Terug naar de opleiding

Technieker aandrijfsystemen

Je leert:

 • de vereiste basis van elektriciteit;
 • basistechnieken voor het aansluiten en -sturen van elektromotoren;
 • elektrische schema’s tekenen en analyseren;
 • karakteristieken opnemen en fouten detecteren;
 • snelheidsregelaars programmeren;
 • praktijkgericht van gepassioneerde professionals binnen een up-to-date kader;
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • aan de slag als onderhoudstechnicus of je plaatst nieuwe installaties;
 • een diploma met een breed industrieel toekomstperspectief;
 • de opleiding eventueel combineren met die van PLC-technieker en zo 2 diploma’s behalen;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*);
 • vlot kunnen rekenen (**).

(*)(**) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Technieker aandrijfsystemen omvat in totaal 640 lestijden. De modules worden georganiseerd in een tweejarig avondtraject.

Semester 1 - avondtraject

op maandag en dinsdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Elektrische opbouwinstallaties 1 

Elektrische opbouwinstallaties 1

Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. Je leert verschillende lichtschakelingen opbouwen evenals kringen met stopcontacten. De juiste keuze van de beveiligingen komt ook aan bod. De module is erg praktijkgericht. Je leert ook veilig werken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 19
80u € 139 € 43 € 19
Elektrische opbouwinstallaties 2 

Elektrische opbouwinstallaties 2

Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. De schakelingen uit de module Elektrische opbouwinstallaties 1 worden uitgebreid met een opbouwverdeelkast die helemaal bedraad wordt. Ook de volledige aardingsinstallatie komt aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan het plaatsen van verlichtingsarmaturen. Je leert ook schema’s van elektrische installaties gebruiken. Er wordt in deze module nadruk gelegd op een veilige uitvoering.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 19
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 19
80u € 139 € 43 € 19

Semester 2 - avondtraject

op maandag en dinsdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Industriële installaties 

Industriële installaties

In deze module leer je industriële installaties voorbereiden, uitvoeren en afwerken. Er wordt groot belang gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu en veiligheid. Je leert schema’s opstellen en gebruiken. Kabelgoten, contactor- en motorschakelingen komen uitvoerig aan bod. Ook aan 3fasige systemen wordt de nodige aandacht besteed.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 240
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 48
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Basis elektriciteit (proef)
 • Basis metaal (proef)
 • Elektrische opbouwinstallaties 1
 • Elektrische opbouwinstallaties 2
160u € 245 € 53 € 5

Semester 3 - avondtraject

op dinsdag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Aandrijftechnieken 1 

Aandrijftechnieken 1

De module omvat een brede opleiding in de elektronische componenten die toegepast worden in de aandrijftechnieken. Allerlei soorten diodes en transistoren worden behandeld. Ook OPAMP-schakelingen komen aan bod. Je leert schema’s tekenen en analyseren. Je leert de componenten ook in praktijk herkennen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 7
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 7
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 7

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Industriële installaties
40u € 67 € 19 € 7
Aandrijftechnieken 3 

Aandrijftechnieken 3

In deze module maak je kennis met de gelijkstroommotor en de gestuurde gelijkrichters die in deze aandrijftechniek gebruikt worden. Je leert een gelijkstroommotor in bedrijf nemen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Industriële installaties
40u € 64 € 16 € 4
Aandrijftechnieken 4 

Aandrijftechnieken 4

In deze module komt de asynchrone motor aan bod. De nadruk ligt op de werking, de eigenschappen en het gebruik van deze motor. De frequentieregelaar en de softstarter worden uitvoerig toegelicht. Schakelingen en programmeringen worden uitgevoerd.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Industriële installaties
120u € 188 € 44 € 8

Semester 1 - avondtraject

op dinsdag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Aandrijftechnieken 2 

Aandrijftechnieken 2

In deze module ligt de nadruk op de regelkringen die in de aandrijftechniek gebruikt worden. Je leert de eigenschappen van de regelkringen aan de hand van een simulatiepakket. Soorten schema’s worden getekend en geanalyseerd.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Industriële installaties
40u € 63 € 15 € 3

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020

Boekenlijst