Terug naar de opleiding

Koetswerkhersteller

Je leert:

 • zowel nieuwe auto’s herstellen als oldtimers opknappen en restaureren;
 • efficiënt, veilig en kwalitatief werken van professionals binnen een up-to-date kader;
 • praktijkgericht: de theorie wordt onmiddellijk toegepast;
 • de vereiste basis van elektriciteit, lassen en metaalbewerking;
 • plaatslagen, voorbewerken en spuiten, demonteren en monteren;
 • naast techniek en kennis, de nodige attitudes waarover een hoogwaardig vakman beschikt;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • aan de slag als koetswerkhersteller of -spuiter in een garage of carrosseriebedrijf;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Koetswerkhersteller omvat in totaal 920 lestijden. De modules worden georganiseerd in een driejarig avondtraject.

Semester 1 - avondtraject

op maandag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Demontage Montage 

Demontage Montage

De module staat centraal in de beroepsopleidingstrajecten. Demontage montage omvat het verwijderen en terugplaatsen van grote gehelen of componenten van het voertuig. In deze module zal men vooral aandacht schenken aan het leren lezen van instructies van de constructeur en het aanleren van een goede werkmethode om mechanische en elektrische onderdelen alsook accessoires te verwijderen en te monteren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verwijderen en sorteren van afval en restproducten op een veilige en milieuvriendelijke manier. Deze module vereist een elektrische vorming om de basiscompetenties te verwezenlijken. De elektrische vorming wordt geïntegreerd aangeboden in deze module.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 30
120u € 210 € 66 € 30
Plaatslagen 1 

Plaatslagen 1

Deze module omvat het herstellen van schade aan het koetswerk en chassis. Je leert de basiscompetenties om koetswerkonderdelen te demonteren en te monteren. Je moet veilig en hygiënisch werken, dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat je beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van jezelf en anderen. Tevens moet je de geldende milieuvoorschriften opvolgen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 30
80u € 150 € 54 € 30

Semester 2 - avondtraject

op maandag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Voorbewerken en spuiten 1 

Voorbewerken en spuiten 1

In deze module leer je carrosserieonderdelen en andere onderdelen voorbereiden tot het spuiten. Deze worden afgeplakt en klaargemaakt voor het aflakproces. In het bijzonder komen de schuurtechnieken aan bod. Je moet veilig en hygiënisch werken, dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat je beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van jezelf en anderen. Tevens moet men de geldende milieuvoorschriften opvolgen. Je moet een opdracht begrijpen, hetgeen ook moet bekeken worden in functie van het opbouwen van de eigen deskundigheid.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 30
120u € 210 € 66 € 30

Semester 3 - avondtraject

op dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Basis lassen 

Basis lassen

In deze module leer je de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Je leert vooral de techniek van het gassmeltlassen, BMBE-lassen en MIG-MAG-lassen. Het is de bedoeling dat je ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het grootste belang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 30
40u € 90 € 42 € 30
Plaatslagen 2 

Plaatslagen 2

Deze module omvat het herstellen van schade aan het koetswerk en chassis zodat je een eenvoudige herstelling kan uitvoeren. Je moet veilig en hygiënisch werken, dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat je beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van jezelf en anderen. Tevens moet je de geldende milieuvoorschriften opvolgen. Je moet een opdracht begrijpen, hetgeen ook moet bekeken worden in functie van het opbouwen van de eigen deskundigheid.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 30
120u € 210 € 66 € 30

Semester 4 - avondtraject

op dinsdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Plaatslagen 3 

Plaatslagen 3

Deze module omvat het herstellen van schade aan het koetswerk en chassis zodat je een complete herstelling kan uitvoeren en kan meehelpen aan het richten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 30
120u € 210 € 66 € 30
Basis elektriciteit 

Basis elektriciteit

Deze module is terug te vinden in meerdere opleidingen. In deze module leer je eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen te realiseren. Hierbij raak je vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Je leert ook elektrisch gereedschap en meettoestellen hanteren met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 30
40u € 90 € 42 € 30

Semester 5 - avondtraject

op dinsdag en donderdag (om 2 weken)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Voorbewerken en spuiten 2 

Voorbewerken en spuiten 2

In deze module leer je een grondlaag en een aflaklaag aanbrengen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 30
120u € 210 € 66 € 30

Semester 6 - avondtraject

op dinsdag en donderdag (om 2 weken)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Voorbewerken en spuiten 3 

Voorbewerken en spuiten 3

Na deze module kan je een volledig voertuig spuiten inclusief het herstellen van lakfouten en een voertuig afleveringsklaar maken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 30
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 30
120u € 210 € 66 € 30

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020