Terug naar de opleiding

Muziekproducer

Je leert:

 • het gebruik van de audio-interface of geluidskaart;
 • eenvoudige geluidsopnames maken;
 • de bouwstenen van de hedendaagse muziek kennen;
 • je eigen nummer maken;
 • werken met de software Ableton Live.

Je wilt:

 • hedendaagse muziek producen;
 • je elektronische muziekskills optimaliseren;
 • je weg vinden in de wereld van de samples, synthesizers, mixing, …

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*);
 • vlot kunnen rekenen (**).

(*)(**) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De modules Installatietechnieken Geluid 1, Installatietechnieken Geluid 2 en Geluidstechnieken uit de opleiding Podiumtechnicus omvatten in totaal 160 lestijden en worden georganiseerd in een éénjarig weekendtraject.

Semester 1

op zaterdagvoormiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Ableton 1 

Ableton 1

In deze module leer je de werking en het gebruik van de componenten van een geluidssysteem kennen. Het is belangrijk dat je interesse toont voor het product en voor cultuur in de breedste zin van het woord. Je leert de voornaamste vaktermen uit vreemde talen kennen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3
Ableton 2 

Ableton 2

In deze module leer je de componenten van een geluidssysteem plaatsen en aansluiten. Het uitvoeren van een geluidsontwerp komt aan bod.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken geluid 1
60u € 93 € 21 € 3

Semester 2

op zaterdagvoormiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Ableton 3 

Ableton 3

In deze module leer je een technisch geluidsontwerp uitwerken. Hierbij is technisch-artistiek inzicht nodig. Daarnaast leer je ook de voorstelling voorbereiden en bedienen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken geluid 2
 • Mobiele elektrische installaties
60u € 93 € 21 € 3

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Uurroosters 2019-2020