Over ons

In CVO TNA kan je kiezen uit meer dan 30 opleidingen in het Secundair Volwassenenonderwijs (SVWO). We bieden zowel aanvullende algemene vorming aan en opleidingen geclusterd onder sociale, nijverheidstechnische, creatieve, administratieve, horeca en chemie opleidingen. Al deze opleidingen worden georganiseerd vanuit dezelfde visie: jou maximale kansen bieden.

We bieden als centrum kwaliteitsvol hoogstaand onderwijs waarbij je je talenten kan ontdekken en verder ontwikkelen. Zo kan je je (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en je bekwamen in een bepaald beroepsdomein. Het diploma dat je bij CVO TNA behaalt, biedt jou extra troeven en kansen op de arbeidsmarkt. Bij ons leer je vanuit de praktijk. Je verwerft en professionaliseert competenties voor en door de praktijk. Daarvoor hebben we verschillende samenwerkingsverbanden met het werkveld en externe partners.

Een gepassioneerd leerkrachtenteam begeleidt je dagelijks in je traject op maat. Jij bepaalt op welk tempo je je traject succesvol aflegt. Dit alles gebeurt in een cursistvriendelijke, volwassen omgeving met respect voor elkaar binnen een open dialoog. Er bestaat bij ons geen toetscultuur, maar wel een evaluatiecultuur waarbij je kennis, vaardigheden en competenties op verschillende manieren geëvalueerd worden.

We dragen gelijke onderwijskansen hoog in het vaandel. CVO TNA wil je maximaal ondersteunen in het laten slagen van je levenslang leren project. Daarom bieden we gepaste maatregelen om je leerproces te faciliteren. Dit kan bestaan uit het versterken van algemene vaardigheden als ‘ leren leren, leren plannen, succesvol solliciteren…’, alsook uit specifieke en op maat uitgewerkte maatregelen naar aanleiding van een leer – of ontwikkelingsstoornis. Onze ‘Dienst Zorg en Leerondersteuning’ is steeds beschikbaar voor jou.

We doen dit vanuit een christelijke inspiratie, conform de visie van onze inrichtende macht KOBA vzw, waarbij we willen bijdragen tot een duurzame sociale en economische ontwikkeling van onze samenleving, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. We spelen in op maatschappelijke noden en bieden maatschappelijk relevante opleidingen aan in een grootstedelijke context. We concretiseren deze visie in een open, transparant en participatief beleid.

Samenwerkingsverbanden

CVO TNA speelt dagelijks in op de maatschappelijke, sociale en economische veranderingen in de maatschappij. We houden de vinger aan de pols door te participeren aan relevante beleidsorganen en actief contact te onderhouden met het werkveld.

We behoren tot de vzw KOBA NoordkAnt. We delen onze gebouwen met het beroepssecundair onderwijs TNA bovenbouw. Deze secundaire school biedt ook heel wat opleidingen aan. Het aanbod vind je op www.tnasecundair.be.

Met het Centrum Leren & Werken Antwerpen onderhouden we goede contacten en stemmen we geregeld organisatorisch en inhoudelijk af. Bekijk hun aanbod op www.clw-antwerpen.be.

Er is ook een intense samenwerking met CVO VTI Lier – Antwerpen. Neem een kijkje op www.cvolierborgerhout.be en ontdek onder andere hun opleidingen hout, mode, talen, hotel en informatica.

Daarnaast investeren we in volgende samenwerkingsverbanden: Scheikundige Industrie Regio Antwerpen (SIRA) en deelnemende bedrijven (zie www.sira-opleiding.be), Acta VZW, , Talentenfabriek, De Link, Kind en Gezin, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en andere opleidingscentra zoals CVO Vivant, de koepel van Vormingsleergangen voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW), de federatie Tweedekansonderwijs en het Huis van het Nederlands.