Terug naar de opleiding

Kraamzorg

Je leert:

 • de zwangere vrouw, de pas bevallen moeder en de pasgeboren baby verzorgen;
 • net bevallen moeders, hun gezin en de omgeving psychosociaal begeleiden;
 • in een kortdurende opleiding van één semester, kraamzorg bieden aan de baby, de moeder en haar gezin.

Je wilt:

 • alles weten over de zwangere vrouw, de pas bevallen moeder en de pasgeborene;
 • werken met baby’s, kinderen en pas bevallen moeders en hun partner;
 • gezinnen ondersteunen tijdens de eerste periode na de bevalling;
 • een grote steun en toeverlaat zijn voor kraamvrouwen;
 • deelcertificaten behalen van de uitbreidingsmodules kraamzorg;
 • als kraamverzorgende aan de slag.

Je moet:

 • voeling met baby’s, kinderen en pasbevallen moeders hebben;
 • beschikken over het certificaat/diploma van de opleiding verzorgende, zorgkundige of begeleider in de kinderopvang, om je in te kunnen schrijven voor deze modules;
 • voor de modules verzorgende aspecten en psychosociale aspecten, naast het contactonderwijs ook 40 uren werkplekleren bovenop de vaste lesmomenten;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

 

De opleiding Kraamzorg voor verzorgenden en zorgkundigen omvat 120 lestijden en bestaat uit 2 modules: ‘verzorgende aspecten’ en ‘psychosociale aspecten’. Naast het contactonderwijs omvatten deze module ook 40 uren werkplekleren bovenop de vaste lesmomenten: het aanleren en toepassen van competenties in werksituaties van de kraamhulp en het verruimen van je kennis en inzichten.

Voor begeleiders in de kinderopvang omvat de opleiding Kraamzorg 180 lestijden en bestaat uit 2 bijkomende modules nl. ‘koken in de praktijk’ en ‘organisatie van de huishoudelijke taken’.

Semester 1 - avondtraject voor verzorgenden en zorgkundigen

op maandagavond
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Verzorgende aspecten 

Verzorgende aspecten

Deze module bouwt verder op de competenties rond verzorging en focust op de zorg voor de zwangere vrouw, de kraamvrouw en de baby in de perinatale periode. Deze uitbreidingsmodule omvat een relevant aandeel werkplekleren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8

Nodige voorkennis

Certificaat of diploma verzorgende, zorgkundige of begeleider in de kinderopvang.

60u € 98 € 26 € 8
Psychosociale aspecten 

Psychosociale aspecten

Je leert de kraamvrouw, het gezin/de omgeving psychosociaal ondersteunen, bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden, rustmomenten inbouwen voor de moeder, gastvrouwfunctie opnemen, vertrouwensrelatie opbouwen met kraamvrouw en gezin, ondersteuning bieden bij opvang en begeleiding andere kinderen, … Deze uitbreidingsmodule omvat een relevant aandeel werkplekleren.

 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 9

Nodige voorkennis

Certificaat of diploma verzorgende, zorgkundige of begeleider in de kinderopvang.

60u € 99 € 27 € 9

Semester 1 - dag-/avondtraject voor begeleiders in de kinderopvang

op maandagavond en enkele woensdagen en zaterdagen
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Koken in de praktijk 

Koken in de praktijk

Je verwerft de praktische vaardigheden om gezonde voeding klaar te maken, aangepast aan de noden van de zwangere vrouw of kraamvrouw en haar gezin.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Certificaat of diploma verzorgende, zorgkundige of begeleider in de kinderopvang.

20u € 40 € 16 € 10
Organisatie van de huishoudelijke taken 

Organisatie van de huishoudelijke taken

In deze module leer je rekening houdend met de wensen en noden van zorgvrager, de verschillende huishoudelijke taken efficiënt uit te voeren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4

Nodige voorkennis

Certificaat of diploma verzorgende, zorgkundige of begeleider in de kinderopvang.

40u € 64 € 16 € 4
Verzorgende aspecten 

Verzorgende aspecten

Deze module bouwt verder op de competenties rond verzorging en focust op de zorg voor de zwangere vrouw, de kraamvrouw en de baby in de perinatale periode. Deze uitbreidingsmodule omvat een relevant aandeel werkplekleren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8

Nodige voorkennis

Certificaat of diploma verzorgende, zorgkundige of begeleider in de kinderopvang.

60u € 98 € 26 € 8
Psychosociale aspecten 

Psychosociale aspecten

Je leert de kraamvrouw, het gezin/de omgeving psychosociaal ondersteunen, bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden, rustmomenten inbouwen voor de moeder, gastvrouwfunctie opnemen, vertrouwensrelatie opbouwen met kraamvrouw en gezin, ondersteuning bieden bij opvang en begeleiding andere kinderen, … Deze uitbreidingsmodule omvat een relevant aandeel werkplekleren.

 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 9
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 9

Nodige voorkennis

Certificaat of diploma verzorgende, zorgkundige of begeleider in de kinderopvang.

60u € 99 € 27 € 9

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Campus Te Boelaerlei

Modeltraject

Uurrooster 2019-2020