Terug naar de opleiding

Orthopedagogie

Je leert:

 • de nodige orthopedagogische vaardigheden aan en je verdiept je in de humane wetenschappen;
 • binnen een actueel, continu evoluerend kader, met een groot accent op werkplekleren;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • een diploma met een breed toekomstperspectief;
 • een opleiding waar leren en werken hand in hand gaan;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen;
 • na deze opleiding via een schakelprogramma een bachelordiploma behalen.

Je moet:

 • een vereist diploma hebben: hoger of secundair onderwijs (óf een brevet aanvullend beroepsonderwijs = 7de jaar BSO);
 • minimum 18 jaar zijn en deelnemen aan een toelatingsproef (taal en wiskunde) indien je geen vereist diploma hebt;
 • deelnemen aan een intakeproef om je verwachtingen en motivatie te schetsen;
 • naast de lessen regelmatig inter- en supervisiemomenten bijwonen (methodische werkbegeleiding);
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Orthopedagogie omvat in totaal 1440 lestijden. De modules worden georganiseerd in een driejarig dagtraject.

Semster 1 - dagopleiding

op maandag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Omgaan met informatie 

Omgaan met informatie

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
60u € 95 € 23 € 5
Communicatieve vaardigheden 

Communicatieve vaardigheden

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
60u € 95 € 23 € 5
Orthopedagogie 

Orthopedagogie

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Beroepspraktijk 1 

Beroepspraktijk 1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5

Semester 2 - dagopleiding

op maandag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Doelgroepen A 

Doelgroepen A

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Observeren en rapporteren 

Observeren en rapporteren

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Werken in en met groepen 

Werken in en met groepen

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Levenslooppsychologie 

Levenslooppsychologie

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Beroepspraktijk 2 

Beroepspraktijk 2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor:

 • Beroepspraktijk 1
80u € 125 € 29 € 5

Semester 3 - dagopleiding

op donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Doelgroepen B 

Doelgroepen B

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Orthopedagogische thema’s A 

Orthopedagogische thema’s A

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Systemisch denken en handelen 

Systemisch denken en handelen

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Psychologische thema’s 

Psychologische thema’s

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Beroepspraktijk 3 

Beroepspraktijk 3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Beroepspraktijk 2
80u € 125 € 29 € 5

Semester 4 - dagopleiding

op donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Doelgroepen C 

Doelgroepen C

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Orthopedagogische thema’s B 

Orthopedagogische thema’s B

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Werken met netwerken 

Werken met netwerken

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Psychopathologie 

Psychopathologie

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Beroepspraktijk 4 

Beroepspraktijk 4

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Beroepspraktijk 3
80u € 125 € 29 € 5

Semester 5 - dagopleiding

op donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Visie op begeleiden 

Visie op begeleiden

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
60u € 95 € 23 € 5
Werken in team en organisatie 

Werken in team en organisatie

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
60u € 95 € 23 € 5
Biologische basis van gedrag 

Biologische basis van gedrag

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Beroepspraktijk 5 

Beroepspraktijk 5

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Beroepspraktijk 4
80u € 125 € 29 € 5

Semester 6 - dagopleiding

op donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Ethisch en deontologisch handelen 

Ethisch en deontologisch handelen

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Recht voor welzijnswerkers 

Recht voor welzijnswerkers

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Omgaan met diversiteit 

Omgaan met diversiteit

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Mens en maatschappij 

Mens en maatschappij

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Beroepspraktijk 6 

Beroepspraktijk 6

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor:

 • Beroepspraktijk 5
80u € 125 € 29 € 5

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Molenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2018-2019

Boekenlijst