Terug naar de opleiding

Metaalbewerking

Je leert:

 • de basishandelingen van de metaalbewerking: boren, zagen, slijpen, draad tappen;
 • meer gevorderde technieken van de metaalbewerking: draaien, frezen, lassen (MIG-MAG);
 • mechanische onderdelen demonteren en monteren;
 • praktijkgericht: de theorie wordt onmiddellijk toegepast op de werkvloer.

Je wilt:

 • de praktijk van de metaalbewerking onder de knie krijgen;
 • onderhoud uitvoeren aan mechanische constructies en machines.

Je moet:

 • een keuze maken uit volgende modules voor maximaal 80 lestijden: basis metaal (40 lt), basis lassen (40 lt), initiatie draaien (80 lt) of frezen (80 lt);
 • vanaf de eerste les veiligheidskledij dragen: werkpak (geen nylon), handschoenen, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril, laskap indien je wil lassen
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Metaalbewerking omvat 80 lestijden.  Je maakt een keuze uit 4 modules voor maximaal 80 lestijden : basis metaal (40 lt), basis lassen (40 lt), initiatie draaien (80 lt) of initiatie frezen (80 lt). De modules worden georganiseerd op zaterdagvoormiddag gedurende één semester.

Semester 1

op zaterdagvoormiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Basis lassen 

Basis lassen

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert.
Basis lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Het is de
bedoeling dat men ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het
smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het
grootste belang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 25
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 25
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 25
40u € 85 € 37 € 25
Basis metaal 

Basis metaal

Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op
verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van
het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan
werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap.
Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde
werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de
veiligheid en het milieu.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 25
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 25
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 25
40u € 85 € 37 € 25
Initiatie draaien 

Initiatie draaien

Hoofddoel van deze module is enerzijds de eigenheid, de hoofdbewegingen en instellingen van
verschillende machines aan te leren. De gebruikelijke opspanmogelijkheden van gereedschappen en werkstukken zijn van zeer groot belang. Dit op vooringestelde machines zoals draaibanken, … Men gebruikt hiertoe correcte uitvoeringstekeningen voorzien van de nodige maattoleranties (graad van nauwkeurigheid IT10).

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 50
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 50
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 50
80u € 170 € 74 € 50
Initiatie frezen 

Initiatie frezen

Hoofddoel van deze module is enerzijds de eigenheid, de hoofdbewegingen en instellingen van
verschillende conventionele machines aan te leren. Dit gebeurt op vooringestelde machines zoals
freesmachines, slijpmachines, … De gebruikelijke opspanmogelijkheden van gereedschappen en
werkstukken zijn van zeer groot belang. Men gebruikt hiertoe correcte uitvoeringstekeningen voorzien van de nodige maattoleranties (graad van nauwkeurigheid IT10).

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 50
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 50
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 50
80u € 170 € 74 € 50

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Uurrooster 2019-2020