Terug naar de opleiding

Procesoperator chemie

Je leert:

 • de nodige competenties van bekwame professionals uit de sector die zich voortdurend bijscholen;
 • praktijkgericht, waarbij onze focus ligt op de hedendaagse industrie en vernieuwing;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • aan de slag als operator in de chemische, petrochemische of farmaceutische industrie;
 • naast je reeds bestaande praktijkervaring de nodige professionele bagage;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • voldoende wiskunde kennen en neemt daarom deel aan de stoomcursus wiskunde;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Procesoperator chemie omvat in totaal 600 lestijden. De modules worden ingericht in een éénjarig of tweejarig avond- en weekendtraject.

Semester 1 - éénjarig avond-/weekendtraject

op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (start september) en op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (start eind januari)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Elektriciteit voor de procesoperator chemie 

Elektriciteit voor de procesoperator chemie

In deze module leer je de basiswetten en de begrippen van de gelijkstroomtheorie, de wisselstroomtheorie en het elektromagnetisme verklaren. Je kan de functie van weerstanden, condensatoren en spoelen in een stroomketen verklaren. Je kan de omzetting van elektrische energie naar warmte berekenen. Je kan het gevaar van elektrische stromen voor mens en machine toelichten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 126 € 30 € 6
Fysica voor de procesoperator chemie 

Fysica voor de procesoperator chemie

In deze module worden de basiswetten van de fysica toegelicht. Je leert een correcte wetenschappelijke terminologie gebruiken en omgaan met tabellen en grafieken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5
Scheikunde voor de procesoperator chemie 

Scheikunde voor de procesoperator chemie

Je leert verschillende soorten chemische bindingen verklaren en hieraan eenvoudige gelinkte eigenschappen van stoffen toelichten, eenvoudige berekeningen maken die van toepassing zijn bij chemische reacties, chemische reacties lezen, het onderscheid tussen zuren en basen aan de hand van de pH-waarden en de basis van organische scheikunde aanwenden om de verschillende chemische processen te kunnen volgen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Veiligheid bij procesoperator chemie 

Veiligheid bij procesoperator chemie

Het belang van veilig werken wordt extra in de verf gezet. De belangrijkste organen over preventie en bescherming van de werknemer worden toegelicht. Er wordt veel aandacht besteed aan de belangrijkste middelen ter voorkoming van ongevallen op de werkvloer.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Stoomcursus wiskunde 

Stoomcursus wiskunde

In deze module verwerf je wiskundige inzichten en vaardigheden om je leerproces te optimaliseren bij het volgen van de andere modules binnen de opleiding ‘Procesoperator chemie’. Door deze wiskundige onderbouwing verhogen jouw slaagkansen beduidend.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5

Semester 2 - éénjarig avondtraject

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Warmtetransport 

Warmtetransport

Je kan de basisbegrippen uit de warmteleer verklaren en de soorten warmteoverdracht toelichten en toepassen bij warmtewisselaars. Bovendien kan je de soorten warmtewisselaars onderscheiden en hun toepassingsgebied verantwoorden, de constructie van de verschillende soorten warmtewisselaars toelichten en het verbrandingsproces zowel kwalitatief als kwantitatief verklaren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
40u € 64 € 16 € 4
Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie 

Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie

Je leert de materiaalkeuze voor de leidingen toelichten. Het werkingsprincipe en de constructie van de verschillende bedienings- en beveiligingstoestellen in een chemische eenheid kan je verklaren evenals het functionele gebruik van deze toestellen kunnen in onder andere de regelingen van processen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
40u € 65 € 17 € 5
Scheidingstechnieken 

Scheidingstechnieken

Je leert de verschillende scheidingstechnieken onderscheiden op gebied van werkingsprincipe en toepassingsgebied en je kan de fysische wetmatigheden toelichten waarop de scheidingstechniek gebaseerd is. Je kan de functie van de constructieve onderdelen beschrijven. De bedoeling is dat je de opgedane kennis kunnen gebruiken om specifiek in destillatieprocessen de optredende storingen te analyseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
80u € 128 € 32 € 8
Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie 

Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie

Je leert de functie en de werkingsprincipes van verschillende meet- en regelapparaten verklaren. Je kan de verschillende meet-en regelapparaten onderscheiden en hun werking beschrijven. Zo kan je met kennis van zake optreden bij storingen in het proces. Je leert ook op basis van eenvoudige statistische procescontrole toelichten wanneer een proces dient bijgestuurd te worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 14
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 14
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 14

Nodige voorkennis

Slagen voor de volgende modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
80u € 134 € 38 € 14
Transport van stoffen 

Transport van stoffen

Je kan het werkingsprincipe van de verschillende mogelijkheden voor zowel transport van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen toelichten. Je leert de verschillende pompen en compressoren bedienen. Je kan bij storingen detecteren of het om een mechanische dan wel over een hydraulische storing gaat en de mogelijkheden en de systemen van het pneumatisch en hydraulisch transport worden toegelicht.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 65
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Fysica voor de procesoperator chemie
 • Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie
40u € 70 € 17 € 5
Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie 

Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie

Je kennis en kunde rond procesoperaties chemie wordt hier verder uitgediept en je wordt vertrouwd met alle aspecten die in deze operaties aan bod komen. Vlot kunnen meedraaien in het productieproces is de boodschap.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
 • Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie
 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
 • Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie
 • Transport voor stoffen
 • Warmtetransport
 • Scheidingstechnieken
 • Veiligheid bij procesoperator chemie
80u € 121 € 25 € 1

