Terug naar de opleiding

Uurwerkmaker

Je leert:

 • professioneel omgaan met zowel mechanische als hybride uurwerken;
 • vakkennis die ook bruikbaar is in de fijnere machinebouw;
 • het vak van gepassioneerde professionals gedreven door internationale ambitie;
 • praktijkgericht en werkt met uitdagend en gevarieerd materiaal;
 • de allernieuwste trends uit het werkveld, met je blik op de toekomst.

Je wilt:

 • professioneel uurwerkmaker of -hersteller worden;
 • als liefhebber mechanische uurwerken herstellen, onderhouden of restaureren.

Je moet:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding Uurwerkmaker omvat in totaal 1640 lestijden. De modules worden georganiseerd in een vijfjarig avondtraject. Het dagtraject start om de 3 jaar.

Semester 1 - dagtraject

op maandag en woensdagavond (om 4 weken)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Eenvoudige klokken 

Eenvoudige klokken

Je leert hier de basisprincipes van een klok en wekker door te demonteren en monteren en onderdelen te benoemen. Je krijgt de basistechnieken aangereikt zoals verbussen en tappen polijsten en leert je interventies grondig te controleren. Je zal het afstellen en afregelen van het gangmechanisme, het slagwerk en wekkerfunctie aanleren. Ook het correct smeren komt aan bod. Je kan ook verschillende gangregelaars onderscheiden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 270
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 54
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
180u € 280 € 64 € 10

Semester 2 - dagtraject

op maandag en woensdagavond (om 4 weken)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Gecompliceerde moderne klokken 

Gecompliceerde moderne klokken

Je leert het mechanisme van de Westminster te demonteren, monteren en herstellen. Hier wordt dieper ingegaan op de kwartierslagwerken en het afstellen van de specifieke ankergangen. Je leert het tikgetal berekenen om ontbrekende slingers of tandwielen te kunnen toevoegen. Deze module is een vervolg van de vorige en er wordt verder gewerkt aan het correct verbussen en fijnstellen van het echappement en slagwerk.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 270
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 54
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Eenvoudige klokken
180u € 280 € 64 € 10

Semester 1 - avondtraject

op maandag, dinsdag en donderdag (om 4 weken)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Eenvoudige klokken 

Eenvoudige klokken

Je leert hier de basisprincipes van een klok en wekker door te demonteren en monteren en onderdelen te benoemen. Je krijgt de basistechnieken aangereikt zoals verbussen en tappen polijsten en leert je interventies grondig te controleren. Je zal het afstellen en afregelen van het gangmechanisme, het slagwerk en wekkerfunctie aanleren. Ook het correct smeren komt aan bod. Je kan ook verschillende gangregelaars onderscheiden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 270
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 54
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
180u € 280 € 64 € 10

Semester 2 - avondtraject

op maandag, dinsdag en donderdag (om 4 weken)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Gecompliceerde moderne klokken 

Gecompliceerde moderne klokken

Je leert het mechanisme van de Westminster te demonteren, monteren en herstellen. Hier wordt dieper ingegaan op de kwartierslagwerken en het afstellen van de specifieke ankergangen. Je leert het tikgetal berekenen om ontbrekende slingers of tandwielen te kunnen toevoegen. Deze module is een vervolg van de vorige en er wordt verder gewerkt aan het correct verbussen en fijnstellen van het echappement en slagwerk.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 270
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 54
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Eenvoudige klokken
180u € 280 € 64 € 10

Semester 3 - avondtraject

op maandag, dinsdag (om 4 weken) en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Mechanische polsuurwerken handopwinding 

Mechanische polsuurwerken handopwinding

In dit gedeelte van de opleiding gaan we demonteren, monteren en benoemen van de onderdelen van een eenvoudig polshorloge met handopwinding. Je leert de hiervoor specifieke gereedschappen en machines gebruiken, en leert de correcte producten gebruiken. Je leert je eigen werk systematisch te controleren, en de basisprincipes te doorgronden.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 270
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 54
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Eenvoudige klokken
 • Gecompliceerde moderne klokken
180u € 280 € 64 € 10

