Terug naar de opleiding

Residentieel elektrotechnisch installateur

Je leert:

 • huishoudelijke elektrische installaties plaatsen, herstellen en renoveren conform het AREI;
 • een keuringsdossier opmaken;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • de basistechnieken van een goede elektricien beheersen;
 • thuis volledig zelfstandig je installatie voorzien of renoveren;
 • aan de slag als installateur of controleur;
 • doorgroeien als ploegbaas of vakspecialist bij een installatiefirma;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*);
 • vlot kunnen rekenen (**);
 • over basis pc-vaardigheden beschikken (***).

(*) (**) (***) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Residentieel elektrotechnisch installateur omvat in totaal 500 lestijden. De modules worden georganiseerd in een tweejarig avondtraject.

Semester 1 - avondtraject

op woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Basis elektriciteit 

Basis elektriciteit

Deze module is terug te vinden in meerdere opleidingen. In deze module leer je eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen te realiseren. Hierbij raak je vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Je leert ook elektrisch gereedschap en meettoestellen hanteren met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Basisschakelingen 

Basisschakelingen

In deze module leer je de basisschakelingen voor verlichting en stopcontacten kennen en zelfstandig uitvoeren. Je kent de belangrijkste elektrische grootheden en kan reeds veilige elektrische verbindingen maken. Je leert ook elektrisch testgereedschap hanteren in enkelvoudige basisschakelingen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 19

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Basis elektriciteit
60u € 109 € 37 € 19
Gecombineerde schakelingen 

Gecombineerde schakelingen

In deze module leer je de samengestelde lichtschakelingen en stopcontacten, die toegepast worden in residentiële installaties uitvoeren. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. Verder leer je in deze module zelfstandig en volgens goed vakmanschap een combinatie van klassieke schakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. Daarnaast leer je ook de bijhorende schema’s te lezen. Tevens leer je ook test- en meetgereedschap gebruiken bij indienststellen en bij het fout zoeken in gecombineerde schakelingen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 19

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Basisschakelingen
60u € 109 € 37 € 19

Semester 2 - avondtraject

op woensdag en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Aarding, tellerkast en verdeelbord 

Aarding, tellerkast en verdeelbord

In deze module komt het monteren en plaatsen van een aardingsinstallatie, verdeelbord, aansluit- en tellerkast in residentiële installaties aan bod. Je leert zelfstandig en op een verantwoorde wijze, rekening houdend met de vigerende regelgeving, tellerkast en verdeelbord voor residentieel gebruik installeren. Daarnaast leer je zelfstandig en volgens goed vakmanschap een aardingsinstallatie voor een woning te voorzien. Je leert ook een elektrisch dossier samenstellen. Specifieke meetgereedschappen voor het controleren van de isolatieweerstand van de installatie en de spreidingweerstand van de aarding worden hier aangebracht.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 19
80u € 139 € 43 € 19
Verlichting 

Verlichting

In deze module leer je de algemene principes en begrippen gehanteerd bij verlichting en lichtplan, evenals het toelichten en gebruiken van diverse voorschakelapparatuur noodzakelijk voor de juiste werking van de toegepaste lichtbron. Je leert zelfstandig en volgens goed vakmanschap toestellen voor verlichting correct monteren en aansluiten, en kan eveneens fouten in verlichtingstoestellen vaststellen en de toestellen vervangen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 19
60u € 109 € 37 € 19

Semester 3 - avondtraject

op maandag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Afstandsschakelingen 

Afstandsschakelingen

In deze module komen de afstandsschakelingen en de modulaire schakelapparatuur voor verlichting en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties aan bod. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen.

In deze module leer je zelfstandig en volgens goed vakmanschap afstandsschakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. Je leert ook bijhorende schema’s lezen en analyseren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Gecombineerde schakelingen
60u € 93 € 21 € 3
Communicatiesystemen en woningautomatisatie 

Communicatiesystemen en woningautomatisatie

In deze module komt het monteren, aanleggen en aansluiten van signalisatie, telefonie, TV en databekabeling in residentiele installaties aan bod. Je leert op een zelfstandige, correcte en veilige manier elementaire systemen voor datacommunicatie en huisautomatisatie in een woning te voorzien. Daarnaast worden in deze module eveneens begrippen en principes in verband met nieuwe technieken aangehaald, bijv. ventilatie, verwarming, fotovoltaïsche panelen, warmtepompen, zonneboilers …

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
80u € 123 € 27 € 3
Werkplekleren residentieel elektrotechnisch installateur 

Werkplekleren residentieel elektrotechnisch installateur

De competenties van deze module worden ingeoefend in een reële arbeidssituatie, bijvoorbeeld onder de vorm van stage. Je werkt dan samen met een installateur. Je kan ervaren hoe het er concreet aan toe gaat op een werkplek en op die manier een duidelijk beeld vormen hoe het is om als installateur te werken. Ook andere vormen van werkplekleren zijn mogelijk waar er specifiek voor dit doel een realistische omgeving is ingericht. Zo kan je ook ingezet worden bij renovatiewerken aan de elektrische installaties van de school. Je realiseert in deze module ruwbouwactiviteiten zoals het maken van sleuven, holtes en het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het veilig kunnen werken van de cursist is een absolute prioriteit in deze module. Ook wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4

Semester 4 - avondtraject

op maandag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Werkplekleren hoogtewerker 

Werkplekleren hoogtewerker

In deze module worden de vaardigheden aangebracht om veilig te werken op hoogte. Het veilig kunnen werken van de cursist is een absolute prioriteit in deze module. Ook wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 20
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 20
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 20
20u € 50 € 26 € 20

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020

Boekenlijst