Toelatingsproef HBO5

Om toegelaten te worden voor een HBO5-opleiding of de Specifieke lerarenopleiding dien je in het bezit te zijn van een diploma hoger of secundair onderwijs.  Indien je geen vereist diploma kan voorleggen, moet je minimum 18 jaar zijn en deelnemen aan een toelatingsproef.  Voor schooljaar 2018-19 wordt de toelatingsproef georganiseerd op donderdag 21 juni 2018 van 18.30u tot 21u en op woensdag 29 augustus 2018 van 18.30u tot 21u.

Je kan pas deelnemen aan de toelatingsproef op voorwaarde dat:

  • je (voorlopig) bent ingeschreven op het secretariaat van het CVO voor de opleiding en modules die je wenst te volgen aan de hand van je persoonsgegevens, je dient nog niet te betalen!
  • je aan het secretariaat de datum van deelname toelatingsproef bezorgt.

 

Na het afleggen van de toelatingsproef word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het resultaat. Wanneer je slaagt, dien je uiterlijk binnen de 5 werkdagen te komen betalen. Na betaling ben je pas definitief ingeschreven. Je voorlopige inschrijving vervalt indien je niet slaagt of bij niet naleving van de betalingstermijn.

De proef bestaat uit een deel taalkennis (woordenschat: synoniemen) en getallenkennis (rekenopgaven). Dit zijn telkens meerkeuzevragen. Er is ook een onderdeel leesvaardigheid waarbij je een tekst moet lezen waarover je nadien vragen moet beantwoorden. Afhankelijk van de richting die je wilt volgen (een sociale of een technische richting) zal er meer gewicht gegeven worden aan het taalkundige, dan wel het rekenkundige gedeelte.