Terug naar de opleiding

Procesoperator chemie – SIRA

Je leert:

 • wekelijks 2 dagen op school en je werkt 3 dagen bij een scheikundig bedrijf (*);
 • de theorie op school: natuurkunde, scheikunde, automatisatie en veiligheid;
 • daarnaast onder begeleiding op de werkvloer, waar je observeert en taken uitvoert;
 • de nodige competenties van bekwame professionals die zich voortdurend bijscholen;
 • praktijkgericht, waarbij onze focus ligt op de hedendaagse industrie en vernieuwing.

Je wilt:

 • ervaring opdoen in een scheikundig bedrijf;
 • studeren en werken combineren (2 dagen school, 3 dagen betaald werken);
 • aan de slag als operator in de chemische, petrochemische of farmaceutische industrie;
 • naast je reeds bestaande praktijkervaring de nodige professionele bagage.

Je moet:

 • rechtstreeks contact opnemen met SIRA (zie www.sira-opleiding.be) indien je de opleiding wil volgen;
 • tussen 18 en 26 jaar zijn;
 • bereid zijn om in shiften te werken (volcontinu);
 • niet over een diploma beschikken (**);
 • niet betalen voor deze opleiding, de bedrijven staan in voor alle kosten;
 • gemotiveerd zijn: inzet en leerstof kunnen verwerken zijn een must;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs.

(*) 3M, Air Liquide, Ashland Specialties Belgium, BASF, Borealis Antwerpen en Kallo, Covestro, Eurochem, Evonik, ExxoMobil Petroleum & Chemical, Indaver, INEOS Manufacturing, INEOS Oxide, INEOS Styrolution, INOVYN Manufacturing, Lanxess, Monsanto, Monument Chemical, SVEX, Total Olefins.

(**) Je mag niet deelnemen als je reeds een master-, bachelor-, HBO5 elektromechanica/chemie, Sense 7 TSO chemische procestechnieken of 7 regeltechnieken, TSO chemie/elektromechanicadiploma hebt. ASO mag dus wel.

De opleiding Procesoperator in samenwerking met de Vzw Scheikundige Industrie Regio Antwerpen (SIRA) omvat in totaal 600 lestijden. De modules worden georganiseerd in een éénjarig dagtraject.

Semester 1 - dagtraject

op maandag en dinsdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Scheikunde voor de procesoperator chemie 

Scheikunde voor de procesoperator chemie

Je leert verschillende soorten chemische bindingen verklaren en hieraan eenvoudige gelinkte eigenschappen van stoffen toelichten, eenvoudige berekeningen maken die van toepassing zijn bij chemische reacties, chemische reacties lezen, het onderscheid tussen zuren en basen aan de hand van de pH-waarden en de basis van organische scheikunde aanwenden om de verschillende chemische processen te kunnen volgen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Veiligheid bij procesoperator chemie 

Veiligheid bij procesoperator chemie

Het belang van veilig werken wordt extra in de verf gezet. De belangrijkste organen over preventie en bescherming van de werknemer worden toegelicht. Er wordt veel aandacht besteed aan de belangrijkste middelen ter voorkoming van ongevallen op de werkvloer.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
40u € 0 € 0 € 0
Fysica voor de procesoperator chemie 

Fysica voor de procesoperator chemie

In deze module worden de basiswetten van de fysica toegelicht. Je leert een correcte wetenschappelijke terminologie gebruiken en omgaan met tabellen en grafieken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0
Elektriciteit voor de procesoperator chemie 

Elektriciteit voor de procesoperator chemie

In deze module leer je de basiswetten en de begrippen van de gelijkstroomtheorie, de wisselstroomtheorie en het elektromagnetisme verklaren. Je kan de functie van weerstanden, condensatoren en spoelen in een stroomketen verklaren. Je kan de omzetting van elektrische energie naar warmte berekenen. Je kan het gevaar van elektrische stromen voor mens en machine toelichten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
80u € 0 € 0 € 0
Warmtetransport 

Warmtetransport

Je kan de basisbegrippen uit de warmteleer verklaren en de soorten warmteoverdracht toelichten en toepassen bij warmtewisselaars. Bovendien kan je de soorten warmtewisselaars onderscheiden en hun toepassingsgebied verantwoorden, de constructie van de verschillende soorten warmtewisselaars toelichten en het verbrandingsproces zowel kwalitatief als kwantitatief verklaren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
40u € 0 € 0 € 0

Semester 2 - dagtraject

op maandag en dinsdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Scheidingstechnieken 

Scheidingstechnieken

Je leert de verschillende scheidingstechnieken onderscheiden op gebied van werkingsprincipe en toepassingsgebied en je kan de fysische wetmatigheden toelichten waarop de scheidingstechniek gebaseerd is. Je kan de functie van de constructieve onderdelen beschrijven. De bedoeling is dat je de opgedane kennis kunnen gebruiken om specifiek in destillatieprocessen de optredende storingen te analyseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
80u € 0 € 0 € 0
Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie 

Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie

Je leert de functie en de werkingsprincipes van verschillende meet- en regelapparaten verklaren. Je kan de verschillende meet-en regelapparaten onderscheiden en hun werking beschrijven. Zo kan je met kennis van zake optreden bij storingen in het proces. Je leert ook op basis van eenvoudige statistische procescontrole toelichten wanneer een proces dient bijgestuurd te worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0

Nodige voorkennis

Slagen voor de volgende modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
80u € 0 € 0 € 0
Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie 

Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie

Je leert de materiaalkeuze voor de leidingen toelichten. Het werkingsprincipe en de constructie van de verschillende bedienings- en beveiligingstoestellen in een chemische eenheid kan je verklaren evenals het functionele gebruik van deze toestellen kunnen in onder andere de regelingen van processen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
40u € 0 € 0 € 0
Transport van stoffen 

Transport van stoffen

Je kan het werkingsprincipe van de verschillende mogelijkheden voor zowel transport van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen toelichten. Je leert de verschillende pompen en compressoren bedienen. Je kan bij storingen detecteren of het om een mechanische dan wel over een hydraulische storing gaat en de mogelijkheden en de systemen van het pneumatisch en hydraulisch transport worden toegelicht.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Fysica voor de procesoperator chemie
 • Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie
40u € 0 € 0 € 0
Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie 

Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie

Je kennis en kunde rond procesoperaties chemie wordt hier verder uitgediept en je wordt vertrouwd met alle aspecten die in deze operaties aan bod komen. Vlot kunnen meedraaien in het productieproces is de boodschap.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 0
Cursusmateriaal € 0
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 0

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
 • Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie
 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
 • Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie
 • Transport voor stoffen
 • Warmtetransport
 • Scheidingstechnieken
 • Veiligheid bij procesoperator chemie
80u € 0 € 0 € 0

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurrooster 2019-2020