Terug naar de opleiding

Podiumtechnicus

Je leert:

 • technische projecten ontwerpen en uitvoeren;
 • alles van podiumtechniek: theatermechanica, decor, licht, geluid en speciale effecten;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • zowel creatief als uitvoerend aan de slag;
 • een job als podiumtechnicus bij voorstellingen, optredens of evenementen;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • fysiek sterk zijn;
 • goed kunnen horen en zien (geen kleuren- of nachtblindheid);
 • er rekening mee houden dat je tijdens het schooljaar 2018-2019 énkel de modules van semester 1 en 2 kan volgen;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*);
 • vlot kunnen rekenen (**).

(*)(**) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Podiumtechnicus omvat in totaal 880 lestijden. De modules worden georganiseerd in een tweejarig avondtraject en om de twee schooljaren ingericht.

Nieuwe start van de opleiding in schooljaar 2020-2021.

Semester 1 - avondtraject

op maandag, dinsdag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Installatietechnieken geluid 1 

Installatietechnieken geluid 1

In deze module leer je de werking en het gebruik van de componenten van een geluidssysteem kennen. Het is belangrijk dat je interesse toont voor het product en voor cultuur in de breedste zin van het woord. Je leert de voornaamste vaktermen uit vreemde talen kennen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3
Installatietechnieken licht 1 

Installatietechnieken licht 1

In deze module leer je de werking en het gebruik van o.a. schijnwerpers, lampen, stuursystemen e.d. kennen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Installatietechnieken podium 1 

Installatietechnieken podium 1

In deze module leer je de verschillende systemen voor het opbouwen van het decor en het bedienen van de theatermechanica kennen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Basis elektriciteit 

Basis elektriciteit

Deze module is terug te vinden in meerdere opleidingen. In deze module leer je eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen te realiseren. Hierbij raak je vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Je leert ook elektrisch gereedschap en meettoestellen hanteren met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Veiligheid 

Veiligheid

In deze module leer je voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid van collega’s en publiek instaan. Tevens leer je ladders, rolsteigers en hoogtewerkers gebruiken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Mobiele elektrische installaties 

Mobiele elektrische installaties

In deze module leer je een tijdelijke, mobiele installatie op het net of op een aggregaat aansluiten. Bovendien leer je de componenten in een dergelijke installatie kiezen, aansluiten en vervangen. Verder leer je fouten opsporen en verhelpen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Veiligheid
40u € 65 € 17 € 5

Semester 2 - avondtraject

op maandag, dinsdag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Installatietechnieken geluid 2 

Installatietechnieken geluid 2

In deze module leer je de componenten van een geluidssysteem plaatsen en aansluiten. Het uitvoeren van een geluidsontwerp komt aan bod.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken geluid 1
 • Veiligheid
60u € 91 € 19 € 1
Installatietechnieken licht 2 

Installatietechnieken licht 2

In deze module leer je o.a. schijnwerpers, lampen, stuursystemen e.d. gebruiken. Ook het bedienen van stuurtafels en het uitvoeren van een lichtontwerp komen aan bod.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken licht 1
 • Veiligheid
60u € 91 € 19 € 1
Installatietechnieken podium 2 

Installatietechnieken podium 2

In deze module leer je het podium klaarmaken om er een voorstelling te geven. Het opbouwen van het decor in al zijn facetten en het bedienen van de theatermechanica komen eveneens aan bod.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken podium 1
 • Veiligheid
60u € 91 € 19 € 1
Installatietechnieken beeld 

Installatietechnieken beeld

In deze module leer je live video- en projectiesystemen plaatsen, bekabelen en afstellen. Je leert ook kleine herstellingen en onderhoud aan deze systemen uitvoeren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Veiligheid
60u € 91 € 19 € 1

Semester 3 - avondtraject

op maandag, dinsdag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Geluidstechnieken 

Geluidstechnieken

In deze module leer je een technisch geluidsontwerp uitwerken. Hierbij is technisch-artistiek inzicht nodig. Daarnaast leer je ook de voorstelling voorbereiden en bedienen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken geluid 2
 • Mobiele elektrische installaties
60u € 95 € 23 € 5
Lichttechnieken 

Lichttechnieken

In deze module leer je een technisch lichtontwerp uitwerken. Hierbij is technisch-artistiek inzicht nodig. Daarnaast leer je ook de voorstelling voorbereiden en bedienen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken licht 2
 • Mobiele elektrische installaties
60u € 95 € 23 € 5
Podiumtechnieken 

Podiumtechnieken

In deze module leer je een zaal-, licht- en geluidsontwerp uitwerken. Hierbij is technisch-artistiek inzicht nodig. Daarnaast leer je ook de voorstelling voorbereiden en uitvoeren. Tijdens de voorstelling bedien je de theatermechanica en –elektro.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken podium 2
 • Mobiele elektrische installaties
60u € 95 € 23 € 5
Beeldtechnieken 

Beeldtechnieken

In deze module leer je een technisch beeldontwerp uitwerken. Hierbij is technisch-artistiek inzicht nodig. Daarnaast leer je ook de voorstelling voorbereiden en bedienen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken beeld
 • Mobiele elektrische installaties
60u € 95 € 23 € 5

Semester 4 - avondtraject

op dinsdag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Productie 

Productie

In deze module leer je een zaal-, licht- en geluidsontwerp op basis van een artistiek ontwerp uitwerken. Hierbij is technisch-artistiek inzicht nodig. Daarnaast leer je ook de voorstelling voorbereiden. Hierbij staat de relatie tussen de verschillende disciplines en de administratieve communicatie centraal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken geluid 2
 • Installatietechnieken licht 2
 • Installatietechnieken podium 2
 • Installatietechnieken beeld
 • Mobiele elektrische installaties
60u € 95 € 23 € 5
Speciale effecten 

Speciale effecten

In deze module leer je speciale effecten ontwerpen en toepassen. Hierbij is technisch-artistiek inzicht nodig.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken geluid 2
 • Installatietechnieken licht 2
 • Installatietechnieken podium 2
 • Installatietechnieken beeld
 • Mobiele elektrische installaties
40u € 65 € 17 € 5
Werkplekleren geluid, licht, beeld en podium 

Werkplekleren geluid, licht, beeld en podium

Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk. Je integreert algemene competenties en specifieke competenties van de verschillende vaktechnische domeinen (geluid, beeld, licht, podium) in een praktijkgerichte context. Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cursisten leren in levensechte contexten..

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Installatietechnieken geluid 2
 • Installatietechnieken licht 2
 • Installatietechnieken podium 2
 • Installatietechnieken beeld
 • Mobiele elektrische installaties
60u € 95 € 23 € 5

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurrooster 2019-2020