Terug naar de opleiding

Zorgkundige bijscholing

Je leert:

  • werken vanuit een visie op totaalzorg;
  • het integreren van het werken met het zorgplan binnen totaalzorg in specifieke zorgsituaties;
  • comfort- en kwaliteitszorg geven;
  • vijf bijkomende verpleegkundige handelingen: meting van de parameters van de biologische functiestelsels, toediening van medicatie die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker, voeding en vochttoediening langs orale weg, manuele verwijdering van fecalomen, het verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Je wilt:

  • een attest verwerven dat jou toelating geeft om de extra verpleegkundige handelingen, vermeld in het KB van 18/3/2019, te mogen uitvoeren;
  • meer informatie over de bijscholing, maak per e-mail een afspraak met de coördinator.

Je moet:

  • een certificaat/diploma hebben van zorgkundige;
  • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
  • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
  • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

De bijscholing bestaat uit 2 modules nl. Totaalzorg (= 90 lestijden, waarvan 70 lestijden in contactonderwijs) en Individuele praktijkbegeleiding (= 90 lestijden in het werkveld). Het standaardtarief voor beide modules bedraagt 149 euro, het verminderd tarief 41 euro en het vrijgesteld tarief 14 euro.

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Uurrooster