Terug naar de opleiding

Uitvaartmedewerker

Je leert: 

 • het lichaam van de overledene verzorgen, wassen, aankleden, verplaatsen en kisten; 
 • logistieke ondersteuning bieden bij de uitvaart volgens de reglementering; 
 • meehelpen aan de uitvoering van een uitvaart; 
 • een verantwoordelijke, ondernemende en gewetensvolle houding aan te nemen; 
 • binnen elke module op een praktijkgerichte manier door het gedeelte werkplekleren (praktijkleren in uitvaartcentra en tijdens ceremonies); 
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject. 

Je wilt: 

 • aan de slag in de uitvaartsector (uitvaartcentra en begrafenisondernemers); 
 • je kansen aanzienlijk vergroten voor een job binnen de uitvaartsector; 
 • eventueel de vervolgopleiding ‘Uitvaartassistent’ en ‘Uitvaartmanager’ volgen en in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming zo een diploma secundair onderwijs behalen. 

Je moet: 

 • bereid zijn om op weekdagen of in het weekend tijd vrij te maken voor werkplekleren (50u per schooljaar). 
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht; 
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben; 
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs; 
 • vlot Nederlands kunnen (*); 

 

(*) : Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Uitvaartmedewerker omvat in totaal 160 lestijden. De modules worden georganiseerd in een avondtraject met één lesavond per week gedurende een volledig schooljaar. Naast de lesavond wordt er ook werkplekleren georganiseerd (50u), zodat cursisten de nodige vaardigheden kunnen aanleren en inoefenen in een uitvaartcentrum of tijdens een ceremonie.di

Semester 1 - Avondtraject

dinsdagavond
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Logistiek uitvaartonderneming 

Logistiek uitvaartonderneming

In deze module leer je de accessoires, het materiaal en de installaties die nodig zijn voor de uitvaart schoonmaken en klaarmaken. Daarnaast krijg je het opvolgen van het stockbeheer en het basisonderhoud van machines en uitrustingen onder de knie. Hierbij wordt aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn, en het handelen volgens de professionele gedragscode. 

Deze module wordt voor een deel georganiseerd via werkplekleren (10 van de 80 lestijden).

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Voorafgaand aan de uitvaart 

Voorafgaand aan de uitvaart

In deze module leer je de uitvaart mee voorbereiden, met inbegrip van het ophalen van de post-mortemdocumenten alsook het behandelen en presenteren van het lichaam. Hierbij wordt aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit, welzijn en het handelen volgens de professionele gedragscode. 

Deze module wordt voor een aanzienlijk deel georganiseerd via werkplekleren (20 van de 60 lestijden). 

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
60u € 94 € 22 € 4
Ondersteunen uitvaartceremonie 

Ondersteunen uitvaartceremonie

In deze module leer je ondersteuning bieden tijdens de uitvaartceremonie, met inbegrip van het vervoeren van de overledene en het dragen van de doodskist of urne. Er wordt aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit, welzijn en het handelen volgens de professionele gedragscode. 

Deze module wordt volledig georganiseerd via werkplekleren (20 lestijden).

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
20u € 34 € 10 € 4

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurrooster 2019-2020