Terug naar de opleiding

Medisch administratief bediende

Je leert:

 • een aantal algemene administratieve vaardigheden (zakelijk Nederlands, pc- en klaviervaardigheden, tekstverwerking);
 • heel wat van de medische wereld: van terminologie tot ethiek en deontologie, maar ook software en specifieke communicatieve vaardigheden;
 • praktijkgericht tijdens een stage;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • aan de slag in de gezondheidszorg (ziekenhuis, dokterspraktijk, gezondheidscentrum, …);
 • niet alleen administratief maar ook medisch sterk staan op de arbeidsmarkt;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*);
 • over basis internetvaardigheden beschikken.

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Medisch administratief bediende omvat momenteel 660 lestijden. In september start er telkens een éénjarig dagtraject, een tweejarig dagtraject en een tweejarig avondtraject. In januari start er uitsluitend een dagtraject.

Onder het tabblad “Documenten” kan u de modeltrajecten en uurroosters van de opleiding raadplegen. Neem contact op met de opleidingscoördinator indien u een individueel traject wenst aan te vragen.

Opmerking: Van januari 2020 tot januari 2021 zal het oorspronkelijke traject ‘Medisch administratief bediende’ (660 lestijden) voor de laatste keer volledig worden aangeboden in een éénjarig dagtraject met 2 lesdagen per week. Vanaf september 2020 zullen nieuwe cursisten alleen nog kunnen aansluiten in het nieuwe traject ‘Medisch administratief assistent’ (vermoedelijk 780 lestijden). Ook dit traject zal worden aangeboden op 2 lesdagen, maar wel met een groter aandeel stage en afstandsonderwijs. Neem contact op met de opleidingscoördinator voor meer informatie.

Modules

Lesdagen: Zie uurroosters
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
PC-vaardigheden 

PC-vaardigheden

Je verwerft in deze module basisvaardigheden voor het gebruik van een PC. Daarnaast maak je kennis met enkele mogelijkheden van het internet. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
20u € 34 € 10 € 4
Klaviervaardigheden 

Klaviervaardigheden

Je leert in deze module vlot typen op het computerklavier. Op basis van tastschrijven krijg je de juiste vingerzettingen onder de knie. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
20u € 34 € 10 € 4
Tekstverwerking 1 

Tekstverwerking 1

In deze module krijg je de basisvaardigheden voor het gebruik van een tekstverwerkingspakket onder de knie en leer je deze probleemoplossend toepassen. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
60u € 94 € 22 € 4
Medische ICT-toepassingen 

Medische ICT-toepassingen

In deze module leer je omgaan met medische ICT-toepassingen met als doelstelling je dagelijkse taken te automatiseren. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 40
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 40
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 40
40u € 100 € 52 € 40
Zakelijk Nederlands 1 

Zakelijk Nederlands 1

In deze module krijg je het Nederlands beter onder de knie met het oog op de communicatie, telefonie en onthaal in een zakelijke context. Je oefent zowel op mondelinge als op schriftelijke vaardigheden. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
60u € 94 € 22 € 4
Secretariële vaardigheden 

Secretariële vaardigheden

Je leert in deze module enkele uitvoerende taken, eigen aan het beroep, te volbrengen. Denk aan het verwerken van inkomende en uitgaande post, archivering en diverse taken in een bedrijfsorganisatie.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Omgaan met patiënten 

Omgaan met patiënten

In deze module ontwikkel je een brede waaier aan psychologische en communicatieve vaardigheden om als medisch administratief bediende een spil te kunnen vormen tussen patiënten en hun zorgverleners. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Deontologie voor medisch administratief bediende 

Deontologie voor medisch administratief bediende

In deze module zoek je naar passende gedragsregels en reflecteer je over hoe je als medisch administratief bediende moet handelen in diverse situaties uit het werkveld. Je leert ethische begrippen interpreteren en consequent handelen volgens de beroepscodes en wetgeving. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Kantoorsoftware integratie 

Kantoorsoftware integratie

Je maakt kennis met een variatie aan computersoftware voor presentatie, communicatie, databeheer en software. Vervolgens leer je hoe je tekst- en grafisch materiaal optimaal kunt integreren naar een andere toepassing dan diegene waarin ze werd aangemaakt. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • PC-vaardigheden
 • Klaviervaardigheden
 • Tekstverwerking 1
60u € 94 € 22 € 4
Medische correspondentie 

Medische correspondentie

Je maakt kennis met de taal van de medische wereld en je leert hierbij diverse hulpmiddelen (bv. dictafoon) hanteren. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
120u € 184 € 40 € 4
Organisatie van de gezondheidszorg 

Organisatie van de gezondheidszorg

Je maakt in deze module kennis met de verschillende voorzieningen en met de specifieke eigenschappen en begrippen van de gezondheidszorg in België. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Praktijk voor een medisch administratief bediende 

Praktijk voor een medisch administratief bediende

De stage vormt een prima voorbereiding op het werkveld. Je krijgt er de gelegenheid om de competenties die je doorheen de opleiding hebt ontwikkeld te toetsen aan de praktijk en je kan de verschillende taken en professionele relaties van dichtbij inoefenen. 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Deontologie voor medisch administratief bediende
 • Zakelijk Nederlands 1
80u € 124 € 28 € 4

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020

Vrijstelling informatie & aanvraagformulier