Terug naar de opleiding

Zorgkundige

Je leert:

 • respectvol en professioneel werken met zorgbehoevende ouderen en gezinnen;
 • niet alleen verzorgende maar ook agogische vaardigheden;
 • zowel naar jezelf als naar anderen kijken (observeren en reflecteren);
 • op je eigen tempo tijdens jouw individuele traject of je kiest voor het modeltraject.

Je wilt:

 • een job in de zorgsector (woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, diensten voor thuiszorg en -verpleging);
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • voldoende tijd rekenen voor een intensieve stage (690 uur over 3 semesters);
 • deelnemen aan de introductiedagen bij de start van de opleiding;
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen (*).

(*) Je kan hier bij de FAQ meer info over vinden.

 

Zorgkundigen mogen vanaf 1 september 2019, mits een bijkomende opleiding van 150 uur, bijkomende taken uitvoeren bij een patiënt, zoals het toedienen van oogdruppels of het meten van de suikerspiegel of de bloeddruk.

CVO TNA richt deze vorming in vanaf september 2019.  De bijkomende handelingen worden geïntegreerd in de opleiding Zorgkundige.

 

De opleiding Zorgkundige omvat in totaal 1540 lestijden. De modules worden georganiseerde in een anderhalfjarig dagtraject.

Semester 1 - dagtraject

op maandag en dinsdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Basiszorg 

Basiszorg

Je verwerft de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om de dagelijkse zorg uit te voeren rekening houdend met de algemeen geldende regels en de basisprincipes. Veel aandacht gaat daarbij naar het methodisch werken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 2
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 2
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 2
40u € 62 € 14 € 2
Aangepaste voeding 

Aangepaste voeding

In deze module leer je, rekening houdend met de basisregels voor gezonde voeding, dieetvoeding, eenvoudige en evenwichtige maaltijden bereiden. Dit zowel voor de volwassene als voor het opgroeiende kind.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 20
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 20
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 20
40u € 80 € 32 € 20
Hef- en tiltechnieken 

Hef- en tiltechnieken

Je leert in deze module ergonomisch te werken om rugschade te voorkomen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 14
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 14
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 14
20u € 44 € 20 € 14
EHBO 

EHBO

Het accuraat optreden als zorgverlener in noodsituaties wordt stap voor stap bekeken en ingeoefend. Je leert noodsituaties herkennen en er aangepast op te reageren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
20u € 35 € 11 € 5
Communicatief gedrag 

Communicatief gedrag

Je verwerft inzicht in het communicatieproces en verschillende communicatiestijlen en technieken. De focus ligt vooral op het aanleren, en trainen van basisvaardigheden en het bijsturen van het eigen communicatief gedrag op basis van reflectie.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3
Onderhoud in de zorgsector 

Onderhoud in de zorgsector

Je verwerft de inzichten en vaardigheden voor een kwaliteitsvol onderhoud van de leef- en werkomgeving. Je leert de basis van stockbeheer, onderhoudsproducten, zorg voor kledij en linnen en je kan zorgen voor een sfeervolle omgeving.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 3
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 3
40u € 63 € 15 € 3
Basis logistieke vaardigheden in de zorgsector 

Basis logistieke vaardigheden in de zorgsector

Je leert het werkveld en het takenpakket van een zorgkundige kennen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Logistieke vaardigheden in de zorgsector 

Logistieke vaardigheden in de zorgsector

Belangrijke logistieke vaardigheden ter ondersteuning van de zorg worden hier aangeleerd en ingeoefend zoals het transport van de zorgvrager, het bed opmaken en ondersteunen van het maaltijdgebeuren. Hierbij gaat veel aandacht naar het hanteren van de basisprincipes en het methodisch werken.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Begeleide intervisie 1 

Begeleide intervisie 1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 15
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 3
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
10u € 19 € 7 € 4
Begeleide intervisie 2 

Begeleide intervisie 2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 15
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 3
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
10u € 19 € 7 € 4
Begeleide intervisie 3 

Begeleide intervisie 3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
20u € 34 € 10 € 4
Individuele praktijkbegeleiding 1 

Individuele praktijkbegeleiding 1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
60u € 94 € 22 € 4
Individuele praktijkbegeleiding 2 

Individuele praktijkbegeleiding 2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 90
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 18
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
60u € 94 € 22 € 4
Individuele praktijkbegeleiding 3 

Individuele praktijkbegeleiding 3

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Individuele praktijkbegeleiding 4 

Individuele praktijkbegeleiding 4

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4

Semester 2 - dagtraject

op maandag, dinsdag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Context van de zorgvrager 

Context van de zorgvrager

In deze module wordt er stilgestaan bij de impact van de zorgsituatie op het sociaal netwerk (partner, kinderen) en hoe dit netwerk hiermee omgaat. Er wordt ook ingegaan op het belang van overleg en samenwerking met andere mogelijke professionele zorgverleners en vrijwilligers. Er wordt tenslotte stilgestaan bij de eigen taak en het respecteren van eigen grenzen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Specifieke zorg 1 

