Terug naar de opleiding

Maatschappelijk werk

Je leert:

 • heel wat van humane wetenschappen;
 • hoe de maatschappij de mens beïnvloedt en omgekeerd;
 • hoe je mensen kan ondersteunen bij maatschappelijke veranderingen;
 • hoe je hun problemen effectief kan helpen aanpakken;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • aan de slag in de sociale sector;
 • je als vrijwilliger professioneel verdiepen of er je beroep van maken;
 • je huidige job in de sociale sector koppelen aan een diploma met een breed toekomstperspectief;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen;
 • na deze opleiding via een schakelprogramma een bachelordiploma behalen;
 • een korte bijscholing volgen, bekijk dan de keuzemodules.

Je moet:

 • een vereist diploma hebben: hoger of secundair onderwijs (óf een brevet aanvullend beroepsonderwijs = 7de jaar BSO);
 • minimum 18 jaar zijn en deelnemen aan een toelatingsproef (taal en wiskunde) indien je geen vereist diploma hebt;
 • een vragenlijst invullen waarin je ervaring, motivatie en studievaardigheden worden gemeten;
 • naast de lessen regelmatig inter- en supervisiemomenten bijwonen (methodische werkbegeleiding);
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Maatschappelijk werk omvat in totaal 1280 lestijden. De modules worden georganiseerd in een driejarig dagtraject. Bovenop het standaardtraject dien je drie keuzemodules te volgen waarvan één uit de submodules Ca, Cb en Cc. Je kan deze keuzemodules volgen tijdens het standaardtraject of je traject met 1 semester verlengen.

Semester 1 - dagtraject

op vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Sociologische vraagstukken Aa1 

Sociologische vraagstukken Aa1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Communicatieve vaardigheden Ac1 

Communicatieve vaardigheden Ac1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Geïntegreerde competentieverwerving 1 Ad1 

Geïntegreerde competentieverwerving 1 Ad1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 85
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 85
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 85
40u € 145 € 97 € 85
Maatschappelijk werker als beroep Ba1 

Maatschappelijk werker als beroep Ba1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Oriëntatie op democratie en rechtstaat Bb2 

Oriëntatie op democratie en rechtstaat Bb2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5

Semester 2 - dagtraject

op vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Filosofische en ethische vraagstukken Aa4 

Filosofische en ethische vraagstukken Aa4

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Geïntegreerde competentieverwerving 2 Ad2 

Geïntegreerde competentieverwerving 2 Ad2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Sociale instituties en de verzorgingsstaat Ba2 

Sociale instituties en de verzorgingsstaat Ba2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Persoonsgecentreerd werken Bc2 

Persoonsgecentreerd werken Bc2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
60u € 95 € 23 € 5

Semester 3 - dagtraject

op dinsdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Psychologische vraagstukken Aa2 

Psychologische vraagstukken Aa2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Biologische basis van het menselijk gedrag Ba4 

Biologische basis van het menselijk gedrag Ba4

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Psycho-sociale hulpverlening Bc1 

Psycho-sociale hulpverlening Bc1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5
Sociaal-agogische vaardigheden Bc5 

Sociaal-agogische vaardigheden Bc5

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Methodisch werken 1 Bd1 

Methodisch werken 1 Bd1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Supervisie 1 Bd3 

Supervisie 1 Bd3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5

Semester 4 - dagtraject

op dinsdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Samenwerkingsvaardigheden Ac2 

Samenwerkingsvaardigheden Ac2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Sociaal wetenschappelijk onderzoek Ba3 

Sociaal wetenschappelijk onderzoek Ba3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Sociaal recht Bb1 

Sociaal recht Bb1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5

Semester 5 - dagtraject

op vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Sociaal-economische vraagstukken Aa3 

Sociaal-economische vraagstukken Aa3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Geïntegreerde competentieverwerving 3 Ad3 

Geïntegreerde competentieverwerving 3 Ad3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Sociaal-juridische hulpverlening Bb3 

Sociaal-juridische hulpverlening Bb3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Systeemgericht werken Bc4 

Systeemgericht werken Bc4

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
60u € 95 € 23 € 5
Methodisch werken 2 Bd2 

Methodisch werken 2 Bd2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Supervisie 2 Bd4 

Supervisie 2 Bd4

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5

Semester 6 - dagtraject

op vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Organisatieleer Ab1 

Organisatieleer Ab1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
60u € 95 € 23 € 5
Structuurgericht werken Bc3 

Structuurgericht werken Bc3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
60u € 95 € 23 € 5

Keuzemodules - weekend- of dagtraject

op zaterdag en/of woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Opvoeding en opvoedingsbijstand Ca3 (keuze) 

Opvoeding en opvoedingsbijstand Ca3 (keuze)

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Straf- en jeugdbeschermingsrecht Cb1 (keuze) 

Straf- en jeugdbeschermingsrecht Cb1 (keuze)

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Omgaan met diversiteit Cc3 (keuze) 

Omgaan met diversiteit Cc3 (keuze)

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Onderhandelen en bemiddelen Cc2 (keuze) 

Onderhandelen en bemiddelen Cc2 (keuze)

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Molenstraat

Campus Kronenburgstraat

De lessen vinden plaats in campus Molenstraat met uitzondering van de Keuzemodules. Deze gaan door in campus Kronenburgstraat.

Modeltraject

Uurroosters 2018-2019

Vrijstelling aanvraagformulier

Boekenlijst