Terug naar de opleiding

Procesoperator chemie

Je leert:

 • de nodige competenties van bekwame professionals uit de sector die zich voortdurend bijscholen;
 • praktijkgericht, waarbij onze focus ligt op de hedendaagse industrie en vernieuwing;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • aan de slag als operator in de chemische, petrochemische of farmaceutische industrie;
 • naast je reeds bestaande praktijkervaring de nodige professionele bagage;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • voldoende wiskunde kennen en neemt daarom bij voorkeur deel aan onze adviestest (*);
 • vlot Nederlands kunnen (**).

(*) Indien je niet slaagt voor de adviestest, kan je je bijscholen in de modules wiskunde van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

(**) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Procesoperator chemie omvat in totaal 600 lestijden. De modules worden ingericht in een éénjarig avond- en weekendtraject.

Semester 1 - avond-/weekendtraject

op maandag, woensdag en donderdag of op maandag, woensdag en zaterdagvoormiddag (start september) en op maandag, dinsdag en donderdag (start eind januari)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Elektriciteit voor de procesoperator chemie 

Elektriciteit voor de procesoperator chemie

In deze module leer je de basiswetten en de begrippen van de gelijkstroomtheorie, de wisselstroomtheorie en het magnetisme verklaren. Je kan de functie van weerstanden, condensatoren en spoelen in een stroomketen verklaren. Je kan de omzetting van elektrische energie naar warmte berekenen. Je kan het gevaar van elektrische stromen voor mens en machine toelichten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 126 € 30 € 6
Fysica voor de procesoperator chemie 

Fysica voor de procesoperator chemie

In deze module worden de basiswetten van de fysica toegelicht. Je leert een correcte wetenschappelijke terminologie gebruiken en omgaan met tabellen en grafieken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5
Scheikunde voor de procesoperator chemie 

Scheikunde voor de procesoperator chemie

Je leert de materiaalkeuze voor de leidingen toelichten. Het werkingsprincipe en de constructie van de verschillende bedienings- en beveiligingstoestellen in een chemische eenheid kan je verklaren evenals het functionele gebruik van deze toestellen kunnen in onder andere de regelingen van processen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Veiligheid bij procesoperator chemie 

Veiligheid bij procesoperator chemie

Het belang van veilig werken wordt extra in de verf gezet. De belangrijkste organen over preventie en bescherming van de werknemer worden toegelicht. Er wordt veel aandacht besteed aan de belangrijkste middelen ter voorkoming van ongevallen op de werkvloer.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5

Semester 2 - avond-/weekendtraject

op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdagvoormiddag (start september) en op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdagvoormiddag (start eind januari)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Warmtetransport 

Warmtetransport

Je kan het werkingsprincipe van de verschillende mogelijkheden voor zowel transport van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen toelichten. Je leert de verschillende pompen en compressoren bedienen. Je kan bij storingen detecteren of het om een mechanische dan wel over een hydraulische storing gaat en de mogelijkheden en de systemen van het pneumatisch en hydraulisch transport worden toegelicht.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
40u € 64 € 16 € 4
Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie 

Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie

Je leert de materiaalkeuze voor de leidingen toelichten. Het werkingsprincipe en de constructie van de verschillende bedienings- en beveiligingstoestellen in een chemische eenheid kan je verklaren evenals het functionele gebruik van deze toestellen kunnen in onder andere de regelingen van processen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
40u € 65 € 17 € 5
Scheidingstechnieken 

Scheidingstechnieken

Je leert de verschillende scheidingstechnieken onderscheiden op gebied van werkingsprincipe en toepassingsgebied en je kan de fysische wetmatigheden toelichten waarop de scheidingstechniek gebaseerd is. Je kan de functie van de constructieve onderdelen beschrijven. De bedoeling is dat je de opgedane kennis kunnen gebruiken om specifiek in destillatieprocessen de optredende storingen te analyseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
80u € 128 € 32 € 8
Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie 

Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie

Je leert de functie en de werkingsprincipes van verschillende meet- en regelapparaten verklaren. Je kan de verschillende meet-en regelapparaten onderscheiden en hun werking beschrijven. Zo kan je met kennis van zake optreden bij storingen in het proces. Je leert ook op basis van eenvoudige statistische procescontrole toelichten wanneer een proces dient bijgestuurd te worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 14
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 14
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 14

Nodige voorkennis

Slagen voor de volgende modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
80u € 134 € 38 € 14
Transport van stoffen 

Transport van stoffen

Je kan het werkingsprincipe van de verschillende mogelijkheden voor zowel transport van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen toelichten. Je leert de verschillende pompen en compressoren bedienen. Je kan bij storingen detecteren of het om een mechanische dan wel over een hydraulische storing gaat en de mogelijkheden en de systemen van het pneumatisch en hydraulisch transport worden toegelicht.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 65
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Fysica voor de procesoperator chemie
 • Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie
40u € 70 € 17 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie 

Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie

Je kennis en kunde rond procesoperaties chemie wordt hier verder uitgediept en je wordt vertrouwd met alle aspecten die in deze operaties aan bod komen. Vlot kunnen meedraaien in het productieproces is de boodschap.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
 • Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie
 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
 • Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie
 • Transport voor stoffen
 • Warmtetransport
 • Scheidingstechnieken
 • Veiligheid bij procesoperator chemie
80u € 121 € 25 € 1

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2018-2019

Adviestest wiskunde