Semester 4 - avondtraject

op maandag, dinsdag (om 4 weken) en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Mechanische polsuurwerken automaat en datum 

Mechanische polsuurwerken automaat en datum

Hier gaan we dieper in op de herstellingstechnieken van de gangregelaars in uurwerken, zoals zwaartepunt bepalen, balansas vervangen, maar ook waterdichtheid en magnetisme komen aan bod. We gaan ook dieper in op de fijnafregeling in verschillende posities volgens chronometrienormen. De verschillende automaatopwindingen zijn onderdeel van deze module en het principe en controle van de sleepveer wordt behandeld. De datumsystemen en hun herstelling worden aangeleerd. Het correct leggen van een spiraal komt uitgebreid aan bod.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 270
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 54
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Mechanische polsuurwerken handopwinding
180u € 280 € 64 € 10

Semester 5 - dagtraject

op maandag en woensdagavond (om 4 weken)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Mechanische polsuurwerken chronografen 

Mechanische polsuurwerken chronografen

Je leert in deze module demonteren, monteren en het olieproces van de mechanische chronografen begrijpen. Ook de specifieke afstellingen van de chronograafonderdelen en het plaatsen van chronograafwijzers komt in deze module ook aan bod. Je leert ook de specifieke technische documentatie voor chronografen gebruiken en toepassen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 270
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 54
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Mechanische polsuurwerken automaat en datum
180u € 280 € 64 € 10

Semester 6 - avondtraject

op maandag, dinsdag (om 4 weken) en donderdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Kwartsuurwerken-Kwartschronografen 

Kwartsuurwerken-Kwartschronografen

De werkingsprincipes van een kwartsuurwerk zowel analoog en digitaal komen aan bod. Leren werken met de meettoestellen, het controleren en meten van spoel, batterij en circuit wordt aangeleerd. Je leert het meetschema toepassen en opzoeken. Vaak gaat het om het vervangen van het binnenwerk, en moet je gelijkaardige binnenwerken kunnen terugvinden. De werkingsprincipes van kwartschronografen en mogelijke opbouwsystemen worden behandeld.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 270
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 54
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Mechanische polsuurwerken chronografen
180u € 280 € 64 € 10

Semester 7 - avondtrajct

op maandag, dinsdag en woensdag (om 4 weken)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Antieke klokken 

Antieke klokken

In deze module wordt het herstellen en afstellen van antieke klokken aangeleerd. Er moeten minimaal drie types van klokken hersteld worden: de Comtoise klok, Parijse pendule, Zwarte Woud klok. Je leert onderdelen vervaardigen zoals raderen, rondsels, hefbomen enz. Deze module richt zich tot het deskundig herstellen van het mechanisch binnenwerk. Het herstellen van de kast en wijzerplaat beperkt zich tot het reinigen. Je leert de originele materialen te herkennen en deskundig preserveren. De herstelling mag geen afbreuk doen aan de authenticiteit van het stuk.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 300
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 108
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Eenvoudige klokken
 • Gecompliceerde moderne klokken
360u € 310 € 118 € 10

Semester 8 - avondtraject

op dinsdag en donderdag (om 4 weken)
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Antieke zakuurwerken 

Antieke zakuurwerken

In deze module maak je kennis met antieke zakuurwerken met en zonder cilindergang. Je zal leren ontbrekende onderdelen zelf te maken zoals onder andere opwindstift en balansas, de lagering van de raderen te vervangen, cilinderassen aan te passen en zelf te vervaardigen. Er zullen speciale gereedschappen zelf vervaardigd worden. Je zal leren rekening houden met de authenticiteit van de kast, wijzerplaat en wijzers van het zakuurwerk. Je leert de juiste soorten van glazen te meten en te plaatsen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 270
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 54
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Mechanische polsuurwerken automaat en datum
180u € 280 € 64 € 10

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2019-2020

Vakgebonden materiaallijst