Terug naar de opleiding

Woonassistent

Je leert:

 • het eerste aanspreekpunt zijn voor de bewoners van assistentiewoningen (vroeger serviceflats genoemd);
 • ervoor zorgen dat de nodige dienstverlening aan huis komt, zoals poetshulp, warme maaltijden, thuisverpleging,… en stemt deze op elkaar af;
 • mensen de weg wijzen naar zinvolle tijdsbesteding of organiseert zelf activiteiten.

Je wilt:

 • je voorbereiden op een functie als woonassistent in een groep van assistentiewoningen;
 • meer informatie over de opleiding, maak per e-mail een afspraak met de coördinator;
 • een vormingsattest behalen bij het volgen van een module, of een opleidingsattest wanneer je alle modules van de opleiding hebt behaald.

Je moet:

 • reeds een opleiding gevolgd hebben binnen personenzorg (secundair volwassenenonderwijs) of een sociale opleiding in het hoger onderwijs of reeds werken als woonassistent. Indien je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kan je toegelaten worden na een intakegesprek met de opleidingscoördinator;
 • per e-mail contact opnemen met de coördinator, indien je je wilt inschrijven voor deze opleiding;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De opleiding woonassistent omvat 3 modules: woonassistent, EHBO en wetgeving en sociale kaart.

 

Semester 1 - dagtraject

op vrijdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Woonassistent 

Woonassistent

Je leert hoe je de functie van woonassistent kan invullen en wat er allemaal bij komt kijken wanneer je bewoners en hun familie begeleidt. Je leert bouwen aan een gemeenschap in het gebouw en daarbuiten.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Wetgeving en sociale kaart 

Wetgeving en sociale kaart

Je leert aan welke wettelijke voorwaarden de groep van assistentiewoningen moet voldoen op vlak van het gebouw en werking. Je leert waar je de wetgeving kan vinden en hoe je dit moet interpreteren.

Het landschap van rechten en hulpverlening is complex. Je wordt wegwijs gemaakt op vlak van premies en sociale tarieven en de waaier van thuiszorgdiensten. Je bezoekt ook een thuiszorgwinkel.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
EHBO 

EHBO

Na de module Eerste Hulp bij Ongevallen ben je in staat om direct te handelen wanneer iemand valt, brandwonden oploopt of te maken krijgt met hartfalen, … Je weet ook wanneer je wel en niet de hulpdiensten moet oproepen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
20u € 40 € 16 € 10

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Uurrooster 2019-2020