Terug naar de opleiding

Kraamzorg

Je leert:

 • de zwangere vrouw, de pas bevallen moeder en de pasgeboren baby verzorgen;
 • net bevallen moeders, hun gezin en de omgeving psychosociaal begeleiden;
 • in een kortdurende opleiding van één semester, kraamzorg bieden aan de baby, de moeder en haar gezin.

Je wilt:

 • alles weten over de zwangere vrouw, de pas bevallen moeder en de pasgeborene;
 • werken met baby’s, kinderen en pas bevallen moeders en hun partner;
 • gezinnen ondersteunen tijdens de eerste periode na de bevalling;
 • een grote steun en toeverlaat zijn voor kraamvrouwen;
 • deelcertificaten behalen van de uitbreidingsmodules kraamzorg;
 • als kraamverzorgende aan de slag.

Je moet:

 • voeling met baby’s, kinderen en pasbevallen moeders hebben;
 • beschikken over het certificaat/diploma van de opleiding verzorgende, zorgkundige of begeleider in de kinderopvang, om je in te kunnen schrijven voor deze modules;
 • voor de modules verzorgende aspecten en psychosociale aspecten, naast het contactonderwijs ook 40 uren werkplekleren bovenop de vaste lesmomenten;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

 

De opleiding Kraamzorg voor verzorgenden en zorgkundigen omvat 120 lestijden en bestaat uit 2 modules: ‘verzorgende aspecten’ en ‘psychosociale aspecten’. Naast het contactonderwijs omvatten deze module ook 40 uren werkplekleren bovenop de vaste lesmomenten: het aanleren en toepassen van competenties in werksituaties van de kraamhulp en het verruimen van je kennis en inzichten.

Voor begeleiders in de kinderopvang omvat de opleiding Kraamzorg 180 lestijden en bestaat uit 2 bijkomende modules nl. ‘koken in de praktijk’ en ‘organisatie van de huishoudelijke taken’.

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.