Terug naar de opleiding

Kennismakingstraject gezinsopvang

Je leert:

 • de vaardigheden en competenties om goed geïnformeerd en voorbereid als onthaalouder te kunnen starten;
 • welke taken en rollen je als onthaalouder moet opnemen: verzorger, opvoeder, organisator, netwerker, partner van de ouders, …;
 • wat je rechten en plichten zijn als onthaalouder;
 • hoe je de opvang en je opvangruimte best organiseert;
 • hoe je de job van onthaalouder met een eigen gezin kan combineren.

Je wilt:

 • voldoen aan de wettelijke startvoorwaarden om aan de slag te gaan als onthaalouder;
 • een attest ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ behalen (verplicht voor alle startende kinderbegeleiders gezinsopvang);
 • een attest ‘Werken in de kinderopvang’ behalen (verplicht voor wie start zonder geldig kwalificatiebewijs).

Je moet:

 • enkel de module ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ volgen indien je al over een geschikte kwalificatie beschikt (20 lestijden);
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

 

De modules Zorg in de kinderopvang 1 en Kennismaken met de gezinsopvang uit de opleiding Begeleider in de kinderopvang omvatten respectievelijk 40 of 20 lestijden. De modules worden georganiseerd in een avond- en weekendtraject gedurende 6 weken. Afhankelijk van je reeds behaalde kwalificatie dien je alle of een beperkt aantal lessen (thema’s) te volgen.

Semester 1 - avond/weekendtraject (40 uren)

op woensdagavond en zaterdagvoormiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Zorg in de kinderopvang 1 

Zorg in de kinderopvang 1

Je leert het werkveld kennen en krijgt zicht op de taken van een begeleider in de kinderopvang. Daarnaast leert je naar gedrag kijken vanuit een ontwikkelingspsychologische invalshoek.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
40u € 70 € 22 € 10

Semester 1 - avond/weekendtraject (20 uren)

op woensdagavond en zaterdagvoormiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Kennismaken met de gezinsopvang 

Kennismaken met de gezinsopvang

Je leert het werkveld kennen en krijgt zicht op de taken van een begeleider in de kinderopvang. Daarnaast leert je naar gedrag kijken vanuit een ontwikkelingspsychologische invalshoek.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
20u € 40 € 16 € 10

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Uurrooster 2019-2020

Informatie