderbegeleiders gezinsopvang);
 • een attest ‘Werken in de kinderopvang’ behalen (verplicht voor wie start zonder geldig kwalificatiebewijs).

Je moet:

 • enkel de module ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ volgen indien je al over een geschikte kwalificatie beschikt (20 lestijden);
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

 

De modules Zorg in de kinderopvang 1 en Kennismaken met de gezinsopvang uit de opleiding Begeleider in de kinderopvang omvatten respectievelijk 40 of 20 lestijden. De modules worden georganiseerd in een avond- en weekendtraject gedurende 6 weken. Afhankelijk van je reeds behaalde kwalificatie dien je alle of een beperkt aantal lessen (thema’s) te volgen.

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.