Semester 1 - tweejarig avond-/weekendtraject

op maandag, donderdag en zaterdag of op maandag, dinsdag en woensdag (start september) en op maandag, woensdag en donderdag (start eind januari)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Elektriciteit voor de procesoperator chemie 

Elektriciteit voor de procesoperator chemie

In deze module leer je de basiswetten en de begrippen van de gelijkstroomtheorie, de wisselstroomtheorie en het elektromagnetisme verklaren. Je kan de functie van weerstanden, condensatoren en spoelen in een stroomketen verklaren. Je kan de omzetting van elektrische energie naar warmte berekenen. Je kan het gevaar van elektrische stromen voor mens en machine toelichten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 6
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 6
80u € 126 € 30 € 6
Veiligheid bij procesoperator chemie 

Veiligheid bij procesoperator chemie

Het belang van veilig werken wordt extra in de verf gezet. De belangrijkste organen over preventie en bescherming van de werknemer worden toegelicht. Er wordt veel aandacht besteed aan de belangrijkste middelen ter voorkoming van ongevallen op de werkvloer.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Scheikunde voor de procesoperator chemie 

Scheikunde voor de procesoperator chemie

Je leert verschillende soorten chemische bindingen verklaren en hieraan eenvoudige gelinkte eigenschappen van stoffen toelichten, eenvoudige berekeningen maken die van toepassing zijn bij chemische reacties, chemische reacties lezen, het onderscheid tussen zuren en basen aan de hand van de pH-waarden en de basis van organische scheikunde aanwenden om de verschillende chemische processen te kunnen volgen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Stoomcursus wiskunde 

Stoomcursus wiskunde

In deze module verwerf je wiskundige inzichten en vaardigheden om je leerproces te optimaliseren bij het volgen van de andere modules binnen de opleiding ‘Procesoperator chemie’. Door deze wiskundige onderbouwing verhogen jouw slaagkansen beduidend.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5

Semester 2 - avondtraject

op dinsdag en donderdag (start september) en op woensdag en donderdag (start eind januari)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Fysica voor de procesoperator chemie 

Fysica voor de procesoperator chemie

In deze module worden de basiswetten van de fysica toegelicht. Je leert een correcte wetenschappelijke terminologie gebruiken en omgaan met tabellen en grafieken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
80u € 125 € 29 € 5
Warmtetransport 

Warmtetransport

Je kan de basisbegrippen uit de warmteleer verklaren en de soorten warmteoverdracht toelichten en toepassen bij warmtewisselaars. Bovendien kan je de soorten warmtewisselaars onderscheiden en hun toepassingsgebied verantwoorden, de constructie van de verschillende soorten warmtewisselaars toelichten en het verbrandingsproces zowel kwalitatief als kwantitatief verklaren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
40u € 64 € 16 € 4

Semester 3 - avondtraject

op maandag, dinsdag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie 

Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie

Je leert de functie en de werkingsprincipes van verschillende meet- en regelapparaten verklaren. Je kan de verschillende meet-en regelapparaten onderscheiden en hun werking beschrijven. Zo kan je met kennis van zake optreden bij storingen in het proces. Je leert ook op basis van eenvoudige statistische procescontrole toelichten wanneer een proces dient bijgestuurd te worden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 14
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 14
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 14

Nodige voorkennis

Slagen voor de volgende modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
80u € 134 € 38 € 14
Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie 

Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie

Je leert de materiaalkeuze voor de leidingen toelichten. Het werkingsprincipe en de constructie van de verschillende bedienings- en beveiligingstoestellen in een chemische eenheid kan je verklaren evenals het functionele gebruik van deze toestellen kunnen in onder andere de regelingen van processen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
40u € 65 € 17 € 5
Transport van stoffen 

Transport van stoffen

Je kan het werkingsprincipe van de verschillende mogelijkheden voor zowel transport van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen toelichten. Je leert de verschillende pompen en compressoren bedienen. Je kan bij storingen detecteren of het om een mechanische dan wel over een hydraulische storing gaat en de mogelijkheden en de systemen van het pneumatisch en hydraulisch transport worden toegelicht.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 65
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Fysica voor de procesoperator chemie
 • Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie
40u € 70 € 17 € 5
Scheidingstechnieken 

Scheidingstechnieken

Je leert de verschillende scheidingstechnieken onderscheiden op gebied van werkingsprincipe en toepassingsgebied en je kan de fysische wetmatigheden toelichten waarop de scheidingstechniek gebaseerd is. Je kan de functie van de constructieve onderdelen beschrijven. De bedoeling is dat je de opgedane kennis kunnen gebruiken om specifiek in destillatieprocessen de optredende storingen te analyseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
80u € 128 € 32 € 8

Semester 4

80 uren op praktijkplaats
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie 

Gesuperviseerde beroepspraktijk voor de procesoperator chemie

Je kennis en kunde rond procesoperaties chemie wordt hier verder uitgediept en je wordt vertrouwd met alle aspecten die in deze operaties aan bod komen. Vlot kunnen meedraaien in het productieproces is de boodschap.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 1
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 1

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Elektriciteit voor de procesoperator chemie
 • Fysica voor de procesoperator chemie
 • Appendages en algemene materiaalkennis voor de procesoperator chemie
 • Scheikunde voor de procesoperator chemie
 • Meet- en regeltechniek voor de procesoperator chemie
 • Transport voor stoffen
 • Warmtetransport
 • Scheidingstechnieken
 • Veiligheid bij procesoperator chemie
80u € 121 € 25 € 1

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020

Stoomcursus wiskunde