Terug naar de opleiding

Vlaamse gebarentaal-R1

Je leert:

 • communiceren met mensen met een auditieve beperking;
 • een visuele taal die officieel erkend is sinds 2006;
 • een unieke, volwaardige taal met een eigen grammatica en ‘gebarenschat‘;
 • de subtiele nuances en verschillen van de Vlaamse Gebarentaal;
 • op 3 jaar tijd vloeiend Vlaamse Gebarentaal spreken.

Je wilt:

 • privé of professioneel vlot Vlaamse Gebarentaal spreken, met kinderen of volwassenen;
 • de rijkdom van de Vlaamse Gebarentaal onder de knie krijgen;
 • deelnemen aan het maatschappelijk debat over de Vlaamse Gebarentaal;
 • actief deel uitmaken van de VGT-gemeenschap.

Je moet:

 • voldoende tijd en energie investeren in je leerproces, je motivatie is groot;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs.

De opleiding Vlaamse Gebarentaal-R1 omvat in totaal 360 lestijden. De modules worden georganiseerd in een driejarig avond- of weekendtraject. Bijkomend organiseren we ’s avonds om de 2 weken een éénjarige trainingsmodule van 40 lestijden .

Semester 1 - weekendtraject (start september)

op zaterdagvoormiddag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Vlaamse gebarentaal 1.1 

Vlaamse gebarentaal 1.1

Je leert vaardigheden om de gebaren juist uit te voeren.Je leert signwriting en vingerspelling. Je leert ook over gebarentaal op zich zoals de verschillen tussen gesproken taal en gebarentaal, over gebarensystemen, over vingerspelling en over regionale varianten binnen de Vlaamse Gebarentaal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 8
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 8
120u € 188 € 44 € 8

Semester 2 - avondtraject (start september)

op woensdagavond
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Vlaamse gebarentaal 1.2 

Vlaamse gebarentaal 1.2

Je leert een instructie formuleren naar iemand die je niet kent. Je leert signwriting en vingerspelling. Je doet verdere kennis op over de gebarentaal op zich zoals over de verschillen tussen gesproken taal en gebarentaal, over gebarensystemen, over vingerspelling en over regionale varianten binnen de Vlaamse Gebarentaal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10

Nodige voorkennis

Slagen voor de module:

 • Vlaamse gebarentaal 1.1
120u € 190 € 46 € 10

Semester 3 - avondtraject (start september)

op maandagavond
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Vlaamse gebarentaal 1.3 

Vlaamse gebarentaal 1.3

Je leert informatie vragen en geven in een vraaggesprek. Je leert signwriting en vingerspelling. Je doet verder kennis op over de gebarentaal op zich zoals over de verschillen tussen gesproken taal en gebarentaal, over gebarensystemen en over regionale varianten binnen de Vlaamse Gebarentaal.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 180
Cursusmateriaal € 12
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 36
Cursusmateriaal € 12
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 12

Nodige voorkennis

Slagen voor de modules:

 • Vlaamse gebarentaal 1.1
 • Vlaamse gebarentaal 1.2
120u € 192 € 48 € 12

Semester 4 - avondtraject (start september)

op dinsdag om de 2 weken
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Actuele tendensen in het welzijnswerk 

Actuele tendensen in het welzijnswerk

Deze module richt de focus op vernieuwing en verdieping van een aantal inzichten, vaardigheden en competenties met betrekking tot zorg en/of ortho-agogische hulpverlening.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
40u € 70 € 22 € 10

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Modeltraject

Uurroosters 2018-2019