Terug naar de opleiding

MIG/MAG-Lasser

Je leert:

 • de vereiste basis van elektriciteit en metaalbewerking;
 • beheerst en veilig met de lastoestellen werken in een gemeenschappelijke basismodule;
 • daarna een specifiek lasproces naar keuze: TIG- óf MIG/MAG- óf BMBE-lassen;
 • praktijkgericht, de theorie wordt onmiddellijk toegepast op de werkvloer;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • met het certificaat van lasser inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt;
 • een aantal specifieke technieken van het halfautomatisch lassen beheersen;
 • een job bij een mechanisch constructiebedrijf, in piping, in de scheepvaart, in de autosector, of bij de onderhoudsdienst van een groot bedrijf;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • vanaf de eerste les veiligheidskledij dragen;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding MIG/MAG-lasser omvat in totaal 600 lestijden. De modules worden georganiseerd in een anderhalfjarig avondtraject.

Semester 1 - avondtraject

op maandag en dinsdag of op woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Basis lassen 

Basis lassen

In deze module leer je de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Je leert vooral de techniek van het gassmeltlassen, BMBE-lassen en MIG-MAG-lassen. Het is de bedoeling dat je ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het grootste belang.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 32
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 32
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 32
40u € 92 € 44 € 32
MIG/MAG-Hoeklassen A 

MIG/MAG-Hoeklassen A

In deze module wensen we de noodzakelijke handvaardigheid te bereiken om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Bovendien willen we benadrukken dat de veiligheid in dit domein van de techniek een bijzonder belangrijke rol speelt. We leiden in deze module een hoeklasser voor plaat-plaat en buis-plaatverbindingen op. Je kan een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeninglezen. Je kan instellingen uitvoeren en maatregelen nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen. Dit met een permanente aandacht voor veiligheid. Deze module geeft training in MIG/MAG-lassen en training in het maken van hoeklassen in plaat in alle posities en T-verbindingen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 96
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 96
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 96
120u € 276 € 132 € 96

Semester 2 - avondtraject

op maandag en dinsdag of op woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
MIG/MAG-Hoeklassen B 

MIG/MAG-Hoeklassen B

In deze module wensen we de noodzakelijke handvaardigheid te bereiken om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Bovendien willen we benadrukken dat de veiligheid in dit domein van de techniek een bijzonder belangrijke rol speelt. We leiden in deze module een hoeklasser voor plaat-plaat en buis-plaat verbindingen op. In deze module wordt getraind voor hoeklassen tussen plaat en buis, in alle posities.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48
60u € 138 € 66 € 48
MIG/MAG-Plaatlassen A 

MIG/MAG-Plaatlassen A

Deze module beoogt een verder doorgedreven vaardigheid in het lassen met een halfautomaat. We leiden je in deze module op tot een lasser van plaatverbindingen die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren en daarbij beslissingen kan nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen. Deze module is toegespitst op de handvaardigheid voor stompe lassen en de oefening voor een correcte doorlassing.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Basis lassen
 • Basis metaal (proef)
 • Basis elektriciteit (proef)
 • MIG/MAG-Hoeklassen A
 • MIG/MAG-Hoeklassen B
60u € 138 € 66 € 48

Semester 3 - avondtraject

niet ingericht in schooljaar 2017-2018
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
MIG/MAG-Plaatlassen B 

MIG/MAG-Plaatlassen B

Deze module beoogt een verder doorgedreven vaardigheid in het lassen met een halfautomaat. In deze module wordt de handvaardigheid van de lasser uitgebreid tot stompe lassen in de horizontale/verticale en boven het hoofd posities.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 96
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 96
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 96

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Basis lassen
 • Basis metaal (proef)
 • Basis elektriciteit (proef)
 • MIG/MAG-Hoeklassen A
 • MIG/MAG-Hoeklassen B
120u € 276 € 132 € 96
MIG/MAG-Buislassen A 

MIG/MAG-Buislassen A

In deze module wordt je opgeleid tot specialist in het lassen met een halfautomaat. In deze module wordt vooral de handvaardigheid geoefend in het lassen van stompe verbindingen van buizen in de verticale en horizontale posities.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • MIG/MAG-Plaatlassen A
 • MIG/MAG-Plaatlassen B
60u € 138 € 66 € 48
MIG/MAG-Buislassen B 

MIG/MAG-Buislassen B

In deze module wordt je opgeleid tot specialist in het lassen met een halfautomaat.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 48
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 48

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • MIG/MAG-Plaatlassen A
 • MIG/MAG-Plaatlassen B
60u € 138 € 66 € 48

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020

Vakgebonden materiaallijst