Specifieke zorg 1

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Specifieke zorg 2 

Specifieke zorg 2

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Omgaan met dementie 

Omgaan met dementie

Je leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met dementie. Gedragsproblemen bij zorgvragers worden ook doorgelicht vanuit deze invalshoek. Er worden handvatten geboden voor een ethisch en belevingsgericht omgaan met ‘moeilijke’ zorgvragers.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
20u € 34 € 10 € 4
Organisatie van de huishoudelijke taken 

Organisatie van de huishoudelijke taken

In deze module leer je, rekening houdend met de wensen en noden van de zorgvrager, de verschillende huishoudelijke taken efficiënt uit te voeren.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Samenwerking 

Samenwerking

In deze module leer je constructief samenwerken in een interdisciplinair team. Je leert actief deel te nemen aan verschillende overlegmomenten op een constructieve manier. Je leert samenwerken met het sociale netwerk van de zorgvrager en de sociale kaart hanteren. Verder leer je eenvoudige administratieve taken uitvoeren en functioneel omgaan met ICT in functie van het zorgplan.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Werken in de zorgsector 

Werken in de zorgsector

Je krijgt zicht op de organisatie van de gezondheidszorg. Je krijgt inzicht in het beroep en in de verzorgingssector, in de rechten en plichten als werknemer, de beroepscode, beroepsgeheim en ethisch werken. Je krijgt inzicht in het werken in een interdisciplinair team en leert wat kwaliteitszorg concreet betekent binnen de eigen functie.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 5
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 5
40u € 65 € 17 € 5
Zorg voor leef- en woonklimaat 

Zorg voor leef- en woonklimaat

Je leert de zorgvrager benaderen vanuit een animatieve grondhouding. Er wordt stilgestaan bij het creëren van een huiselijke en gemoedelijke sfeer bij de zorgvrager thuis en/of in de voorziening waarin hij is opgenomen.. Men gaat ook in op de rol als verzorgende bij het ondersteunen van het animatiegebeuren en hoe hierbij kan worden samengewerkt met de verantwoordelijke voor de animatie in een voorziening.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleide intervisie 4 

Begeleide intervisie 4

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
20u € 34 € 10 € 4
Individuele praktijkbegeleiding 5 

Individuele praktijkbegeleiding 5

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Individuele praktijkbegeleiding 6 

Individuele praktijkbegeleiding 6

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4

Semester 3 - dagtraject

op maandag en woensdag
Module(s) LestijdenLestijden Standaard tarief Verminderd tarief Vrijgesteld tarief
Cliëntgerichte benadering 

Cliëntgerichte benadering

Je leert dat binnen de zorg een cliëntgerichte benadering het uitgangspunt is. Dat zich informeren over en observeren van de eigen leef- en belevingswereld van iedere cliënt zeer belangrijk is en dat het de bedoeling is om met deze gegevens rekening te houden en zijn handelen hierop af te stemmen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Omgaan met psychische zorgvragen 

Omgaan met psychische zorgvragen

Je leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met psychische of (neuro)psychiatrische aandoeningen en /of verstandelijke beperkingen. Er worden handvatten geboden voor een ethisch en belevingsgericht omgaan met deze doelgroep.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
20u € 34 € 10 € 4
Totaalzorg 

Totaalzorg

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 10
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 10
40u € 70 € 22 € 10
Omgaan met complexe zorgsituaties 

Omgaan met complexe zorgsituaties

In deze module komen volgende aspecten aan bod: adequaat handelen en zich flexibel aanpassen in specifieke situaties zoals bijvoorbeeld palliatieve zorgsituaties, gedragsproblemen, zorgvragers met pijn, immobiele zorgvragers. Je leert ethisch reflecteren en deontologisch handelen.

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 60
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 12
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
40u € 64 € 16 € 4
Begeleide intervisie 5 

Begeleide intervisie 5

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 30
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 6
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
20u € 34 € 10 € 4
Individuele praktijkbegeleiding 7 

Individuele praktijkbegeleiding 7

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Individuele praktijkbegeleiding 8 

Individuele praktijkbegeleiding 8

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 120
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 24
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
80u € 124 € 28 € 4
Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige 

Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige

Inschrijvingsgeld standaard tarief € 75
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld verminderd tarief € 15
Cursusmateriaal € 4
Inschrijvingsgeld vrijgesteld tarief € 0
Cursusmateriaal € 4
50u € 79 € 19 € 4

Alle tarieven zijn inclusief cursusmateriaal, exclusief handboeken. Per schooljaar wordt er éénmalig € 6 aangerekend voor elektronische communicatie. Je betaalt een maximum van € 300 inschrijvingsgeld per semester. Dit geldt niet voor het cursusmateriaal.

Campus Londenstraat

Campus Te Boelaerlei

De lessen vinden plaats in de campus Londenstraat met uitzondering van de module Aangepaste voeding. Deze gaan door in de keuken van campus Te Boelaerlei.

Modeltraject

Uurrooster 2019-2020